[[suggestion]]
Kanada
 
Flagg

Keskeiset luvut ja tiedot

Pääkaupunki

Ottawa

Etniset ryhmät

brittiläistä alkuperää 28 %, ranskalaista alkuperää 23 %, muut eurooppalaiset 15 %, intiaanit 2 %, muut (aasialaiset, afrikkalaiset, arabit) 6 %, sekoittunutta alkuperää 26 %

Kieli

englanti (virallinen) 58,8 %, ranska (virallinen) 21,6 %, muu 19,6 %

Uskonto

roomalaiskatolilaiset 42,6 %, protestantit 23,3 % (sisältää United Church 9,5 %, anglikaanit 6,8 %, baptistit 2,4 %, luterilaiset 2 %), muut kristityt 4,4 %, muslimit 1,9 %, muu tai määrittelemätön 11,8 %, ei uskontoa 16 %

Väkiluku

35 000 000

Pinta-ala

9 984 670 km2

Valuutta

Kanadan dollari

BKT per asukas

52 085 Ostovoimapariteetti $

Kansallispäivä

1. heinäkuuta

Muut maasivut

Maantiede

Kanada on Venäjän jälkeen maailman toiseksi suurin valtio. Sillä on moninainen maantiede ja rikkonaisen pinta-alansa vuoksi enemmän rantaviivaa kuin millään muulla valtiolla. Maa jaetaan kymmeneen provinssiin ja kolmeen suurempaan territorioon. Vuoristoja on useita: Idässä sijaitsee vanha vuoristo Appalakit, joka jatkuu Yhdysvaltojen puolella. Lännessä on ns. Kordillieerit, jotka muodostuvat pääasiassa Kalliovuorista ja Rannikkovuorista. Merkittävimpiä vesistöjä ovat St. Lawrence -joki sekä eteläiset Suuret järvet, joiden välijoissa sijaitsevat kuuluisat Niagaran putoukset. Kanadan kilveksi kutsutaan pohjoisten provinssien suurta manneraluetta. Se on myös muinainen vuoristo mutta kulunut matalammiksi kukkuloiksi, joiden jokivedet muodostavat tärkeitä vesivoimalähteitä. Kilpi ympäröi suurta Hudsoninlahtea. Kanadan keskilännessä on laajoja ja kumpuilevia, lähinnä viljelykäytössä olevia preeria-alueita. Pohjoisen tundrat ja pysyvän jään alueet muodostavat arktisen Kanadan.

Kanadan ympäristöongelmia ovat jo pitkään olleet saastuminen ja siitä johtuvat happosateet, jotka vahingoittavat mm. vesistöjä. Metalli- ja energiateollisuus sekä ajoneuvojen päästöt vaikuttavat jopa maa- ja metsätalouden tuottavuuteen. Alkuperäistä luontoa uhanalaisine eliölajeineen pyritään säilyttämään suurilla luonnonsuojelualueilla, joista useat ovat Unescon maailmanperintökohteita.

Historia

Ensimmäisten ihmisten arvellaan saapuneen Beringinsalmen ylittävää muinaista maakannasta pitkin jopa 35 000–12 000 vuotta eaa. Inuittikansojen esi-isät levittäytyivät pohjoisille alueille, ja viikinkien tiedetään vierailleen mantereen koillisrannikolla vuoden 1000 tienoilla. Englantilaiset saapuivat ensimmäisinä eurooppalaisina löytöretkeilijöiden matkoilla 1400-luvun lopulla, ja pian ranskalaisten retkikuntien myötä sekä Englanti että Ranska vaativat nyky-Kanadaan kuuluvia alueita itselleen. Ranskalaiset perustivat ensimmäisinä pysyvää asutusta ”Uuteen Ranskaan” vuonna 1604. Brittisiirtokuntien kasvaessa maat ajautuivat seitsenvuotiseen sotaan 1689, jonka seurauksena Ranska luovutti alueensa Englannille. Kanada jaettiin Amerikan vallankumouksen aiheuttaman muuttoaallon seurauksena kahtia protestanttiseen englantilaiseen Ylä-Kanadaan ja katoliseen ranskalaiseen Ala-Kanadaan.

Napoleonin sotien päätyttyä vuonna 1815 laajamittainen siirtolaisuus Euroopasta Kanadaan alkoi. Ylä- ja Ala-Kanadat yhdistettiin kapinoiden seurauksena Kanadan provinssiksi vuonna 1840 ja Kanada sai itsehallinnon sekä parlamentin. Pohjois-Amerikan brittiläishallinto päätti perustaa liittovaltion, johon osa nyky-Kanadan provinsseista liittyi muodostaen siten ensimmäisen Yhdistyneiden kuningaskunnan dominion vuonna 1867. Vasta vuoteen 1949 mennessä kaikki alueet olivat liittyneet valtioon. Kanada liittyi Kansainliittoon vuonna 1919 ja otti täyden päätäntävallan asioistaan vuonna 1926. Vuoden 1931 Westministerin sopimuksessa Yhdistynyt kuningaskunta vahvisti, ettei sen parlamentilla olisi enää valtaa Kanadassa.

Ekologinen jalanjälki

1 2 3 4 7

4,8

Jos kaikki kuluttaisivat kuten Kanada asukkaat keskimäärin, tarvitsisimme 4,8 maapalloa. Tarkastele tilastoja ekologisesta jalanjäljestä kaikissa maissa.

