[[suggestion]]
Iso-Britannia
 

Keskeiset luvut ja tiedot

Pääkaupunki

Lontoo

Etniset ryhmät

englantilaiset 83,6 %, skotit 8,6 %, walesilaiset 4,9 %, pohjoisiiriläiset 2,9 %, afrikkalaista alkuperää 2 %, aasialaista alkuperää ja muita 5,9 % (2011)

Kieli

Englanti, kymri (wales), gaeli

Uskonto

Kristityt 71%, muslimit 3%, hindut 1%, muut/ei määritelty/ei uskontoa 25%

Väkiluku

64 800 000

Pinta-ala

243 610 km2

Valuutta

Punta

BKT per asukas

45 853 Ostovoimapariteetti $

Muut maasivut

Maantiede

Iso-Britannian yhdistynyt kuningaskunta jakautuu neljään eri alueeseen, jotka ovat Englanti, Wales, Pohjois-Irlanti ja Skotlanti. Wales ja Skotlanti ovat suurimmaksi osaksi ylämaata, jonka maastoa leimaavat syvät laaksot, järvet ja kapeat vuonot. Englannin ja Pohjois-Irlannin maasto on alavaa pitkine, mataline harjuineen. Brittein saaret sijaitsevat eurooppalaisella mannerjalustalla, minkä johdosta saaria ympäröivät matalat merialueet soveltuvat loistavasti kalastukseen. Ilmasto on lauhkea ja säännölliset sateet ovat runsaita läpi vuoden. Lämpötilojen vaihtelu on vähäistä saarten länsirannikkoa sivuavan lämpimän Golf-virran ansiosta. Kylmin ja kostein ilmasto vallitsee saarten pohjoisosissa, joiden ilmasto muistuttaa Etelä-Norjan länsiosan ilmastoa.

Iso-Britannialla on suuria ympäristöongelmia. Ilmanlaatu on kaupungeissa erittäin huono ja teollisuuden päästöt saastuttavat juomavettä. Maan viranomaiset aloittivat 1970- ja 80-luvuilla laajoja ympäristötoimenpiteitä, joiden ansiosta tilanne on hitaasti mutta varmasti kehittynyt parempaan suuntaan.

Historia

Nykyisen Englannin ja Walesin alue joutui roomalaisten valloittamaksi viimeisellä vuosisadalla ennen ajanlaskun alkua. Ennen sitä saaria asuttivat kelttiläiset kansanryhmät, joista ei tiedetä kovin paljon. Roomalaisten vetäydyttyä alueelta 400 jaa. saaret joutuivat germaanisten anglien, saksien ja juuttien hyökkäysten ja asutustoiminnan kohteeksi. 700-luvulta alkaen normannit, Norjan ja Tanskan alueen viikingit, ryöstelivät ja asuttivat Brittein saarten alueita. Englannin ja Skotlannin kuningaskunnat syntyivät noin 1000-luvulla. Nämä kaksi naapurusta sotivat keskenään lukuisia kertoja vuoteen 1707 asti, jolloin ne liittyivät pysyvästi yhteen yhdistyneeksi kuningaskunnaksi. Seuraavien vuosisatojen aikana englantilaiset merenkulkijat ja löytöretkeilijät valloittivat valtavia maa-alueita ympäri maailmaa. Merkittävänä syynä sille, että britit onnistuivat rakentamaan historian suurimman imperiumin, oli brittien teknologinen etulyöntiasema maassa 1800-luvulla tapahtuneen voimakkaan teollistumisen seurauksena. Iso-Britannia oli yksi molempien maailmansotien tärkeimmistä osapuolista 1900-luvulla. Toisen maailmansodan jälkeen Brittien siirtomaaimperiumi hajosi ja useimmista imperiumin alueista muodostettiin itsenäisiä valtioita. Sotien jälkeenkin Iso-Britannia on säilynyt keskeisenä kansainvälisen politiikan toimijana. Pitkään jatkunut, väkivaltaisuuksiin johtanut kiista Pohjois-Irlannin asemasta päättyi rauhansopimukseen vuonna 1998, jolloin alue sai rajoitetun itsehallinnon. Vuonna 1999 Skotlanti sai oman parlamentin, jolla on lainsäädäntövaltaa. Skotlannissa järjestettiin kansanäänestys itsenäisyydestä vuonna 2014, se päättyi itsenäisyyden kannattajien tappioon. Iso-Britannia on viralliselta nimeltään Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta, josta käytetään usein nimeä Yhdistynyt kuningaskunta (United Kingdom, UK).

