[[suggestion]]
Pakistan
 

Keskeiset luvut ja tiedot

Pääkaupunki

Islamabad

Etniset ryhmät

Punjabit, sindhit, pashtut, belutšit, mujahirit

Kieli

Punjabi, sindhi, siraiki, pashtu, urdu, belutši, hindko, brahui, englanti, burušaski

Uskonto

Muslimit 97 %, muut/ei eritellyt/ ei uskontoa 3 %

Väkiluku

196 000 000

BKT per asukas

5 878 Ostovoimapariteetti $

Muut maasivut

Maantiede

Pakistan on pitkä ja kapea maa, jonka maasto vaihtelee suuresti. Pohjoisessa sijaitsee Himalajan vuoristo, jonka huiput ulottuvat yli 8000 metrin korkeuteen. Maan keskiosissa on hedelmällisiä tasankoja ja rämealueita, kun taas lounaisissa osissa maa on kuivaa ylänköä. Useat joet virtaavat alas Himalajan vuoristosta muodostaen laajoja delta-alueita rannikolle. Ilmasto vaihtelee alueesta ja korkeusasemasta riippuen: Pohjoisessa on kylmää ja kuivaa, etelässä lämpimämpää ja kosteampaa. Maan keskiosassa sijaitsee useita laajoja aavikkoalueita, joiden lämpötila voi kesäisin nousta jopa +50 asteeseen. Maan nopea väestönkasvu on asettanut suuria paineita maan resurssien käytölle. Pakistanille aiheutuu ongelmia saastuneen juomaveden vuoksi, mikä aiheuttaakin yli 80 prosenttia maan asukkaiden sairauksista, joita ovat ripuli, malaria ja loissairaudet. Kasvavan teollisuuden päästöt ja metsäkadot ovat johtaneet maanpinnan eroosioon, joka puolestaan aiheuttaa jatkuvasti tulvia erityisesti maan keskiosissa.

Historia

Pakistanin alue on ollut joidenkin maailman vanhimpiin lukeutuvien sivilisaatioiden syntypaikka. Useiden vuosisatojen ajan alue oli osa vaihtuvia intialaisia imperiumeja. 1700-luvun alussa maa miehitettiin useita kertoja, kunnes siitä tuli osa Brittiläistä Intiaa 1800-luvulla. 1920- ja 30-luvuilla Pakistanissa syntyi poliittinen vapautusliike, joka taisteli Intian muslimien oman maan puolesta. Kun Iso-Britannia vetäytyi Intiasta vuonna 1947, perustettiin Pakistanin valtio. Maa muodostui kahdesta erillisestä alueesta, Itä- ja Länsi-Pakistanista. Itsenäisyys johti valtavaan muuttoliikkeeseen, koska kaikki muslimit halusivat asua Pakistanissa ja hindut Intiassa. Tässä kaoottisessa tilanteessa monien alueiden jakamisesta tuli hyvin riidanalainen asia. Heti itsenäistymisen jälkeen Pakistanin ja Intian välille syttyikin sota Kashmirin jaosta. YK sai neuvoteltua rauhansopimuksen, mutta sota puhkesi vielä kaksi kertaa vuosina 1965 ja 1971. Itsenäisyyden jälkeinen aika oli poliittisesti epävakaata ja väestönkasvu oli suurta. Maantieteelliset, kulttuuriset ja kielelliset erot johtivat siihen, että Itä-Pakistan irrottautui Intian avustuksella Pakistanista vuonna 1971 ja otti nimekseen Bangladeshin.

Ekologinen jalanjälki

4

0,5

Jos kaikki kuluttaisivat kuten Pakistan asukkaat keskimäärin, tarvitsisimme 0,5 maapalloa. Tarkastele tilastoja ekologisesta jalanjäljestä kaikissa maissa.

Yhteiskunta ja politiikka


Pakistan on islamilainen tasavalta. Päämies on presidentti, joka on myös armeijan ylipäällikkö. Presidentin valitsee valitsijamieskollegio, joka koostuu senaatista, kansalliskokouksesta ja neljän maakunnan parlamenteista. Presidentin kausi on viisi vuotta. Vuonna 2013 presidentiksi valittiin Mamnoon Hussain. Parlamentti (Majlis-e-Shoora) on kaksikamarinen. 104-jäsenisen senaatin paikat jaetaan maakuntien, pääkaupungin ja liittovaltion heimoalueiden kesken.  Kansalliskokouksessa on 342 jäsentä, joista 272 valitaan yleisillä vaaleilla - 60 paikkaa on varattu naisille ja 10 ei-muslimeille.

