[[suggestion]]
Laos
 

Keskeiset luvut ja tiedot

Pääkaupunki

Vientiane

Etniset ryhmät

53,2 % laoja, 11 % khmuita, 9,2 % hmongeja, 3,4 % phouthaita, 3,1 % thaita, 2,5 % makongeja, 2,2 % katangeja, 2,0 % lueja, 1,8 % akhoja, 11,6 % muita

Kieli

Lao, hmong, khmu, ranska ja kymmeniä pienempiä paikalliskieliä

Uskonto

66, 0 % Buddhalaisuus, 30, 7 % Thai-kansanuskot, 1,5 % Kristinusko, 1,8 % Muut

Väkiluku

7 379 358

Valtiomuoto

Kansantasavalta

Pinta-ala

236 800 km2

Valuutta

Kip

BKT per asukas

9 384 Ostovoimapariteetti $

Kansallispäivä

2. joulukuuta

Muut maasivut

Maantiede

Laosia dominoi vaikeakulkuinen ja sademetsien peittämä Annamin vuoristoylänkö, joka nousee maan pohjoisosissa lähes kolmen kilometrin korkeuteen. Laosin ainoa varsinainen alankoalue sijoittuu Mekongjoen laaksoon. Laosissa on runsaasti lyhyitä jokia, sillä maa sijaitsee kokonaan trooppisella monsuunisateiden vyöhykkeellä ja sademäärä on huomattavan korkea.

Historia

Lingvistisen aineiston perusteella thaikansojen uskotaan saapuneen alueelle pohjoisesta nykyisen Etelä-Kiinan alueelta noin 700- ja 900-lukujen aikana, mutta varhaisimmat monikerroksisesta yhteiskunnasta kertovat arkeologiset löydöt on ajoitettu jo 1500-luvulle eaa. Laosin oma historiankerronta katsoo maan historian alkaneen 1300-luvulla Khmeristä karkotetun lao-prinssi Fa Ngumin perustamasta kuningaskunnasta. Vuonna 1421 valtakunta hajosi osiinsa ja 1500-luvulla sodat burmalaisia vastaan alkoivat. 1700-luvun jälkipuoliskolla Laos jäi osin burmalaisten ja osin siamilaisten vallan alle.

Vuonna 1893 Ranska valloitti Laosin ja aloitti sarjan uudistuksia, joilla maan talous siirrettiin plantaasituotantoon ja luonnonvarojen keräämiseen. Samalla kulttuuria länsimaalaistettiin. Hankalan sijainnin takia Laosin kokonaistuotanto ei koskaan ylittänyt yhtä prosenttia Ranskan Indokiinan kokonaisviennistä, eikä Ranska siksi juuri panostanut maan kehitykseen. Sen sijaan Ranska kannusti vietnamilaisia muuttamaan alueelle sillä seurauksella, että vuonna 1943 vietnamilaiset olivat enemmistössä yhtä lukuun ottamatta kaikissa maan suurimmista kaupungeista.

Toisen maailmansodan aikana Japani valloitti Laosin. Sodan hävinnyt Japani luopui valloittamistaan alueista vuonna 1945 ja Laos itsenäistyi, mutta Ranska valloitti sen takaisin jo vuonna 1946. Ranskaa vastaan puolustautuva sosialistinen liike nostatti suosiotaan kansan keskuudessa. Kommunistit jatkoivat Ranskan väkivaltaisen siirtomaavallan vastustamista menestyksekkäästi, ja vuonna 1950 Ranska joutui myöntämään Laosille osittaisen autonomian. Lopulta syksyllä 1953 Ranska vetäytyi, ja rauhansopimus solmittiin vuonna 1954. Valtansa pitimiksi Ranska jätti Laosista perustuslaillisen monarkian, joka kuitenkin osoittautui hyvin epäsuosituksi ja vuonna 1959 Laos oli jo täydessä sisällissodassa.

Länsimaiden aseellisen ja sotilaallisen tuen sekä massiivisten ilmapommitusten avulla hallitus piti pintansa kommunistisia vastarintataistelijoita vastaan. Lopulta vuonna 1975 Yhdysvallat vetäytyi maasta ja epäsuosittu hallitus pakeni Yhdysvaltoihin. Laosin ja Vietnamin vapaussodat olivat tiiviisti kietoutuneet toisiinsa, ja vuonna 1977 maiden läheiset suhteet virallistettiin sopimuksella. Maiden kommunistiset puolueet ovatkin sodasta asti olleet hyvin läheisissä väleissä keskenään ja auttaneet toisiaan pysymään vallassa.

