[[suggestion]]
Irlanti
 

Keskeiset luvut ja tiedot

Pääkaupunki

Dublin

Etniset ryhmät

iiriläiset 87,4 %, muuta eurooppalaista alkuperää 7,5 %, aasialaiset 1,3 %, afrikkalaista alkuperää 1,1 %, sekoittunutta alkuperää 1,1 %, muut 1,6 %

Kieli

englanti (virallinen, yleiskieli), iiri tai gaelin kieli (virallinen, yleinen länsirannikolla)

Uskonto

roomalaiskatolilaiset 87,4 %, Irlannin kirkko 2,9 %, muut kristityt 1,9 %, muut 7,8 %

Väkiluku

4 800 000

Valuutta

Euro

BKT per asukas

95 237 Ostovoimapariteetti $

Kansallispäivä

7. maaliskuuta

Muut maasivut

Maantiede

Pohjois-Atlantilla, Ison-Britannian länsipuolella sijaitseva Irlannin saari rajoittuu pohjoisessa pohjoiskanaaliin, joka erottaa sen Skotlannista, ja idässä Pyhän Yrjön kanaaliin, jonka toisella puolella ovat Englanti ja Wales. Saaren kärkiosan Pohjois-Irlanti kuuluu kuitenkin Isolle-Britannialle. Irlanti on kalkkikivitasanko, jolle tyypillisiä ovat rikkonaisten rannikkojen ylämaat ja monipuolinen maaperän rakenne. Keskitasangolle tyypillistä maisemaa ovat järvet, suot ja harjut. Suurimmat vuoriryhmät sijaitsevat sekä idässä että lounaassa, ja korkeimmat huiput nousevat noin kilometrin korkeuteen. Tärkein maan monista joista on Shannon.

Irlannilla on edullinen ilmasto, jonka jatkuvat tuulet auttavat hajottamaan teollisuuden päästöjä, joten ne eivät vaikuta maan ilmanlaatuun. Teollisuus on kuitenkin merkittävä päästöjen lähde. Vesistöjä, erityisesti sisämaan järviä, uhkaavat läheisten maatalouskeskittymien päästöt.

Historia


Ensimmäiset asukkaat saapuivat noin 6000 vuotta eaa. Perimätiedon mukaan pyhä Patrick saapui saarelle vuonna 432 tekemään lähetystyötä, ja kristinusko muutti kulttuuria radikaalisti. Pakanallinen druidismi hiipui uuden uskon tieltä. 1600-luvulla Irlannin pohjoisosiin saapui Skotlannista ja Englannista protestanttien siirtokuntia. Vuonna 1800 tehtiin unionisopimus, joka liitti Irlannin kuningaskunnan Isoon-Britanniaan. Perunasadon tuhoutumisen seurauksena maahan iski vakava talouskriisi ja nälänhätä vuosina 1846–1848. Miljoona ihmistä kuoli ja kaksi miljoonaa muutti maasta, etenkin Yhdysvaltoihin. Brittivallan aikaa leimasi vahva miehityksen vastustus, kansallismieliset järjestäytyivät vuonna 1905 perustettuun Sinn Féin-puolueeseen, jonka johdolla tehty Pääsiäisvallankumous vuonna 1916 epäonnistui. Itsenäisyysliikkeen tukahduttamispyrkimykset johtivat sotaan Britannian kanssa vuosina 1919–1921, minkä päätteeksi solmittiin rauhansopimus, jossa Irlanti sai itsenäisyyden. Saari jaettiin Irlantiin ja Iso-Britannian hallitsemaan Pohjois-Irlantiin, minkä oli tarkoitus olla väliaikaista. Jaon vastustaminen ajoi kansan vuosina 1922–1923 sisällissotaan, jonka voittivat jakosopimuksen kannattajajoukot.
Pohjois-Irlannin asema on hallinnut pitkään Irlannin politiikkaa. Katoliset pyrkivät yhtenäiseen Irlantiin ja protestantit kannattavat saaren pohjoisosan kuulumista Iso-Britanniaan. Konflikti muuttui avoimeksi väkivallaksi 1960-luvun lopulla. Merkittävin aseellinen ryhmä oli Irlannin tasavaltalaisarmeija  IRA. Vasta vuonna 1998 saatiin aikaan rauhansopimus, jonka mukaan Pohjois-Irlanti säilyy osana Iso-Britanniaa, mutta sen yhteyksiä Irlantiin tiivistettiin ja katoliset saivat osuutensa maan hallinnossa. IRA ilmoitti lopettaneensa toiminnan vuonna 2005. Pohjois-Irlannissa esiintyy yhä ajoittain levottomuuksia, mutta rauhanprosessia ne eivät ole vaarantaneet.

Ekologinen jalanjälki

1 2 9

3,0

Jos kaikki kuluttaisivat kuten Irlanti asukkaat keskimäärin, tarvitsisimme 3,0 maapalloa. Tarkastele tilastoja ekologisesta jalanjäljestä kaikissa maissa.

