[[suggestion]]
Israel
 

Keskeiset luvut ja tiedot

Pääkaupunki

Jerusalem

Etniset ryhmät

juutalaiset 76,4 %, arabit sekä muut 23.6 % (2004)

Kieli

heprea, arabia, englanti

Uskonto

juutalaiset 76,4 %, muslimit 16 %, muut 7,8 % (2004)

Väkiluku

8 000 000

Pinta-ala

22 070 km2

Valuutta

Shekel

BKT per asukas

43 722 Ostovoimapariteetti $

Muut maasivut

Maantiede

Israelin pohjoisosa muodostuu kumpuilevasta tasankoalueesta, jolla on riittävästi vettä ja jonka maaperä on hedelmällistä. Kauempana etelässä pitkät tasangot ulottuvat alempana sijaitsevalle rannikolle. Maasto muuttuu sitä kuivemmaksi ja karummaksi, mitä etelämmäksi siirrytään. Egyptin vastainen raja-alue on lähinnä aavikkoa. Israelin itäpuolella saa alkunsa Jordan-joki, joka kulkee pitkin syvää laaksoa muodostaen luonnollisen rajan naapurimaa Jordaniaa vastaan. Pohjoisten ja eteläisten alueiden välillä on suuria ilmastollisia eroja. Rannikolla vallitsee pääosin lauhkea Välimeren ilmasto, eteläosassa maata taas tyypillinen aavikkoilmasto suurine lämpötilan vaihteluineen ja vähäisine sateineen. Israelin suurin ympäristöongelma on sen vähäiset vesivarannot. Erityisesti maan eteläosissa juomavesitilanne on ajoittain epätoivoinen. Metsänistutusprojektien avulla on vakautettu veden saatavuutta. Israel on myös yrittänyt hankkia juomavettä poistamalla suolaa merivedestä, mutta toistaiseksi teknologia ei ole kehittynyt niin pitkälle, että se olisi taloudellisesti kannattavaa.

Historia

Palestiinassa, nykyisellä Israelin alueella on ollut asutusta jo useiden vuosituhansien ajan, ja Israelin pääkaupunki Jerusalem on egyptiläisten kirjoituksien mukaan perustettu jo 1400 vuotta eaa. Monet eri kansanryhmät ovat asuneet alueella ja olleet vallassa eri aikoina. Aleksanteri Suuri valloitti maan noin 300 eaa. Myöhemmin alue liitettiin Rooman valtakuntaan. Arabijoukot valloittivat Palestiinan 600-luvulla, ja se jäi arabien valtaan enemmän tai vähemmän yhtäjaksoisesti aina ensimmäiseen maailmansotaan asti. Kun turkkilainen Osmanien (Ottomanien) valtakunta hajosi ensimmäisen maailmansodan jälkeen, Palestiina joutui brittien hallittavaksi Kansainliiton päätöksellä. Kasvava kansallisuusliike 1800-luvulta alkaen alueelle muuttaneen juutalaisväestön keskuudessa kärjistyi toisen maailmansodan jälkeen, kun Israel julistautui itsenäiseksi vuonna 1948 vastoin YK:n päätöstä, jonka mukaan alue olisi tullut jakaa arabien ja juutalaisten kesken. Kaikki arabi-naapurimaat julistivat sodan tätä vastaperustettua valtiota vastaan. Israel selviytyi kuitenkin sodasta voittajana ja otti haltuunsa suurimman osan palestiinalaisille tarkoitetuista alueista. Seuraavien vuosikymmenten ajan Israel soti useita sotia naapureitaan vastaan, ja vielä tänäkin päivänä maan rajat ovat erittäin kiistanalaisia. 
Israel on miehittänyt vuodesta 1967 alkaen Länsirantaa, Gazaa, Itä-Jerusalemia ja Golania. Näille aluille alettiin pian rakentaa israelilaisia siirtokuntia, joiden rakentaminen jatkuu yhä. YK:n turvallisuusneuvosto, Kansainvälinen Punainen Risti ja Haagin kansainvälinen tuomioistuin katsovat, että siirtokunnat rikkovat kansainvälistä oikeutta. Siirtokuntia pidetään myös yhtenä suurimmista esteistä rauhansopimukselle Israelin ja palestiinalaisten välillä.

Ekologinen jalanjälki

1 2 3 2

3,3

Jos kaikki kuluttaisivat kuten Israel asukkaat keskimäärin, tarvitsisimme 3,3 maapalloa. Tarkastele tilastoja ekologisesta jalanjäljestä kaikissa maissa.

