[[suggestion]]
Mosambik
 

Keskeiset luvut ja tiedot

Pääkaupunki

Maputo

Etniset ryhmät

afrikkalaiset 99,66 % (makuat, shangaanit, lomwet, senat ja muut), eurooppalaiset 0,06 %, euroafrikkalaiset 0,02 %, intialaiset 0,08 %

Kieli

makua 26,1 %, Tsonga 11,3 %, portugali 8,8 % (virallinen, toisena kielenä 27 %:lla väestöstä), lomwe 7,6 %, sena 6,8 %, echuwabo 5,8 %, muut mosambikilaiset kielet 32 %, muut ulkopuoliset kielet 0,3 %, ei määritelty 1,3 %

Uskonto

katolilaiset 23,8 %, muslimit 17,8 %, siionilaiskristityt 17,5 %, muut 17,8 %, ei uskontoa 23,1 %

Väkiluku

24 000 000

BKT per asukas

1 342 Ostovoimapariteetti $

Muut maasivut

Maantiede

Lähes puolet Mosambikista on rannikkoalankoa, joka kohti länttä kohoaa korkeammaksi tasangoksi. Korkeimmat vuoret ovat Namuli (2419 m) ja Binga (2436 m) Zimbambwen rajalla. Tärkeimmät joet ovat maan läpi Intian valtamereen laskeva Sambesi, Limpopo etelässä, Save sisämaassa ja Lugenda pohjoisessa. Maan suurin järvi on purjehduskelpoinen Njassajärvi länsirajalla. Lukuisten jokilaaksojen ja suistojen maaperä on hedelmällistä, maanviljelyyn soveltuvaa ravinnemaata, mutta Etelä- ja Keski-Mosambikissa on paikoin hiekkaista ja kuivaa.

Maan ympäristöongelmat ovat lukuisat. Tulvat ja kuivuus yhdistettynä sisällissotaan tekivät 90-luvulla tehdyn YK:n raportin mukaan ihmisistä kaikkein uhatuimman eliölajin Mosambikissa. Myös maan metsät olivat vaarassa, mutta laajojen uudelleenistutusprojektien seurauksena eroosiota on saatu hillittyä. Puhdasta vettä ei ole kaikille, ja maatalous käyttää 89 % maan vesivarannoista.

Historia


Ennen bantujen kansainvaellusta Mosambikin ensimmäiset asukkaat olivat saneja. Kun portugalilaiset ensimmäisinä eurooppalaisina saapuivat Mosambikiin vuonna 1498, sen rannikoilla ja saarilla oli jo vuosisatoja ollut arabialaisia kauppasiirtokuntia. Portugalilaiset kasvattivat vaikutustaan alueella, vaikka aluksi hallinto keskittyikin yksittäisiin itsenäisiin kauppapaikkoihin. Siirtokunnat oli kuitenkin suunniteltu hyödyttämään vain emämaita, joten paikallinen infrastruktuuri ei kehittynyt.
Toisen maailmansodan jälkeen monet Afrikan maat itsenäistyivät. Portugali päätti kuitenkin pitää kiinni siirtomaistaan merentakaisina maakuntina. Mosambikin itsenäisyyspyrkimykset kasvoivat nopeasti, ja vuonna 1962 perustettiin vasemmistolainen vastarintaliike Frelimo, joka aloitti aseelliset taistelut portugalilaisia vastaan. Kymmenen vuoden sodankäynnin ja Portugalin poliittisten muutosten jälkeen Mosambikista tuli itsenäinen vuonna 1975. Frelimo perusti sosialistisen yksipuoluejärjestelmän liittoutumalla Neuvostoliiton kanssa. Naapurimaat pelkäsivät aatteen ja vapautusliikkeen leviävän, ja tukivat maan oikeistolaisen vastarintaliikkeen Renamon toimintaa. Valkoista vähemmistövaltaa vastaan alkoi sissisota, jonka osapuolina oli kaksi vastakkaista kantaväestön liikettä. Sisällissota päättyi vasta vuonna 1990 Etelä-Afrikan apartheidin heikennyttyä, ja rauhansopimus allekirjoitettiin kaksi vuotta myöhemmin. Lähes miljoonan ihmisen arvioidaan kuolleen sisällissodassa, ja neljän miljoonan evakkoon lähteneen ihmisen paluumuuttoliike oli Saharan etelänpuoleisen Afrikan suurin.

Ekologinen jalanjälki

4

0,5

Jos kaikki kuluttaisivat kuten Mosambik asukkaat keskimäärin, tarvitsisimme 0,5 maapalloa. Tarkastele tilastoja ekologisesta jalanjäljestä kaikissa maissa.