Ekologinen jalanjälki

1 0

1,1

Jos kaikki kuluttaisivat kuten Laos asukkaat keskimäärin, tarvitsisimme 1,1 maapalloa. Tarkastele tilastoja ekologisesta jalanjäljestä kaikissa maissa.

Yhteiskunta ja politiikka

 • Varallisuusluokka: Alemman keskitulon maa   
 • BKT: $19,14 mrd.
 • BKTA: $2 630
 • Ostovoimakorjattu BKTA (ppp): $7 790
 • Valtion budjetti / BKT: -5,22 %
 • Valtion velka / BKT: 55,66 %
 • Valtion koulutuspanostus / BKT: 2,9 %
 • Valtion sotilaspanostus / BKT: 0,2 %
 • Asukaslukuodotus 2030: 8,2 milj.
 • Keski-ikä: 24,3 vuotta
 • Koulutetun työvoiman osuus: 34,2 %
 • Kouluvuosien mediaani: 5,3 vuotta
 • Inhimillisen kehityksen indeksi (HDI): 0,613    Maailma: 0,737
 • Epätasa-arvokorjattu HDI (IHDI): 0,461    Maailma: 0,869
 • Sukupuolikehityksen indeksi (GDI): 0,927    Maailma: 0,943
 • Epätasa-arvoindeksi (GII): 0,459    Maailma: 0,436
 • Moniulotteinen köyhyysindeksi (MPI): 0,108    Maailma: 0,108

Vuoden 1991 perustuslain mukaan Laos on presidenttivetoinen yksipuoluedemokratia ja yksityisvaltio. 164-paikkaisen kumileimasimena toimivan hallituksen ja 28-paikkaisen ministerikabinetin johdossa toimii pääministeri.

Käytännössä Laos on kuitenkin kommunistinen yksipuoluediktatuuri, jonka johdossa toimii Laosin kansan vallankumouspuolueen pääsihteeri. Pääsihteerin tukena toimii 11-henkinen Laosin kansan vallankumouspuolueen puoluejohdon ”politbyroo”, jonka päätöksiä tukee, valmistelee ja toimeenpanee 61-henkinen keskuskomitea.

Laosin sanan- ja lehdistönvapaudet ovat erittäin tiukasti rajoitetut ja erityisesti poliittisten vapauksien osalta Laos kuuluu maailman 27 suljetuimman yhteiskunnan joukkoon. Poliisin ja turvallisuuspalveluiden vallankäyttö on usein mielivaltaista, eikä lain suoja kosketa kuin pientä osaa väestöstä. Laosin oikeuslaitos ei ole erillinen puolueesta ja poliittisesta vallasta.

Tasa-arvo

Laosin tasa-arvon taso on erittäin alhainen. Työntekijöiden oikeudet ja erityisesti järjestäytymisen vapaus ovat Laosissa erittäin heikolla tasolla ja vallan väärinkäytökset ovat yleisiä. Puolueeseen tiukasti kytkeytyneen poliisin ja armeijan vallankäyttö on usein mielivaltaista ja koettuja vääryyksiä vastaan on vaikea saada oikeutta. Heikoimmassa asemassa ovat tytöt, naiset ja vähemmistöjen edustajat. Takavarikoinnit, seksuaalinen väkivalta, perheväkivalta ja pakkotyö ovat verrattain yleisiä.

Laos ei ole sallinut YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenin toimintaa maassa ja luotettavaa dataa on saatavilla rajoitetusti. Laosin parlamentissa naisilla on hallussaan 27,5 prosenttia ja paikallishallinnossa 32,2 prosenttia paikoista, mutta puoluejohdon keskuudessa luku on huomattavasti alhaisempi. Yritysten johdossa naisia on 23,4 prosenttia ja suuryritysten johdossa huomattavasti vähemmän. Naisten on usein vaikea päästä kouluihin tai saada lainaa yritysten perustamista varten. 33 prosenttia tytöistä joutuu naimisiin alaikäisinä. 6,5 prosenttia ensisynnyttäjistä on niin ikään alaikäisiä. Palkaton hoito- ja peltotyö on lähes kokonaan naisten vastuulla.