Yhteiskunta ja politiikka


Kanada on perustuslaillinen monarkia ja liittovaltio, jonka parlamentaarinen demokratiaperinne juontaa juurensa 1700-luvulle. Järjestelmä on Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen kuningaskunnan peruja: kuningatar Elisabet II on valtionpäämies, joka nimittää edustajakseen kenraalikuvernöörin viisivuotiskaudelle. Hallitusta johtaa pääministeri. Parlamentti koostuu vaaleilla valitusta 308-jäsenisestä alahuoneesta (House of Commons), 105-jäsenisestä senaatista. Maata on viime vuosina hallinnut konservatiivipuolue johtajanaan pääministeri Stephen Harper. Pääoppositiopuolue on sosialidemokraattinen New Democratic Party, entinen valtapuolue liberaalit on kolmas merkittävä puolue.

Kansalaisyhteiskunnan merkitys Kanadassa on vahva osa demokratiaa. Erilaisten kansalaisjärjestöjen ja yhden asian liikkeiden kautta monet osallistuvat politiikkaan ohi puoluetoimijoiden.
 Ranskankielisen Québecin provinssin pitkään jatkuneet itsenäisyyspyrkimykset johtivat kansanäänestyksiin vuosina 1980 ja 1995, mutta sittemmin itsenäisyysinto on laantunut. Provinssille on annettu kansankunnan status, ja ranskankielisen alueen kulttuurillinen omaperäisyys on vahvasti esillä provinssin politiikassa. Kanadan alkuperäisasukkaiden jälkeläiset, eskimokansa inuitit saivat vuonna 1999 oman itsehallintoalueen, Nunavutin. Alue on noin viidennes Kanadan pinta-alasta.
Kanada on yksi maailman suurimmista maahanmuuttajien vastaanottajamaista. Sillä on ollut kansantalouden tarpeista lähtevä, maahanmuuttoa edistävä ulkomaalaispolitiikka jo vuosikymmeniä. Tällä vuosituhannella  maahan saapunut  vuosittain keskimäärin noin 250 000 maahanmuuttajaa. Kanadassa on käytössä pistejärjestelmä, jossa tulijan on sijoituttava riittävän hyvin ikää, kielitaitoa, koulutusta, työkokemusta, työmahdollisuuksia ja sopeutumista mittavalla asteikolla saadakseen pysyvän opiskeluluvan.  Lähes joka viides kanadalainen on syntynyt maan ulkopuolella.

Inhimillisen kehityksen indeksi

18

15 av 188

Kanada sijoittuu sijalle 15 inhimillisen kehityksen indeksissä 188 maasta.

Talous ja kaupankäynti

Varakkaalla Kanadalla on suuren pinta-alansa vuoksi laajat luonnonvarat. Noin 10 % maailman metsistä sijaitsee Kanadassa, ja mineraalit kuten kulta, nikkeli, uraani ja lyijy ovat synnyttäneet maan suurimpia yrityksiä. Perinteisesti tärkeitä elinkeinoja ovat olleet metsä-, öljy ja kaivosteollisuus sekä kalastus, mutta näiden alojen tärkeys ja osuus bruttokansantuotteesta ovat vähenemässä. Palvelusektori on merkittävässä osassa muiden teollisuusmaiden tavoin. Energiassa maa on omavarainen, ja sitä viedään ulkomaille. Muun muassa halvan vesivoiman vuoksi kanadalaiset kuluttavatkin suhteellisesti eniten energiaa maailmassa. Länsi-Kanadassa on laajoja öljyhiekkaesiintymiä, ja jotkin alueet käyttävät ydinvoimaa. Luonnonvarojen epätasainen jakautuminen maassa luo kuitenkin poliittisia ongelmia. Kanadan viennistä noin 75 prosenttia suuntautuu Yhdysvaltoihin.

Kartat

Tilastot

YK:n vuosituhattavoitteet Tältä sivulta löydät arvot maalle Kanada koskien kaikkia indikaattoreita (viimeisin raportoitu vuosi). Tämän indikaattorin

Väestö

Väkiluku

38 067 913

Ihmistä maassa Kanada

Lasta per nainen

Syntyneiden lasten määrä keskimäärin naista kohden 

1 4

1,5

lasta per nainen maassa Kanada

Lapsikuolleisuus

 Ennen viidettä ikävuottaan kuolleiden lasten määrä tuhatta syntymää kohden. 

1 2 3 4 5

5

kuollutta lasta 1000 elävänä syntyttä lasta kohden maassa Kanada

Ilmasto

CO2-päästöt

 CO-päästöjen määrä tonneissa henkilöä kohden 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 3

15,4

tonnia CO2-päästöjä henkeä kohti maassa Kanada

Terveys

Rokote

Tuhkarokkoa vastaan ​​rokotettujen lasten osuus

1 2 3 4 5
6 7 8 9 0

9,0

10 lapsesta on rokotettu tuhkarokkoa vastaan Kanada

Juomavesi

Prosenttiosuus väestöstä, jolla on mahdollisuus puhtaaseen juomaveteen 

1 2 3 4 5
6 7 8 9 9

9,9

henkilöllä 10:stä on mahdollisuus puhtaaseen juomaveteen maassa Kanada

Tasa-arvo

Työ

Köyhyys

BKT asukasta kohden

Bruttokansantuotteen arvo jaettuna kokonaisväkimäärällä, korjattuna ostovoimalla. 

14

52 085

BKT asukasta kohden PPP-dollareissa maassa Kanada

Koulutus

Koulunkäynti

Kuinka monta vuotta lapsi käy koulua keskimäärin? 

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14

13,7

koulunkäyntiä keskimäärin maassa Kanada