Yhteiskunta ja politiikka

Vuoden 1990 perustuslain mukaan Mosambik on monipuoluedemokratia, jonka päämies on presidentti ja hallitusta johtaa presidentin nimittämä pääministeri. Parlamentissa on  250 jäsentä viiden vuoden toimikaudella. Myös presidenttikausi on viisi vuotta. Maan politiikkaa on itsenäistymisen jälkeen johtanut Frelimo-puolue, sen oikeistolainen vastapuolue Renamo on toiseksi suurin.  Käytännössä maassa on ollut vaalituloksista johtuen lähes yksipuoluevalta. Poliittinen vakaus on kuitenkin ollut verraten hyvä.  Yhteiskuntarauha rikkontui kuitenkin vuonna 2012, kun Renamo syytti hallitsevaa Frenamoa yhteiskunnallisesta syrjinnästä. Seuraavana vuonna seurasi väkivaltaisia yhteenottoja hallituksen joukkojen ja Renamo-kapinallisten välillä. Rauha saatiin kuitenkin aikaan ennen vuoden 2014 presidentin ja parlamentin vaaleja. Parlamenttivaaleissa Renamo eteni ja sai noin 30 % äänistä, mikä on lisännyt sen painoarvoa maan politiikassa. Korruption on hyvin yleistä yhteiskunnan kaikilla tasoilla.

Inhimillisen kehityksen indeksi

9

180 av 188

Mosambik sijoittuu sijalle 180 inhimillisen kehityksen indeksissä 188 maasta.

Talous ja kaupankäynti

Sisällissodan päätyttyä Mosambik oli yksi maailman köyhimmistä maista. Se luokitellaan edelleen vähiten kehittyneiden maiden joukkoon, mutta sen talous on elpynyt merkittävästi mm. paluumuuton, verraten rauhallisen poliittisen ilmapiirin ja jatkuvien uudistusten myötä. Mosambikin luonnonvarat ovat huomattavat. Sieltä löytyy öljyä, kaasua, hiiltä, titaniumia ja myös vesivoimavarat ovat huomattavat. Mosambik aloittaa nesteytetyn maakaasun viennin vuonna 2015. Ulkomaisten investointien vuoksi luonnonvaroja on alettu hyödyntää ja talouden arvioidaan kasvavan vauhdilla. Köyhiä, alle dollarilla päivässä eläviä on yhä noin puolet väestöstä, mutta köyhyys on vähentynyt merkittävästi. Maataloudesta elantonsa saa kuitenkin suurin osa kansasta. Suurin osa viljelykelpoisesta maasta on yhä viljelemättä, mikä jättää suuren kasvuvaran alalle. Mosambikin BKT:sta noin 40 % koostuu ulkomaisista avustuksista, mutta  oma tuotanto tulee lähivuosina ohittamaan avustusten osuuden. Tuleva kasvu pyritään turvaamaan yhä jatkuvilla talousuudistuksilla, ulkomaisilla sijoituksilla sekä maatalouden, liikenteen ja turismin elvyttämisellä. Muihin talousuudistuksiin kuuluvat yksityistäminen, tullirajojen helpottaminen ja tehokas inflaationhallinta, joka sai jo vuoden 1994 70 %:n inflaation laskemaan alle viiteen prosenttiin vuoteen 1999 mennessä.

Kartat

Tilastot

YK:n vuosituhattavoitteet Tältä sivulta löydät arvot maalle Mosambik koskien kaikkia indikaattoreita (viimeisin raportoitu vuosi). Tämän indikaattorin

Väestö

Väkiluku

32 163 045

Ihmistä maassa Mosambik

Lasta per nainen

Syntyneiden lasten määrä keskimäärin naista kohden 

1 2 3 4 4

4,5

lasta per nainen maassa Mosambik

Lapsikuolleisuus

 Ennen viidettä ikävuottaan kuolleiden lasten määrä tuhatta syntymää kohden. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71

71

kuollutta lasta 1000 elävänä syntyttä lasta kohden maassa Mosambik

Köyhyys

BKT asukasta kohden

Bruttokansantuotteen arvo jaettuna kokonaisväkimäärällä, korjattuna ostovoimalla. 

1

1 342

BKT asukasta kohden PPP-dollareissa maassa Mosambik

Nälkä

Aliravittujen ihmisten osuus väestöstä

1 2 3 1 5
6 7 8 9 10

3

väestöstä kärsii aliravitsemuksesta maassa Mosambik

Ilmasto

CO2-päästöt

 CO-päästöjen määrä tonneissa henkilöä kohden 

1

0,2

tonnia CO2-päästöjä henkeä kohti maassa Mosambik

Terveys

Rokote

Tuhkarokkoa vastaan ​​rokotettujen lasten osuus

1 2 3 4 5
6 7 8 1 10

8,1

10 lapsesta on rokotettu tuhkarokkoa vastaan Mosambik

Juomavesi

Prosenttiosuus väestöstä, jolla on mahdollisuus puhtaaseen juomaveteen 

Ei tilastoja saatavilla
henkilöllä 10:stä on mahdollisuus puhtaaseen juomaveteen maassa Mosambik

Koulutus

Luku- ja kirjoitustaidot

Luku- ja kirjoitustaitoisten yli 15-vuotiaiden henkilöiden osuus väestöstä

1 2 3 4 5
6 1 8 9 10

6,07

10:stä yli 15-vuotiaasta henkilöistä osaa lukea ja kirjoittaa maassa Mosambik

Koulunkäynti

Kuinka monta vuotta lapsi käy koulua keskimäärin? 

1 2 3 4 5
6 7 8

7,6

koulunkäyntiä keskimäärin maassa Mosambik

Tasa-arvo

Työ