[[suggestion]]
Brasilia
 
Flagg

Keskeiset luvut ja tiedot

Pääkaupunki

Brasilia

Etniset ryhmät

Eurooppalaista syntyperää 54%, eurooppalaista ja afrikkalaista syntyperää 38%, afrikkalaista syntyperää 6%%, muut 2%

Kieli

Portugali (virallinen kieli), espanja, englanti, ranska

Uskonto

Katoliset 65%, protestantit 22%, spiritualistit 2%, muut tai ei uskontoa 11% (2010)

Väkiluku

213 993 441 (2021)

Valtiomuoto

Liittotasavalta

Pinta-ala

8 515 767 km2

Valuutta

Real

BKT per asukas

16 056 Ostovoimapariteetti $

Kansallispäivä

7. syyskuuta

Muut maasivut

Maantiede

Brasilia on pinta-alaltaan maailman viidenneksi suurin maa. Brasilian pohjoisosassa on Amazonin sademetsä, maailman laajin yhtenäinen metsäalue. Brasilian eteläosissa on ylänköjä, vuoria ja savanneja. Lounais-Brasiliassa Paraguay-joen lähteillä on Pantanalin kosteikko, eläimistöltään ja kasvillisuudeltaan rikas suojelualue. Suurimmassa osassa Brasiliaa vallitsee lämmin trooppinen ilmasto, missä sateet ovat runsaita. Sademetsien jatkuva hävittäminen on vakava ympäristöongelma. Sademetsiä tuhotaan kaivostoiminnan, lihakarjan tuotannon ja maanviljelyn laajentuessa. Sademetsien tuho uhkaa riistää Brasilian alkuperäiskansoilta elinympäristön ja se kaventaa huolestuttavasti elonkirjoa, luonnon monimuotoisuutta.

Historia

Brasiliassa on ollut ihmisasutusta jo yli kymmenen tuhatta vuotta. Belo Horizontesta löydettyjen ihmisluiden iäksi on arvioitu noin 11 000 vuotta. Ennen eurooppalaisten tuloa Amerikkaan Brasiliassa asui paljon erilaisia alkuperäisväestön ryhmiä. Amazon-joen suulla ja varrella kukoistivat Marajoaran ja Santaremin kulttuurit, joista on säilynyt taidokkaasti valmistettuja saviesineitä sekä laajojen asutusten jäänteitä.

Portugalilaiset valloittajat saapuivat Brasiliaan vuonna 1500. Portugalilaiset käyttivät intiaaneja orjina sokeriviljelmillä. Paljon intiaaneja kuoli valloittajien mukana tulleisiin tauteihin. Portugalin Afrikan siirtokunnista kuljetettiin miljoonia orjia Brasiliaan. Heistä tuli työvoima puuvilla-, tupakka- ja kahviviljelmille sekä myös kultakaivoksiin, kun Minas Geraisista paljastui 1700-luvulla rikkaita kultaesiintymiä. Brasilian eteläosista löydettiin myös timantteja. Orjuus lakkautettiin vasta vuonna 1888. Brasilia oli viimeinen maa, joka lopetti virallisesti orjuuden.

Brasilia itsenäistyi vuonna 1822. Sen jälkeen kahvinviljelystä tuli yksi Brasilian pääelinkeinoista. Kahvin kuljettamiseksi rakennettiin rautateitä. Kiihtyvää tuotantoa varten houkuteltiin työvoimaa ulkomailta mm. Italiasta, Espanjasta ja Japanista. Kahvitalous ja siirtolaisuus kasvattivat Sao Paulon isoksi teollisuuskeskukseksi. Sao Paulo on Brasilian suurin kaupunki. Sen metropolialueella asuu 22 miljoonaa ihmistä. Metropolialueeseen kuuluvat itse suurkaupunki, sen esikaupungit ja niiden lähivyöhyke.

Ekologinen jalanjälki

1 6

1,7

Jos kaikki kuluttaisivat kuten Brasilia asukkaat keskimäärin, tarvitsisimme 1,7 maapalloa. Tarkastele tilastoja ekologisesta jalanjäljestä kaikissa maissa.

Yhteiskunta ja politiikka

Brasilian rikkaiden ja köyhien väliset tuloerot ovat olleet Etelä-Amerikan suurimpia. 2000-luvulla Brasilia onnistui nostamaan miljoonia ihmisiä äärimmäisestä köyhyydestä ja vähentämään epätasa-arvoa. Viime vuosina tulo- ja varallisuuserot ovat taas kasvaneet. Työttömyys on lisääntynyt. Pieni- ja keskituloisten palkansaajien ansiotaso on laskenut.

Viime vuosisadalla Brasiliassa oli pitkiä sotilasvallan aikoja. Vuonna 1989 presidentti valittiin ensimmäistä kertaa suoralla kansanvaalilla. Perustuslaki uudistettiin vain vuotta aikaisemmin. Sananvapaus ja muut kansalaisvapaudet palautettiin. Brasilian politiikassa on esiintynyt sekä määrätietoisia muutospyrkimyksiä että tempoilevaa vallankäyttöä, johon on liittynyt suuria lahjus- ja rahanpesutapauksia. Vuonna 2018 päättyi viisitoista vuotta kestänyt vasemmistolaisten hallitusten jakso ja presidentiksi valittiin jopa äärioikeistolaiseksi luonnehdittu Jair Bolsonaro. Bolsonaro lupasi kitkeä korruptiota ja käyttää kovia otteita rikollisia vastaan. Raaka väkivaltarikollisuus ja huumekauppa ovat aiheuttaneet ihmisille turvattomuutta erityisesti suurissa kaupungeissa.

