[[suggestion]]
Tšad

Keskeiset luvut ja tiedot

Pääkaupunki

N'Djamena

Etniset ryhmät

sarat 27,7 %, arabit 12,3 %, mabat, tubut ja mbumit

Kieli

Ranska (virallinen), arabia (virallinen), sara (etelässä), yli 120 kieltä ja murretta

Uskonto

muslimeja 53,1 %, katolilaisia 20,1 %, protestantteja 14,2 %, animisteja 7,3 %, muita 0,5 %, ei tietoa 1,7 %, ateisteja 3,1 %

Väkiluku

11,4 miljoonaa

Valtiomuoto

tasavalta

BKT per asukas

1 991 Ostovoimapariteetti $

Muut maasivut

Maantiede

Tšadin tasavalta on kolme kertaa suurempi pinta-alaltaan kuin Suomi, ja maa jakaantuu neljään eri ilmastovyöhykkeeseen. Maisemaa leimaavat suuret autiomaat pohjoisessa, Sahelin savannivyöhyke keskisellä alueella, metsäisemmät savannialueet etelässä sekä trooppinen vyöhyke lounaiskulmassa. Vuoristoalueilla on enemmän sateita, kun taas maan pohjoisosa kuuluu Saharaan, jossa vuotuinen sademäärä on noin 200 mm. Sekä sade että sateen kesto kasvavat (600-1000 mm/a) mentäessä kohti etelää, jossa hallitsee aroilmasto. Pohjois-Tšadissa on vulkaaninen Tibestivuoristo, joka yltää yli 3000 metriä merenpinnan yläpuolella. Tšadjärvi Kamerunin rajalla oli aikoinaan Afrikan toiseksi suurin järvi, mutta on nykyään alle kymmenesosan aiemmasta alastaan. Järven kutistumisesta on syytetty sekä veden laajamittaista käyttöä kasteluun että ilmastonmuutosta.

Tšadin suurin ympäristöhaaste on puhtaan veden saanti väestölle. Toinen iso ongelma on jätehuolto, mikä aiheuttaa sekä maaperän että veden saastumista. Myös aavikoituminen on vakava ongelma Tšadissa.

Ecoprint

0.9 Maa-planeettaa

Jos kaikkien maailman ihmisten kulutustaso olisi yhtä suuri kuin keskivertoihmisen maassa Tšad, tarvitsisimme 0.9 Maa-planeettaa.
Tämän indikaattorin avulla voit tarkastella Ekologinen jalanjälki.

Historia

Tšadin alueella on ollut asutusta esihistoriallisista ajoista lähtien. Alueella on ollut tärkeä rooli kaupankäynnissä Saharan etelänpuolisten valtion keskuudessa, joista hallitseva valtio oli islamistinen Kanem-Bornun kuningaskunta. Tšadista tuli Ranskan siirtokunta vuonna 1900, mikä aiheutti voimakasta vastarintaa paikallisissa. Etelässä lähetyssaarnaajien vaikutus oli voimakas ja suurin osa väestöstä oli käännytetty kristinuskoon. Kulttuuriset erot pohjoisessa asuvien muslimien ja etelässä asuvien kristittyjen välillä ovat vaikuttaneet maan veriseen historiaan koko itsenäisyyden ajan. Toisen maailman sodan aikana 15 00 tšadilaista taisteli Vapaan Ranskan joukoissa. Sodan jälkeen Tšad vaati vapautusta Ranskan hallinnosta. Itsehallinto otettiin käyttöön 1957 ja vuonna 1960 Tšad itsenäistyi, rajat vedettiin keinotekoisesti. Tšadissa on lähes koko itsenäisyyden ajan ollut sisällissotia sekä aseellisia konflikteja pohjoisen arabimuslimien ja etelän mustien kristittyjen välillä sekä myös naapurimaiden Libyan ja Sudanin kanssa.