Yhteiskunta ja politiikka


Irlanti on itsenäinen demokraattinen tasavalta, jolla on kaksikamarinen parlamentti. Seitsenvuotisella kaudellaan presidentillä on suppeat valtaoikeudet. Hallituksen johtajaa eli käytännössä pääministeriä kutsutaan iirin kielellä Taoiseachiksi, ja hänen neuvostaan presidentti voi hajottaa Oireachtaksen eli parlamentin. Sen alahuone eli Dáil valitsee pääministerin. Dáilissa on 166 jäsentä 5-vuotisella kaudella, ja senaatissa jäseniä on 60.
Irlannin poliittista kenttää hallitsevat edelleen sisällissodasta alkunsa saaneet puolueet. Fianna Fáil oli saaren jakamista vastustava sisällissodan hävinnyt liike ja Fine Gael jaon puolustaja. Työväenpuolue, Sinn Féin ja vihreät ovat muita suuria puolueita. Fianna Fáil oli pitkään maan selvästi suosituin puolue, ja se on ollut hallitusvastuussa lähes jatkuvasti 1930-luvulta asti. Vuoden 2011 parlamenttivaaleissa Irlannin talouskurimuksesta syytetty puolue kärsi murskatappion ja suurimmaksi puolueeksi nousi ensimmäistä kertaa Fine Gael. Se muodosti hallituksen yhdessä niin ikään kannatustaan nostaneen sosialidemokraattisen Labour-puolueen kanssa.

Inhimillisen kehityksen indeksi

19

2 av 188

Irlanti sijoittuu sijalle 2 inhimillisen kehityksen indeksissä 188 maasta.

Talous ja kaupankäynti

Irlanti oli vielä 1980-luvulla maatalousvaltainen, Euroopan köyhimpiin kuulunut maa. Se onnistui kuitenkin 1990-luvulla houkuttelemaan verohelpotuksin maahan runsaasti ulkomaisia sijoituksia ja yrityksiä. Voimakkaan talouskasvun aikakautta 1997–2008 kutsutaan ”kelttiläisen tiikerin” ajanjaksoksi. Talouskriisi vuonna 2008 iski kuitenkin rajusti Irlannin talouteen. Talouskasvu meni miinukselle, työttömyys kasvoi voimakkaasti ja asuntojen hinnat romahtivat. Vuonna 2010 Irlanti ajautui pankkikriisiin, sillä ylikuumentuneiden rakennusmarkkinoiden myötä pankkisektorista kasvoi käytännössä liian suuri. Marraskuussa 2010 Euroopan Unioni, Euroopan Keskuspankki (EKP) ja Kansainvälinen valuuttarahasto (International Monetary Fund, IMF) myönsivät Irlannille 63 miljardin euron tukipaketin talousvaikeuksien ja pankkikriisin helpottamiseksi. Irlannin sopeutumisohjelma päättyi vuoden 2013 lopulla, ja talous on elpynyt vauhdilla. 
Irlannin talous rakentuu palvelujen ja teollisuuden varaan, maatalous on vain viisi prosenttia BKT:sta. Palvelut ovat Irlannin tärkein työllistäjä, ne vastaavat noin puolet  BKT:sta ja työllistävät noin 60 prosenttia työvoimasta. Teollisuustuotanto vastaa noin 40 prosenttia Irlannin bruttokansantuotteesta ja työllistää 25 prosenttia työvoimasta. Tärkeimmiksi tuotteiksi ovat nousseet erityisesti korkean teknologian koneet ja ohjelmistot. Irlannissa toimii lukuisia suuria tietotekniikka-alan yrityksiä kuten Apple, Dell, IBM, Intel ja Microsoft. Maan alhainen yritysvero – 12,5 % – on sijoituksia houkutteleva tekijä.

Kartat

Tilastot

YK:n vuosituhattavoitteet Tältä sivulta löydät arvot maalle Irlanti koskien kaikkia indikaattoreita (viimeisin raportoitu vuosi). Tämän indikaattorin

Väestö

Väkiluku

4 982 904

Ihmistä maassa Irlanti

Lasta per nainen

Syntyneiden lasten määrä keskimäärin naista kohden 

1 7

1,8

lasta per nainen maassa Irlanti

Lapsikuolleisuus

 Ennen viidettä ikävuottaan kuolleiden lasten määrä tuhatta syntymää kohden. 

1 2 3

3

kuollutta lasta 1000 elävänä syntyttä lasta kohden maassa Irlanti

Köyhyys

BKT asukasta kohden

Bruttokansantuotteen arvo jaettuna kokonaisväkimäärällä, korjattuna ostovoimalla. 

Ei tilastoja saatavilla

95 237

BKT asukasta kohden PPP-dollareissa maassa Irlanti

Nälkä

Aliravittujen ihmisten osuus väestöstä

Ei tilastoja saatavilla
väestöstä kärsii aliravitsemuksesta maassa Irlanti

Ilmasto

CO2-päästöt

 CO-päästöjen määrä tonneissa henkilöä kohden 

1 2 3 4 5 6 7 5

7,6

tonnia CO2-päästöjä henkeä kohti maassa Irlanti

Terveys

Juomavesi

Prosenttiosuus väestöstä, jolla on mahdollisuus puhtaaseen juomaveteen 

1 2 3 4 5
6 7 8 9 7

9,7

henkilöllä 10:stä on mahdollisuus puhtaaseen juomaveteen maassa Irlanti

Koulutus

Luku- ja kirjoitustaidot

Luku- ja kirjoitustaitoisten yli 15-vuotiaiden henkilöiden osuus väestöstä

Ei tilastoja saatavilla
10:stä yli 15-vuotiaasta henkilöistä osaa lukea ja kirjoittaa maassa Irlanti

Koulunkäynti

Kuinka monta vuotta lapsi käy koulua keskimäärin? 

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14

13,9

koulunkäyntiä keskimäärin maassa Irlanti

Tasa-arvo

Työ