[[suggestion]]
Japani
 

Keskeiset luvut ja tiedot

Pääkaupunki

Tokio

Etniset ryhmät

Japanilaiset 98 %, korealaiset ja kiinalaiset 1 %, muut 1 %

Kieli

Japani

Uskonto

Šintolaisuus ja buddhalaisuus 84 %, muut/ei määritelty/ei uskontoa 16 %

Väkiluku

126 000 000

Pinta-ala

377 944 km2

Valuutta

Jeni

BKT per asukas

42 940 Ostovoimapariteetti $

Kansallispäivä

11. helmikuuta

Muut maasivut

Maantiede

Japani muodostuu tuhansista saarista, joista useimmat ovat pieniä ja asumattomia. Suurin osa väestöstä asuu neljällä suurimmalla saarella. Kaksi kolmasosaa maa-alueesta on tiheän metsän peittämää, ja epätasaisen vuoristomaastonsa vuoksi vain pieni osa Japania soveltuu asumiseen ja maanviljelyyn. Japani sijaitsee alueella, jossa on paljon vulkaanista toimintaa, ja noin kymmenesosa maailman aktiivisista tulivuorista sijaitsee juuri täällä. Japani on kärsinyt useasti maanjäristyksistä ja tsunami-hyökyaalloista. Japanissa vallitsee lauhkea monsuuni-ilmasto, ja vuodenaikojen erot näkyvät selvinä sademäärien ja lämpötilojen vaihteluina. Myös maan eri osien lämpötilat vaihtelevat suuresti. Maan kaukaisimmissa pohjoisosissa talvet ovat kylmiä, kun taas maan eteläisissä osissa vallitsee miltei trooppinen kuumuus lämpötilan pysytellessä korkealla vuoden ympäri. Japanin nopea teollistuminen on aiheuttanut ilmastollisia seuraamuksia ja suurissa kaupungeissa erityisesti huono ilmanlaatu aiheuttaa eniten ongelmia. Hengitystiesairauksista kärsivien on pysyteltävä sisätiloissa useina päivinä viikossa, jotta he eivät sairastuisi erityisen tiheän saastesumun vuoksi. Myös suuri osa makean veden lähteistä on saastunut raskaan teollisuuden päästöjen seurauksena.

Historia

Ensimmäiset hajanaiset valtionperustamisyritykset alkoivat saada muotoaan Japanin saarilla noin 300 eaa. sen jälkeen, kun kiinalaiset ja korealaiset mantereelta saapuneet muuttajat toivat riisinviljelyn ja metallityötaidon mukanaan alueelle. Heian-valtakunta syntyi 700-luvulla, ja Kiotosta tuli sen pääkaupunki ja keisarin hallintokeskus. 1100-luvulla voimakkaat sotilassuvut saivat yhä enemmän valtaa. 1200-luvulta lähtien keisarin valta oli käytännöllisesti katsoen vain symbolinen ja provinsseja hallitsivat armeijan sotapäälliköt. Useiden sotien jälkeen Japanista tuli yhtenäinen valtio noin vuonna 1600. Seuraavien 250 vuoden aikana Tokugawa-dynastian hallitessa maa eristäytyi muusta maailmasta. Vasta 1800-luvun puolivälissä Japani avasi yhteydet muihin maihin, kun amerikkalaiset sotalaivat tunkeutuivat maan satamiin kauppasopimuksia tekemään. Japanin avautuminen ulkopuoliselle maailmalle johti vallan keskittymiseen keisarille, joka aloittikin laajoja yhteiskunnan modernisoimisuudistuksia. Japanista tuli lyhyessä ajassa Itä-Aasian suurin ase- ja talousmahti. Toisen maailmansodan aikana Japani soti häviäjien puolella, ja vuonna 1945 maailman ainoat sodassa käytetyt atomipommit pudotettiin Japanin Nagasakin ja Hiroshiman kaupunkeihin. Monien vuosien jälleenrakentamisen jälkeen maa nousi uudelleen yhdeksi Itä-Aasian tärkeimmistä maista.

Ekologinen jalanjälki

1 2 7

2,8

Jos kaikki kuluttaisivat kuten Japani asukkaat keskimäärin, tarvitsisimme 2,8 maapalloa. Tarkastele tilastoja ekologisesta jalanjäljestä kaikissa maissa.

Yhteiskunta ja politiikka

Japanilla on keskeinen asema sekä kansainvälisessä että alueellisessa politiikassa. Maa sai länsimaisen perustuslain vuonna 1947, kun toisen maailmansodan voittajamaat muotoilivat perustuslain, joka on voimassa yhä tänäkin päivänä. Keisari on valtion muodollinen johtaja, mutta toimeenpanovalta on pääministerillä, joka muodostaa hallituksen säännöllisten vaalien pohjalta. Sodan jälkeistä politiikkaa on hallinnut konservatiivinen liberaalidemokraattinen puolue LDP, jolla on läheiset suhteet elinkeinoelämään ja virkamieskuntaan. Oppositiosta ei ollut todelliseksi haastajaksi LDP-puolueelle ennen vuotta 2009, jolloin sosiaaliliberalistinen Japanin demokraattinen puolue (DPJ) sai parlamenttivaaleissa murskavoiton päättäen LDP:n pitkän vaalikauden. LDP palasi kuitenkin valtaan vuoden 2012 vaaleissa. Japanin keskeisiä viimeaikaisia poliittisia keskustelunaiheita ovat olleet talousasiat, joita ei ole saatu täysin kuntoon 1990-luvun puolivälin talouskriisin jälkeen.