Yhteiskunta ja politiikka

Knesset, eli Israelin 120 jäseninen kansalliskokous, valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Kansalliskokous valitsee hallituksen. Se valitsee myös presidentin, joka lähinnä vain edustaa maata. Israelilaiset eivät ole onnistuneet pääsemään yksimielisyyteen perustuslaista. Tätä puutetta on koetettu kiertää laatimalla Knessetissä niin sanottuja peruslakeja, joista on tarkoitus muodostaa perustuslaki. Juutalaisella uskonnolla ja kulttuurilla on vahva asema Israelissa. Maassa käydään aika ajoin kiivasta keskustelua lakialoitteista, joilla pyritään vahvistamaan valtion juutalaista luonnetta. Suurimmat erimielisyydet ovat ortodoksijuutalaisten ja ei-uskonnollisten israelilaisten kesken. Maan juutalaisväestö koostuu kahdesta pääryhmästä, jotka ovat Keski-ja Itä-Euroopasta saapuneet Aškenasijuutalaiset ja Etelä-Euroopasta ja Pohjois-Afrikasta saapuneet sefardijuutalaiset. Eurooppalaiset juutalaiset hallitsevat siionistiliikettä, joka oli keskeisessä roolissa Israelin valtiota perustettaessa, ja jonka piiristä maan poliittinen ja kulttuurillinen eliitti myöhemmin myös kohosi. Maan väkiluku on jatkuvassa  kasvussa. Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen alueelta muutti Israeliin noin miljoona juutalaista. Maan suurin vähemmistö ovat Israelin juutalaiset. Ihmisoikeusjärjestöt arvostelevat usein Israelin valtiota arabiväestön muuta väestöä huonommasta kohtelusta.

Inhimillisen kehityksen indeksi

18

18 av 188

Israel sijoittuu sijalle 18 inhimillisen kehityksen indeksissä 188 maasta.

Talous ja kaupankäynti

Israelissa on teknologisesti kehittynyt, vapaa markkinatalous. Maan tuotannon kasvu on suhteellisen vakaata ja työttömyys alhainen. Israel on tunnettu innovaatiosektoristaan, ja vahvat tutkimus-, tuotekehitys- sekä teknologia-alat ovat taloudellisen menestyksen keskeiset tekijät. Tärkeimpiä vientituotteita ovat huipputeknologia, koneet, timantit, lääkeaineet ja maataloustuotteet. Turismi on myös erittäin merkittävä tulonlähde. Maan historialliset ja raamatulliset kohteet tuovat maahan yli kolme miljoonaa turistia vuosittain. 
Israel käyttää paljon rahaa armeijan toimintaan. Sekä miehillä että naisilla on asevelvollisuus: miehillä kolmevuotinen ja naisilla kaksivuotinen. Ajoittain jopa 40 prosenttia Israelin valtion budjetista käytetään puolustuslaitoksen toimintaan. Israelin tärkeimmät kauppakumppanit ovat Yhdysvallat ja EU.

Kartat

Tilastot

YK:n vuosituhattavoitteet Tältä sivulta löydät arvot maalle Israel koskien kaikkia indikaattoreita (viimeisin raportoitu vuosi). Tämän indikaattorin

Väestö

Väkiluku

8 789 776

Ihmistä maassa Israel

Lasta per nainen

Syntyneiden lasten määrä keskimäärin naista kohden 

1 2 8

2,9

lasta per nainen maassa Israel

Lapsikuolleisuus

 Ennen viidettä ikävuottaan kuolleiden lasten määrä tuhatta syntymää kohden. 

1 2 3 4

4

kuollutta lasta 1000 elävänä syntyttä lasta kohden maassa Israel

Köyhyys

BKT asukasta kohden

Bruttokansantuotteen arvo jaettuna kokonaisväkimäärällä, korjattuna ostovoimalla. 

11

43 722

BKT asukasta kohden PPP-dollareissa maassa Israel

Nälkä

Aliravittujen ihmisten osuus väestöstä

Ei tilastoja saatavilla
väestöstä kärsii aliravitsemuksesta maassa Israel

Ilmasto

CO2-päästöt

 CO-päästöjen määrä tonneissa henkilöä kohden 

1 2 3 4 5 6 8

6,9

tonnia CO2-päästöjä henkeä kohti maassa Israel

Terveys

Rokote

Tuhkarokkoa vastaan ​​rokotettujen lasten osuus

1 2 3 4 5
6 7 8 9 9

9,9

10 lapsesta on rokotettu tuhkarokkoa vastaan Israel

Juomavesi

Prosenttiosuus väestöstä, jolla on mahdollisuus puhtaaseen juomaveteen 

1 2 3 4 5
6 7 8 9 9

9,9

henkilöllä 10:stä on mahdollisuus puhtaaseen juomaveteen maassa Israel

Koulutus

Luku- ja kirjoitustaidot

Luku- ja kirjoitustaitoisten yli 15-vuotiaiden henkilöiden osuus väestöstä

1 2 3 4 5
6 7 8 9 2

9,18

10:stä yli 15-vuotiaasta henkilöistä osaa lukea ja kirjoittaa maassa Israel

Koulunkäynti

Kuinka monta vuotta lapsi käy koulua keskimäärin? 

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14

13,8

koulunkäyntiä keskimäärin maassa Israel

Tasa-arvo

Työ