Yhteiskunta ja politiikka


Tšad on presidenttivetoinen tasavalta, jossa presidentti nimittää pääministerin ja hallituksen sekä vaikuttaa tuomareiden, kenraalien ja hallintoalueiden johdon valintaan. Parlamentti on yksikamarinen, ja sen 188 jäsentä valitaan nelivuotiskaudelle. Nykyinen presidentti Idriss Déby tuli valtaan vallankaappauksella vuonna 1990 syrjäyttäen sittemmin sotarikoksista kuolemaan tuomitun Hisséne Habrén. Déby järjesti Tšadin ensimmäiset vapaat monipuoluevaalit vuonna 1996 ja tuli itse valituksi. Kansainväliset tarkkailijat raportoivat vaalivilpistä myös seuraavissa vaaleissa vuonna 2001. Perustuslakiin vuonna 2005 tehty muutos salli Débyn valinnan kolmannelle ja vuonna 2011 neljännelle kaudelle. Oppositio boikotoi molempia vaaleja. Presidentin puolueen (Isänmaallinen pelastusliike) johtamalla puoluekoalitiolla on valta myös parlamentissa, jossa sillä on 133 paikkaa 188:sta.

Mustaihoisena muslimina Déby tukeutuu islamilaisen väestön ja hänen pienen etnisen ryhmänsä zaghawan jäsenet ovat hyvin edustettuina maan johtopaikoilla. Maassa on monia aseistettuja oppositioryhmiä ja Débyta vastaan on tehty useita murhayrityksiä. Presidentti itse on sekaantunut naapurimaiden konflikteihin (Mali, Keski-Afrikan tasavalta) ja Sudanista on toistuvasti hyökätty maahan. Nigerialainen islamistinen militanttiryhmä Boko Haram iski helmikuussa 2015 ensimmäisen kerran Tšadiin, ja maaliskuussa maan armeija aloitti Nigerin kanssa yhteishyökkäyksen ryhmää vastaan.
Köyhyys on vähentynyt 10 viime vuoden aikana verraten paljon, köyhyysrajan alapuolella on kuitenkin lähes puolet väestöstä. Eliniänodote on myös hieman parantunut, mutta on kuitenkin maailman alhaisimpia, noin 50 vuotta. Tšad on myös maailman korruptoituneimpien maiden listan kärkipaikoilla. Maassa on satoja tuhansia pakolaisia Sudanista ja Keski-Afrikan tasavallasta.

Talous ja kaupankäynti


Tšadin talous on keskittynyt maatalouteen ja öljyyn. Maasta alettiin viedä öljyä vuonna 2004.

Öljyteollisuus on alun alkaen ollut lähinnä amerikkalaisten öljy-yhtiöiden käsissä. Kiinalaisyhtiöt ovat myös mukana hyödyntämässä Tšadin öljyvarantoja ja  ovat rakentaneet 311 kilometriä pitkän öljyputken Kameruniin sekä maan ensimmäisen jalostamon.

Valtaosa väestöstä (80 % ) saa elantonsa omavaraisviljelystä, karjanhoidosta ja kalastuksesta. Mutta maataloustuotteita myös viedään: puuvillaa, karjaa ja karjataloustuotteita, arabikumia. Kaikki ovat tuotteita, jotka ovat alttiita säänvaihteluille, ja kuivuus onkin ilmastonmuutoksen edetessä paheneva ongelma.
Tšadin talouden kasvua rajoittavat epävakaa poliittinen tilanne, heikko lainsäädäntö ja hallinto, byrokratia, korruptio ja alhainen koulutustaso. 

Kartat

Tilastot

YK:n vuosituhattavoitteet Tältä sivulta löydät arvot maalle Tšad koskien kaikkia indikaattoreita (viimeisin raportoitu vuosi). Voit helposti verrata arvoja muiden maiden arvojen kanssa

 •  

  Tšad

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Kehitysapu, vastaanotettu
  647 830 000
  US Dollar
  Äärimmäinen köyhyys
  38,4
  Prosenttiosuus
  Köyhyysraja, kansallinen
  46,70
  prosenttiosuus
 •  

  Tšad

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Väestö, kaupunkialueet
  21,7
  Slummit, kaupunkiväestö
  88,2
  Prosenttiosuus kaupunkiväestöstä
 •  

  Tšad

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Hiilidioksidipäästöt
  730
  tuhatta tonnia
  Hiilidioksidipäästöt asukasta kohden
  0,05
  tonnia CO2 per asukas
 •  