Terveys ja puhtaus

Terveydenhuollon ja yleisen hygienian taso on erittäin heikko. Sairaaloiden varustelussa on puutteita, infra vanhanaikaista ja ränsistynyttä ja terveyshenkilökunnan koulutuksen taso alhainen. Valtavien tuloerojen vuoksi merkittävä osa väestöstä elää kokonaan heikkolaatuisenkin terveydenhuollon ulottumattomissa. Covid-19-pandemiakriisi on kuormittanut maan terveydenhuoltojärjestelmää entisestään, ja merkittävä osa työstä on toteutettu avustustoimijoiden avulla.

Vain 16 prosenttia väestöstä saa käyttöönsä puhdistettua juomavettä, ja huolletun sanitaation piirissä elää 58 prosenttia väestöstä. Terveydelle vaarallinen ripuli ja puhdistamattoman veden mukana leviävät taudit ovat yleisiä, mutta myös hyttyset levittävät vakavia tauteja ja maassa esiintyy muun muassa enterorokkoa, koleraa, lintuinfluenssaa, vesikauhua ja japanilaista aivokuumetta. Myös sukupuolitaudit hivistä B-hepatiittiin ovat yleisiä ja leviävät myös puhdistamattomien hoitotarvikkeiden kautta. 0,4 prosentilla väestöstä on malaria.  61 prosenttia lapsista saa perusrokotteet. Covid-19-pandemia on pitkälti jäänyt hoitamatta, eikä rokotekattavuutta ole. Virallisesti virustautiin on kuollut vain 23 ihmistä, mutta luku on asetettava kyseenalaiseksi.

Arviolta 33 prosenttia lapsista kärsii nälänhädästä ja yksipuolisesta ruokavaliosta aiheutuvasta alikasvuisuudesta. Kaikkiaan 21 prosenttia väestöstä elää nälänhädässä. Ruokavalio on monilla yksipuolisesti riisiä, jota viljelee 90 prosenttia viljelijöistä. Viljelijöistä vain 33 prosentilla on varaa viljellä myös jotain muuta kasvia. Metsien hakkuista ja ylikulutuksesta johtuva keräilymahdollisuuksien heikentyminen on viime vuosina vaikeuttanut köyhimmän väestönosan ravinnonsaantia. Ilmastonmuutos heikentää ravinnonsaatavuutta entisestään ja yhä useammin toistuvat luonnonkatastrofit uhkaavat väestöstä neljäsosan ravinnonsaantia.

Turvallisuustilanne

Laosin maastossa on edelleen runsaasti räjähtämättömiä ammuksia ja räjähteitä, erityisesti Vietnamin rajan tuntumassa. Ihmiskauppa on verrattain yleistä ja muodostaa vaaran erityisesti köyhimpien alueiden naisille ja tytöille. Salamasateet ja taifuunit aiheuttavat toisinaan maanvyörymiä ja tulvia.

Inhimillisen kehityksen indeksi

12

137 / 188

Laos sijoittuu sijalle 137 inhimillisen kehityksen indeksissä 188 maasta.

Talous ja kaupankäynti

 • Vienti: $1 782
 • Tuonti: $1 609
 • Inflaatioaste: 3,81 %
 • Korkotaso: 3 %
 • Yrittämisen helppous: 154 / 197
 • Talouden monipuolisuus: 116 / 146
 • Yritysveroaste: 20 %
 • Ansiotuloveroaste: 25 %
 • Kauppaveroaste: 10 %

Vaikka Laos alkoi purkaa valtionohjaukseen perustuvaa kollektiivitalousjärjestelmää vuonna 1986, muutos on ollut hidasta. Puoluejohdon ote maan teollisuudesta on vahva ja merkittävä osa teollisuudesta on puoluejohdon tai puoluetta lähellä olevien ihmisten omistuksessa. Vaikka puolue on puheen tasolla vakuuttanut halukkuuttaan vapauttaa valtionohjausta ja omistusta, käytännön toteutus on ollut hidasta, sillä puolue on ollut haluton riskeeraamaan poliittista vakautta tai avainhenkilöiden omaisuutta altistamalla sitä kilpailulle.

Laosin talous nojaa pitkälti maatalouteen, kaivannaisiin ja kehitysapuun. Riisin vesiviljely työllistää noin 73 prosenttia työvoimasta, mutta riisiä myös tuodaan ulkomailta. Mekongjoelle on ulkomaisen rahoituksen avulla rakennettu pitkä sarja patoja, joiden merkitys maan taloudelle onkin merkittävä.

