[[suggestion]]
Intia
 
Indias flagg

Keskeiset luvut ja tiedot

Pääkaupunki

New Delhi

Etniset ryhmät

indoarjalaiset 72 %, dravidit 25 %, mongolit ja muut 3 % (2000)

Kieli

englanti, hindi 41 %, bengali 8,2 %, telugu 7,2 %, marathi 7 %, tamil 5,9 %, urdu 5 %, gujarati 4,5 %, kannada 3,7 %, malayalam 3,2 %, oriya 3,2 %, punjabi 2,8 %, assamese 1,3 %, maithili 1,2 %, andra 5,9 % (2001)

Uskonto

Hindut 80,5%, muslimit 13,4%, kristityt 2,3%, sikhit 1,9%, muut 1,9% (2001)

Väkiluku

1 200 000 000

Valtiomuoto

liittotasavalta

BKT per asukas

6 502 Ostovoimapariteetti $

Muut maasivut

Maantiede

Intia on pinta-alaltaan yksi maailman suurimmista maista. Maantieteellisesti se voidaan jakaa kolmeen eri maisematyyppiin, jotka ovat Himalajan vuoristo, tasankoalueet pohjoisessa ja ylänkö-alueet etelässä. Himalaja muodostuu vierekkäisistä vuorijonoista ja niiden välissä sijaitsevista hedelmällisistä laaksoista, joista yksi on Kashmirin laakso. Pohjoiset tasankoalueet ovat Intian hedelmällisimpiä alueita, ja monet maan suurimmista joista virtaavat täällä. Joista merkittävimpiä ovat Ganges, Indus ja Brahmaputra sivujokineen. Noin 57 % maasta on viljelysmaata. Loppuosa maasta on metsää, aavikkoa, laidunmaata, joutomaata tai kaupunkialuetta. Intian suuren koon takia sen ilmasto vaihtelee erittäin paljon. Ilmastollisesti maa voidaan jakaa kahteen alueeseen: lauhkeaan pohjoiseen ja trooppiseen etelään. Pohjoisessa lämpötilat vaihtelevat tammikuun 15 asteesta toukokuun 30–40 asteeseen, kun taas etelässä lämpötila pysyttelee tasaisesti 25–35 asteen tienoilla. Intialla on suuria ympäristöongelmia. Yksi näistä on teollisuuden kontrolloimattomat myrkkypäästöt, jotka ovat saastuttaneet 70 % Intian pintavedestä

Historia

Yksi historian varhaisimmista korkeakulttuureista, joka tunnetaan Induksen kulttuurin nimellä, kehittyi Indus-joen varrella nykyisten Pakistanin ja Intian alueilla noin 3000 eaa. Alueelle myöhemmin saapuneiden indoeurooppalaisten uskonto loi perustan hindulaisuudelle ja vaikutti voimakkaasti Intian kulttuuriin. 700-luvulla arabit tekivät ensimmäisiä sotaretkiään Intiaan, ja turkkilaiset heidän jälkeensä 1100-luvulla. Islamilainen Delhin sulttaanikunta syntyi 1200-luvulla ja sitä seurasi Suurmogulien valtakunta. Muslimit toivat uusia vaikutteita kulttuuriin, kirjallisuuteen ja arkkitehtuuriin. Vuonna 1498 portugalilainen Vasco da Gama löysi meritien Euroopasta Intiaan. Lukuisat eurooppalaiset seurasivat da Gaman vanavedessä ja perustivat Intian rannikolle kauppa-asemia. Suurmogulien valtakunta romahti 1700-luvulla, ja Brittiläinen Itä-Intian kauppakomppania aloitti intialaisen väestön armottoman riiston. Komppanian valtaa rajoitettiin 1700-luvun lopulla, ja vuonna 1858 Intian hallinto siirrettiin suoraan Britannian hallitukselle. Vuonna 1885 perustettiin Indian National Congress (Intian kongressipuolue). Tämä johti englantilaisvastaista vapautustaistelua, jonka johtajana toimi Mohandas Karamchand Gandhi. Hän kannatti väkivallasta pidättäytymisen linjaa, ja useat miljoonat intialaiset protestoivat siirtomaaherroja vastaan väkivallattomalla kansalaistottelemattomuudella. Gandhi oli hindu, ja muslimit pelkäsivät, että tuleva itsenäinen valtio joutuisi pääasiallisesti hindujen hallitsemaksi. Kun Intian siirtomaakausi päättyi vuonna 1947, eivät muslimien johtomiehet suostuneet jäämään itsenäiseen Intiaan, vaan maan muslimienemmistöisistä alueista perustettiin erillinen Pakistanin valtio. Hinduenemmistöinen Intia oli itsenäistymisestään lähtien maallistunut valtio, kun taas Pakistan oli islamilainen tasavalta.

Ekologinen jalanjälki

6

0,7

Jos kaikki kuluttaisivat kuten Intia asukkaat keskimäärin, tarvitsisimme 0,7 maapalloa. Tarkastele tilastoja ekologisesta jalanjäljestä kaikissa maissa.