Inhimillisen kehityksen indeksi

18

19 av 188

Japani sijoittuu sijalle 19 inhimillisen kehityksen indeksissä 188 maasta.

Talous ja kaupankäynti


Japani on yksi maailman suurimmista ja tärkeimmistä talousmahdeista, ja se on monien elektroniikan ja IT-alan osa-alueiden edelläkävijämaa koko maailmassa. Japani jälleenrakensi teollisen toimintansa hyvin lyhyessä ajassa toisen maailmansodan tuhojen jälkeen, ja maan talous kasvoi erittäin voimakkaasti 1960-luvulta lähtien. Tämä sodanjälkeinen räjähdysmäinen kasvu oli mahdollista, koska väestön koulutustaso oli erittäin korkea, maa oli poliittisesti vakaa ja sillä oli teollista toimintaa jo ennen sotaa. Japani ei ole perinteinen markkinatalousmaa, koska elinkeinoelämän ja valtion siteet ovat erityisen tiiviit. Viranomaiset muovaavat usein taloudellisia säädöksiä ja toimenpiteitä yhteistyössä tärkeimpien yritysten kanssa vakaan kehityksen varmistamistarkoituksessa. Aasian talouskriisi aiheutti Japanille paljon ongelmia, mutta maa nousi kriisistä 2000-luvulla ja se on yhä yksi kansainvälisen talouden tärkeimmistä voimatekijöistä.
Japanin valtionvelka on valtaisa: 230 prosenttia BKT:sta. Mutta velka on pääosin kotimaista. Japanin hallituksen tavoitteena on puolittaa julkisen talouden alijäämä suhteessa bruttokansantuotteeseen vuoden 2010 tasosta vuoteen 2015 mennessä. Lisäksi hallitus aikoo tasapainottaa julkisen talouden vuoteen 2020 mennessä. Valtionvelan lisäksi maan taloudelle tuovat haasteita työvoiman väheneminen ja väestön ikääntyminen. Joka neljäs japanilainen on yli 65-vuotias.

Kartat

Tilastot

YK:n vuosituhattavoitteet Tältä sivulta löydät arvot maalle Japani koskien kaikkia indikaattoreita (viimeisin raportoitu vuosi). Tämän indikaattorin

Väestö

Väkiluku

126 050 796

Ihmistä maassa Japani

Lasta per nainen

Syntyneiden lasten määrä keskimäärin naista kohden 

1 3

1,4

lasta per nainen maassa Japani

Lapsikuolleisuus

 Ennen viidettä ikävuottaan kuolleiden lasten määrä tuhatta syntymää kohden. 

1 2 3

3

kuollutta lasta 1000 elävänä syntyttä lasta kohden maassa Japani

Köyhyys

BKT asukasta kohden

Bruttokansantuotteen arvo jaettuna kokonaisväkimäärällä, korjattuna ostovoimalla. 

11

42 940

BKT asukasta kohden PPP-dollareissa maassa Japani

Nälkä

Aliravittujen ihmisten osuus väestöstä

Ei tilastoja saatavilla
väestöstä kärsii aliravitsemuksesta maassa Japani

Ilmasto

CO2-päästöt

 CO-päästöjen määrä tonneissa henkilöä kohden 

1 2 3 4 5 6 7 8 4

8,5

tonnia CO2-päästöjä henkeä kohti maassa Japani

Terveys

Rokote

Tuhkarokkoa vastaan ​​rokotettujen lasten osuus

1 2 3 4 5
6 7 8 9 8

9,8

10 lapsesta on rokotettu tuhkarokkoa vastaan Japani

Juomavesi

Prosenttiosuus väestöstä, jolla on mahdollisuus puhtaaseen juomaveteen 

1 2 3 4 5
6 7 8 9 9

9,9

henkilöllä 10:stä on mahdollisuus puhtaaseen juomaveteen maassa Japani

Koulutus

Luku- ja kirjoitustaidot

Luku- ja kirjoitustaitoisten yli 15-vuotiaiden henkilöiden osuus väestöstä

Ei tilastoja saatavilla
10:stä yli 15-vuotiaasta henkilöistä osaa lukea ja kirjoittaa maassa Japani

Koulunkäynti

Kuinka monta vuotta lapsi käy koulua keskimäärin? 

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14

13,6

koulunkäyntiä keskimäärin maassa Japani

Tasa-arvo

Työ