  Tšad

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Aseellisissa konflikteissa menehtyneet
  57
  Menehtyneiden määrä per 100 000 asukasta
  Rauhanindeksi
  2,498
  Asteikko 1-5 (yksi on paras, 5 on huonoin)
  Teloitukset
  10
  Korruptio
  19
  Skaala: 0-100 (100 on paras)
  Poliittiset oikeudet
  7
  Asteikko 1-7 (1 on paras, 7 huonoin)
  Lehdistönvapaus
  36,71
  Asteikossa 0 on paras
  Kansalaisoikeudet
  6
  Asteikko 1-7 (1 on paras, 7 huonoin)
  Romahtaneet valtiot
  108,3
  Indeksi (0-120)
 •  

  Tšad

  Yksikkö

  Näytä graafi

  YK:n rauhanturvaoperaatiot
  Puuttuva tieto
  Sotilasmenot
  2,2
  Prosenttiosuus BKT:sta
 •  

  Tšad

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Aliravitsemus
  39,7
  Prosenttiosuus
  Alipainoisuus, lapset
  13,0
  Prosenttiosuus
 •  

  Tšad

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Lapsikuolleisuus
  123
  Menehtyneiden määrä per 1000 elävänä syntynyttä lasta
  Hedelmällisyys
  Puuttuva tieto
  Lasten lukumäärä per nainen
  HIV-tartunnat (15-49 -vuotiaat)
  0,4
  Prosenttiosuus
  Elinikä, odotettavissa oleva
  50
  Vuosi
  Äitiyskuolleisuus
  856
  Menehtyneiden määrä per 100 000 elävänä syntynyttä lasta
  Lapsikuolleisuus, vastasyntyneet
  35
  Menehtyneiden määrä per 1000 elävänä syntynyttä lasta
  Synnytykset, nuoret tytöt
  179
  Elävänä syntyneet lapset per 1000 naista
  Tuberkuloosi, tapaukset
  154
  Tuberkuloositapaukset per 100 000 asukasta
 •  

  Tšad

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Lukutaitoaste, nuoret
  30,8
  Prosenttiosuus
  Lukutaito, aikuiset
  22,3
  Prosenttiosuus
  Kouluvuosien määrä
  5
  År
  Peruskoulunkäynti
  74,2
  Prosenttiosuus
 •  

  Tšad

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Tasa-arvo työelämässä
  45,7
  Prosenttiosuus
  Tasa-arvo politiikassa
  12,77
  Prosenttiosuus
 •  

  Tšad

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Puhdas vesi
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
  Sanitaatio
  Puuttuva tieto
  Prosenttiosuus
 •  

  Tšad

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Ydinvoima
  Puuttuva tieto
  miljoonaa kilowattituntia (kWh)
 •  

  Tšad

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Työttömyys, nuoret
  8,4
  Prosenttiosuus
  Työttömyys
  2,2
  Prosenttiosuus
  Bruttokansantuote
  9 871 247 732
  ppp-dollaria (purchasing power parity, ostovoimapariteetti)
  Bruttokansantuote asukasta kohden
  663
  Primaarisektori
  49
  Prosent
  Sekundaarisektori
  15
  Prosent
  Tertiaarisektori
  32
  Prosent
 •  

  Tšad

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Internetin käyttö
  6,5
  internetin käyttäjät per 100 asukasta
 •  

  Tšad

  Yksikkö

  Näytä graafi

  Turvapaikanhakijat kohdemaan mukaan
  1 800
  Henkilöä
  Väestömäärä
  15 353 184
  Pakolaiset, lähtömaan mukaan
  19 460
  Henkilöä
  Pakolaiset, kohdemaan mukaan
  412 142
  Henkilöä
  Inhimillisen kehityksen indeksi
  0,404
  Asteikko 0-1 (0 on huono, 1 on paras)
  Maan sisäiset pakolaiset
  158 000
  Elinikä, odotettavissa oleva, naiset
  52
  Vuosi
  Elinikä, odotettavissa oleva, miehet
  49
  Vuosi
  Onnellisuusindeksi
  4,35
  Asteikko: 1-10 (1 on huonoin, 10 on paras)