Ekologinen jalanjälki

1 2 4

2,5

Jos kaikki kuluttaisivat kuten Iso-Britannia asukkaat keskimäärin, tarvitsisimme 2,5 maapalloa. Tarkastele tilastoja ekologisesta jalanjäljestä kaikissa maissa.

Yhteiskunta ja politiikka

Iso-Britannia on perustuslaillinen monarkia, mutta huomattavin vallankäyttäjä on pääministeri. Kuningattarella (Elisabeth II) on vain seremoniallista valtaa. Parlamentti on kaksikamarinen: 650-jäseniseen alahuonseeseen (House of Commons) jäsenet valitaan vaalilla ja ylähuoneeseen (House of Lords) nimitetään. Ylähuoneen jäseninä ovat noin 700 elinikäisen henkilökohtaisen aateluuden saanutta ja Englannin piispat. Ylähuone on lähinnä neuvoa-antava elin, mutta se voi lykätä lain voimaantuloa.

Brittien parlamentin alahuone on yksi maailman vanhimmista kansalliskokouksista, ja se on toiminut 1300-luvulta alkaen. Politiikkaa on perinteisesti hallinnut kaksi puoluetta työväenpuolue (Labour) ja konservatiivinen puolue (Tory). Kaksipuoluejärjestelmää on ylläpitänyt parlamenttivaaleissa käytössä oleva enemmistövaalijärjestelmä, jossa maa on jaettu yhtä moneen vaalipiiriin kuin parlamentin alahuoneessa on paikkoja ja jokaisesta vaalipiiristä valitaan eniten ääniä saanut ehdokas.

Iso-Britannia on ollut EU:n jäsen vuodesta 1973. Kesäkuussa 2016 maassa äänestettiin EU-jäsenyydestä ja lopputulos oli, että 51,9 %  (17,4 miljoonaa) ei kannattanut EU-jäsenyyttä. Tämän seurauksena Iso-Britannia aloitti brexit-neuvottelut, ja maan on tarkoitus lähteä Euroopan Unionista maaliskuun 29 päivä 2019. Britannia ei kuulu EU:n Schengenin sopimukseen, jonka alueella rajatarkastukset on poistettu. Etenkin nuoret äänestivät EU:ssa pysymisen puolesta, kun taas ennen vuotta 1965 syntyneet kannattivat EU-eroa. Eron kannatus oli suurempaa Englannissa ja Walesissa, sen sijaan Skotlannin ja Pohjois-Irlannin alueella kannatettiin enemmän EU:ssa pysymistä.

Iso-Britannia on yksi YK:n turvallisuusneuvoston viidestä pysyvästä jäsenmaasta. Maalla on suuri vaikutusvalta kansainvälisessä politiikassa ja pitkät perinteet yhteistyöstä Yhdysvaltojen kanssa. 
Siteet entisiin siirtomaihin ovat vahvat, ja monet näistä maista Iso-Britanniaan muuttaneet kansalaiset ovat rikastuttaneet maan kulttuuria ja etnistä moninaisuutta. Maa on Naton perustajajäsen. Sillä on noin 160 ydinasekärkeä. 

Inhimillisen kehityksen indeksi

18

12 av 188

Iso-Britannia sijoittuu sijalle 12 inhimillisen kehityksen indeksissä 188 maasta.

Talous ja kaupankäynti

Iso-Britannia on yksi maailman vahvimmista talouksista ja se osallistui maailman rikkaimpia maita edustavan G8-ryhmän perustamiseen. (Venäjä erotettiin 2014 Krimin miehityksen takia, eli ryhmän nimi on nykyään G7.)