Ulkomaisten investointien houkuttelemiseksi Laosiin on kehitetty massiivisia verohelpotuksia tarjoavia erikoistalousalueita, mutta byrokraattisen järjestelmän huomattava raskaus ja jäykkyys, laajalle levinnyt korruptio ja monopolistiset käytänteet rajoittavat markkinoiden kehitystä. Lisäksi kotimaisten markkinoiden erittäin heikko työntövoima ja koulutetun työvoiman vähäinen saatavuus muodostavat esteen kotimaan yritysten kasvulle. Myös puolueen tai turvallisuusjoukkojen toteuttamien takavarikointien pelko estää väestöä kerryttämästä omaisuutta.

Laosin tärkeimmät vientituotteet ovat sähkö, kuparimalmi, kuparijalosteet, kumi ja kulta. Eniten Laosin tuotteita ostavat Thaimaa, Kiina ja Vietnam. Laosin tärkeimmät tuontituotteet puolestaan ovat öljyjalosteet, autot, nautaeläimet, rautarakenteet ja rautatangot. Eniten Laosiin tuotteita toimittavat Thaimaa, Kiina ja Vietnam.

Kehitys

Laos on yksi maailman vähiten kehittyneistä valtioista. Laosin julkisinfran taso on alhainen ja maaseudulla erittäin alhainen. Tieverkon kattavuus on rajallinen ja tiestö pääasiassa heikkokuntoista. Perinteisen puhelinkaapeliverkon kattavuus on heikko ja vain 83 prosenttia väestöstä kuluttaa sähköä.

Noin 25 prosentilla väestöstä on pääsy internetiin, mutta yhteydet ovat pääosin hitaita ja kalliita. Puhelimia on noin 51,9 sataa ihmistä kohti, mutta suurin osa puhelimen omistajista omistaa useamman kuin yhden puhelimen.

Kartat

Tilastot

Maan Laos tilastot valituista aiheista. Kaikki väestöä, köyhyyttä, terveyttä, koulutusta, tasa-arvoa ja työelämää koskevat luvut ovat peräisin YK:n eri järjestöiltä. BKT ja CO2-päästöt ovat Maailmanpankilta. Lisää tietoa löydät maan tilastotietojen sivulla, mukaan lukien YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (viimeksi raportoitu vuosi). Tämän indikaattorin

Väestö

Väkiluku

7 633 779

Ihmistä maassa Laos

Lasta per nainen

Syntyneiden lasten määrä keskimäärin naista kohden 

1 2 3

2,4

lasta per nainen maassa Laos

Lapsikuolleisuus

 Ennen viidettä ikävuottaan kuolleiden lasten määrä tuhatta syntymää kohden. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43

43

kuollutta lasta 1000 elävänä syntyttä lasta kohden maassa Laos

Köyhyys

BKT asukasta kohden

Bruttokansantuotteen arvo jaettuna kokonaisväkimäärällä, korjattuna ostovoimalla. 

3

9 384

BKT asukasta kohden PPP-dollareissa maassa Laos

Nälkä

Aliravittujen ihmisten osuus väestöstä

5 2 3 4 5
6 7 8 9 10

1

väestöstä kärsii aliravitsemuksesta maassa Laos

Ilmasto

CO2-päästöt

 CO-päästöjen määrä tonneissa henkilöä kohden 

1 2 5

2,6

tonnia CO2-päästöjä henkeä kohti maassa Laos

Terveys

Rokote

Tuhkarokkoa vastaan ​​rokotettujen lasten osuus

1 2 3 4 5
6 7 3 9 10

7,3

10 lapsesta on rokotettu tuhkarokkoa vastaan Laos

Juomavesi

Prosenttiosuus väestöstä, jolla on mahdollisuus puhtaaseen juomaveteen 

1 8 3 4 5
6 7 8 9 10

1,8

henkilöllä 10:stä on mahdollisuus puhtaaseen juomaveteen maassa Laos

Koulutus

Luku- ja kirjoitustaidot

Luku- ja kirjoitustaitoisten yli 15-vuotiaiden henkilöiden osuus väestöstä

1 2 3 4 5
6 7 8 7 10

8,71

10:stä yli 15-vuotiaasta henkilöistä osaa lukea ja kirjoittaa maassa Laos

Koulunkäynti

Kuinka monta vuotta lapsi käy koulua keskimäärin? 

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11

10,6

koulunkäyntiä keskimäärin maassa Laos

Tasa-arvo

Työ