Presidentti Bolsonaro on entinen armeijan kapteeni ja hän on ylistänyt sotilashallitusten aikoja. Hän on nimittänyt suuren määrän entisiä ja nykyisiä armeijan upseereita hallitukseensa ja valtion virkoihin. Brasilian terveysministerinäkin on toiminut kenraali. Bolsonaroa on arvosteltu siitä, että hän ei ole suhtautunut vakavasti koronan aiheuttamaan hätätilaan. Vuoden 2022 alkuun mennessä koronaan oli kuollut 620 000 brasilialaista. Brasilian kuolleisuusluvut olivat kolmanneksi korkeimpia maailmassa. Bolsonaro on vähätellyt ilmastonmuutoksen uhkia. Hänen hallituskaudellaan Brasilian sademetsien hakkuut ja polttaminen ovat lisääntyneet.

Työssäkäyvien naisten palkkataso on Brasiliassa 20% alhaisempi kuin miesten. Naiset työskentelevät miehiä useammin epävirallisen eli harmaan talouden elinkeinoissa, missä tulot ovat niukat ja köyhyys on yleistä. 15% Brasilian kansanedustajista on naisia. Nuori taiteilija Yacuna Tuxa on piirtänyt ja värittänyt Brasilian naisten ja intiaaniväestön elämää varjostavat pelot, ennakkoluulot ja köyhyyden teräviksi lähikuviksi.

Inhimillisen kehityksen indeksi

15

83 av 188

Brasilia sijoittuu sijalle 83 inhimillisen kehityksen indeksissä 188 maasta.

Talous ja kaupankäynti

Lähes kolmasosa Brasilian työssäkäyvistä saa toimeentulonsa teollisuudesta. Brasiliassa valmistetaan autoja, lentokoneita, tuotantokoneita, elektroniikkaa, kumituotteita, vaatteita ja jalkineita. Kemian teollisuus ja kaivostoiminta ovat myös tärkeitä tuotannonaloja. Hieman alle 10% työvoimasta on maatalouden palveluksessa. Brasilia tuottaa soijapapuja, kahvia, maissia, hedelmiä, kaakaota, puuvillaa, vehnää, riisiä, sokeria, tupakkaa, vihanneksia, maitoa ja lihatuotteita. Palveluelinkeinot työllistävät yli 58% työssäkäyvistä. Brasilia on huomattava pankkitoiminnan keskus. Matkailu ja luova talous ovat kehittymässä hyvin kasvukykyisiksi elinkeinoaloiksi. Maailmanpankki luokittelee Brasilian ylemmän keskitulotason maaksi.

Brasilian tärkeitä vientituotteita ovat öljy, soijapavut, rautamalmi, liha, kahvi, maissi, sellu, autot, lentokoneet sekä tuotantokoneet ja laitteet. Brasilian viennin arvo oli 244 miljardia dollaria vuonna 2020. Tuonnin arvo oli 224 miljardia dollaria. Brasilian suurimpia kauppakumppaneita ovat Kiina, Yhdysvallat ja Argentiina. Vuonna 2020 Brasilian kansantalous pieneni 4% koronapandemian vuoksi. Valtion tukiohjelmat vähensivät köyhyyttä: lähes 20% brasilialaisista eli köyhyysrajan alapuolella vuonna 2019, kun taas vuonna 2020 luku oli 12,8%. Maailmanpankki arvioi köyhyyden lisääntyneen vuonna 2021 noin 16%:n tasolle. Brasiliaan on tullut maahanmuuttajia Venezuelasta, kun yhteiskunnallinen ja taloudellinen tilanne siellä on kiristynyt.

Kartat

Tilastot

YK:n vuosituhattavoitteet Tältä sivulta löydät arvot maalle Brasilia koskien kaikkia indikaattoreita (viimeisin raportoitu vuosi). Tämän indikaattorin

Ilmasto

CO2-päästöt

 CO-päästöjen määrä tonneissa henkilöä kohden 

1 2 0

2,1

tonnia CO2-päästöjä henkeä kohti maassa Brasilia

Koulutus

Luku- ja kirjoitustaidot

Luku- ja kirjoitustaitoisten yli 15-vuotiaiden henkilöiden osuus väestöstä

1 2 3 4 5
6 7 8 9 3

9,32

10:stä yli 15-vuotiaasta henkilöistä osaa lukea ja kirjoittaa maassa Brasilia

Koulunkäynti

Kuinka monta vuotta lapsi käy koulua keskimäärin? 

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12

11,9

koulunkäyntiä keskimäärin maassa Brasilia

Tasa-arvo

Työ

Köyhyys

BKT asukasta kohden

Bruttokansantuotteen arvo jaettuna kokonaisväkimäärällä, korjattuna ostovoimalla. 

5

16 056

BKT asukasta kohden PPP-dollareissa maassa Brasilia

Terveys

Juomavesi

Prosenttiosuus väestöstä, jolla on mahdollisuus puhtaaseen juomaveteen 

1 2 3 4 5
6 7 8 6 10

8,6

henkilöllä 10:stä on mahdollisuus puhtaaseen juomaveteen maassa Brasilia

Väestö

Väkiluku

213 993 441

Ihmistä maassa Brasilia

Lasta per nainen

Syntyneiden lasten määrä keskimäärin naista kohden 

1 6

1,7

lasta per nainen maassa Brasilia

Lapsikuolleisuus

 Ennen viidettä ikävuottaan kuolleiden lasten määrä tuhatta syntymää kohden. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15

15

kuollutta lasta 1000 elävänä syntyttä lasta kohden maassa Brasilia