Yhteiskunta ja politiikka


Intia on liittovaltio, jonka osavaltioilla on omat hallituksensa. Keskushallinto päättää kuitenkin ulkomaanpolitiikasta, puolustusvoimista, kehityssuunnittelusta ja valuutasta. Parlamenttiin on perustettu kiintiöitä naisille ja alempien kastien edustajille. Osavaltiohallitus vastaa koulutoiminnasta, sairaaloista, julkisesta liikenteestä ja maanviljelyksestä.
Maassa on monia poliittisia puolueita, mutta vasemmistolainen kongressipuolue on ollut vallassa suurimman osan Intian itsenäisyyden ajasta. Tämä puolue johti myös itsenäisyyskamppailua. Vuoden 2014 vaaleissa ylivoimaisesti suurimmaksi puolueeksi nousi Intian Kansan puolue.
 Intian talous on kehittynyt viime vuosina positiivisesti, ja maan keskiluokka on kasvussa. Intian luokkaerot ovat kuitenkin valtavat ja suuri osa maan väestöstä elää köyhyydessä. Vaikka köyhien lukumäärä vähenee, yli 380 miljoonaa ihmistä elää yhä köyhyysrajan alapuolella. Tilanne on pahin kaupunkien ja maaseudun slummialueilla, joilla asuu lähes neljäsosa maan asukkaista. Vuosina 1993–2003 noin 100 000 maanviljelijää teki itsemurhan, koska he eivät pystyneet elättämään perhettään. Hindulainen kastijärjestelmä on yhä leimallinen erityisesti maaseudulla. Intia on ydinasevaltio, joka haluaisi pysyväksi jäseneksi YK:n turvallisuusneuvostoon.

Inhimillisen kehityksen indeksi

12

130 av 188

Intia sijoittuu sijalle 130 inhimillisen kehityksen indeksissä 188 maasta.

Talous ja kaupankäynti

Itsenäistymisensä jälkeen Intia on suurimman osan aikaa noudattanut taloudessaan jonkinasteista sosialismia. Valtio on pitänyt yksityisen sektorin, ulkomaankaupan ja ulkomaiset investoijat tiukan kontrollin alaisina. Vuodesta 1991 lähtien maan markkinat avattiin asteittaisesti tekemällä taloudellisia uudistuksia ja vähentämällä valtion kontrollia. Tämä kehitys on helpottanut ulkomaankauppaa ja ulkomaisten investointien saamista maahan. Nämä taloudelliset muutokset ovat johtaneet poliittiseen keskusteluun. Intia on yksi nopeimmin kasvavista talouksista. Samaan aikaan kasvu on kuitenkin ollut erittäin epätasaista eri sosiaaliluokkien, taloudellisten ryhmien, alueiden, maaseudun ja kaupunkien välillä. Intia on kehittänyt ydinvoimatuotantoa, se on suuri asevalmistaja ja rakentaa mm. avaruusaluksia. Intia on hyvin merkittävä toimija IT-sektorilla ja maassa on kehitetty monia merkittäviä tietokoneohjelmistoja.

Kartat

Tilastot

YK:n vuosituhattavoitteet Tältä sivulta löydät arvot maalle Intia koskien kaikkia indikaattoreita (viimeisin raportoitu vuosi). Tämän indikaattorin

Väestö

Väkiluku

1 393 409 033

Ihmistä maassa Intia

Lasta per nainen

Syntyneiden lasten määrä keskimäärin naista kohden 

1 2 0

2,1

lasta per nainen maassa Intia

Lapsikuolleisuus

 Ennen viidettä ikävuottaan kuolleiden lasten määrä tuhatta syntymää kohden. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34

34

kuollutta lasta 1000 elävänä syntyttä lasta kohden maassa Intia

Köyhyys

BKT asukasta kohden

Bruttokansantuotteen arvo jaettuna kokonaisväkimäärällä, korjattuna ostovoimalla. 

2

6 502

BKT asukasta kohden PPP-dollareissa maassa Intia

Nälkä

Aliravittujen ihmisten osuus väestöstä

1 5 3 4 5
6 7 8 9 10

2

väestöstä kärsii aliravitsemuksesta maassa Intia

Terveys

Juomavesi

Prosenttiosuus väestöstä, jolla on mahdollisuus puhtaaseen juomaveteen 

Ei tilastoja saatavilla
henkilöllä 10:stä on mahdollisuus puhtaaseen juomaveteen maassa Intia

Koulutus

Luku- ja kirjoitustaidot

Luku- ja kirjoitustaitoisten yli 15-vuotiaiden henkilöiden osuus väestöstä

1 2 3 4 5
6 7 4 9 10

7,44

10:stä yli 15-vuotiaasta henkilöistä osaa lukea ja kirjoittaa maassa Intia

Koulunkäynti

Kuinka monta vuotta lapsi käy koulua keskimäärin? 

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11

11,1

koulunkäyntiä keskimäärin maassa Intia

Tasa-arvo

Työ

Ilmasto

CO2-päästöt

 CO-päästöjen määrä tonneissa henkilöä kohden 

1 7

1,8

tonnia CO2-päästöjä henkeä kohti maassa Intia