Iso-Britannia on viidenneksi suurin talous maailmassa ja toistaiseksi toiseksi suurin EU:ssa, vain Saksa on suurempi. Maa vienti koostuu mm. teollisuustuotteista, polttoaineista, kemikaaleista, ruuasta, juomista ja tupakasta. Iso-Britannian lentokoneteollisuus on toiseksi suurinta maailmassa, suurin on Yhdysvallat ja  lääketeollisuus on maailman 10. suurinta. Yhdysvallat on päävientimaa ( 14,8 %), sitä seuraavat Saksa (10,7%), Ranska (6,4), Alankomaat (6,2%) Irlanti (5,6 %), Sveitsi (4,6%) ja Kiina (4,4%). Maataloudessa työskentelee vain vajaa prosentti maan työvoimasta, mutta se tuottaa yli 60 prosenttia maan tarvitsemista maataloustuotteista. Brexitin myötä myös EU:n maataloustuet tulevat loppumaan.

Iso-Britannialla on paljon öljyteollisuutta. Viimeisin löytö tehtiin vuonna 2015 Pohjanmerellä. Öljylöydöstä kuvailtiin, että sitä on kaksi kertaa niin paljon kuin Kuwaitin tunnetut öljyvarat, joskin vaikeasti hyödynnettävissä.  Julkinen talous on velkaantunut eli oli liki 90 % BKT:sta (2016) Britannia ei kuulu euroalueeseen.

Maa on nopeimmin kasvavia talouksia G7-jäsemaista. Euroopan Unionista eroaminen ja sisämarkkinoilta poistuminen vaikuttanee maan talouteen, sillä Iso-Britannialla on laajat kauppasuhteet muihin EU-jäsenmaihin. Euroopan tilastokeskus Eurostat ja Kansainvälinen valuuttarahasto IMF ovat nähneet talouskehityksen epävarmana. Vauhti hiipuu etenkin teollisuudessa ja rakentamisessa. Muutoksen myötä epäselvä on myös Lontoon tulevaisuus rahoitusalan keskuksena. Lontoon valuuttasiirrot ovat suurimmat kaikista maailman kaupungeista.

Työllisyys on pysynyt hyvänä eli alle viiden prosentin luokkaa työvoimasta. Palveluissa on jopa työvoimapulaa esim. maatalouden kausityöntekijöissä, IT-alalla, terveys- ja sosiaalityössä.

 

Kartat

Tilastot

YK:n vuosituhattavoitteet Tältä sivulta löydät arvot maalle Iso-Britannia koskien kaikkia indikaattoreita (viimeisin raportoitu vuosi). Tämän indikaattorin

Väestö

Väkiluku

68 207 114

Ihmistä maassa Iso-Britannia

Lasta per nainen

Syntyneiden lasten määrä keskimäärin naista kohden 

1 7

1,8

lasta per nainen maassa Iso-Britannia

Lapsikuolleisuus

 Ennen viidettä ikävuottaan kuolleiden lasten määrä tuhatta syntymää kohden. 

1 2 3 4

4

kuollutta lasta 1000 elävänä syntyttä lasta kohden maassa Iso-Britannia

Köyhyys

BKT asukasta kohden

Bruttokansantuotteen arvo jaettuna kokonaisväkimäärällä, korjattuna ostovoimalla. 

12

45 853

BKT asukasta kohden PPP-dollareissa maassa Iso-Britannia

Nälkä

Aliravittujen ihmisten osuus väestöstä

Ei tilastoja saatavilla
väestöstä kärsii aliravitsemuksesta maassa Iso-Britannia

Ilmasto

CO2-päästöt

 CO-päästöjen määrä tonneissa henkilöä kohden 

1 2 3 4 5 3

5,4

tonnia CO2-päästöjä henkeä kohti maassa Iso-Britannia

Terveys

Juomavesi

Prosenttiosuus väestöstä, jolla on mahdollisuus puhtaaseen juomaveteen 

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

10,0

henkilöllä 10:stä on mahdollisuus puhtaaseen juomaveteen maassa Iso-Britannia

Koulutus

Luku- ja kirjoitustaidot

Luku- ja kirjoitustaitoisten yli 15-vuotiaiden henkilöiden osuus väestöstä

Ei tilastoja saatavilla
10:stä yli 15-vuotiaasta henkilöistä osaa lukea ja kirjoittaa maassa Iso-Britannia

Koulunkäynti

Kuinka monta vuotta lapsi käy koulua keskimäärin? 

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14

13,9

koulunkäyntiä keskimäärin maassa Iso-Britannia

Tasa-arvo

Työ