Pääministeri on yleensä kansalliskokouksen suurimman puolueen puheenjohtaja. Armeijalla on perinteisesti ollut voimakas asema maassa ja sen on kaatanut monia hallituksia sotilasvallankaappauksilla. Viimeisin vallankaappaus tapahtui vuonna 1999, kun kenraali Pervez Musharraf syrjäytti presidentti Nawaz Sharifin ja otti vallan. Vuoden 2013 vaalit olivat ensimmäiset, joissa valta siirtyi siviilihallinnolta toiselle. Ylivoimaisesti suurin puolue kansalliskokouksessa (126 paikkaa) on Pakistanin Muslimiliiga. Pääministeri on Muslimiliigan puheenjohtaja Nawaz Sharif.

Maassa on monia eri etnisiä ja kielellisiä ryhmiä, mistä on aiheutunut lukuisia konflikteja itsenäistymisen jälkeen. Viranomaiset eivät ole saaneet kontrolliinsa maan luoteisosia, joita eri heimopäälliköt hallitsevat. Hallitus on useita kertoja yrittänyt auttaa näitä eri ryhmiä sovintoon ottamalla islamin käyttöön kokoavaksi valtionuskonnoksi. Useita alueita johtavat islamilaiset tuomioistuimet, joiden ainoa lakiteksti on Koraani.
Hallitus on pitkään yrittänyt saada rauhoitettua Afganistanin vastaisen rajan heimoseuduilla toimivan islamistisen Pakistanin taliban-järjestön toiminnan. Islamilaista valtiota ajava järjestö on viime vuosina surmannut lukuisissa terrori-iskuissaan tuhansia ihmisiä. Tuhoisin on ollut Peshawarissa joulukuussa 2014 kouluun tehty isku, jossa kuoli 141 – yli 130 kuolleista oli lapsia. Pakistanissa toimii myös useita muita aseellisia ryhmiä.

Pakistan on yksi Aasian vähemmän kehittyneistä maista – terveydenhuoltolaitos ei toimi, harvat lapset käyvät koulua ja iäkkäät ihmiset eivät saa minkäänlaista eläkettä. Islamilaiset koulut ovat paikoin ottaneet vastuulleen julkisen koulutuksen. Suhteet naapurimaahan Intiaan ovat olleet huonot itsenäisyydestä lähtien, ja molemmat maat ovat nyt hankkineet ydinaseita terroritasapainon ylläpitämiseksi. Ulkopoliittisesti Pakistan on pitkään tukenut Yhdysvaltoja. Tätä tukea lisättiin vielä enemmän 11. syyskuuta 2001 jälkeen, kun amerikkalaiset perustivat useita tukikohtia Pakistaniin jahdatessaan Afganistanin Taliban-liikettä.

Inhimillisen kehityksen indeksi

11

153 av 188

Pakistan sijoittuu sijalle 153 inhimillisen kehityksen indeksissä 188 maasta.

Talous ja kaupankäynti


Pakistanin taloudellista tilannetta värittää voimakkaasti sen kaoottinen menneisyys. Se ei ole onnistunut kehittämään laajamittaista omaa teollisuutta, eivätkä ulkomaiset yritykset ole olleet halukkaita investoimaan maahan. Kansainvälinen valuuttarahasto IMF myönsi Pakistanille vuonna 2013 yli neljän miljardin rahoituspaketin tiukoin ehdoin, jotka sisältävät useita rakenteellisia uudistusvaatimuksia koskien mm. energian tuotannon ja verojen keruun tehostamista.  Vain noin 2 prosenttia pakistanilaisista maksaa tuloveroa.
Maan talous perustui hyvin pitkään yksinkertaiseen maatalouteen, ja puolet väestöstä elää yhä maataloudesta. Muiden elinkeinojen merkitys on kasvanut vasta viime vuosikymmenten aikana. Pakistanin talouden nopeimmin kasvavia aloja ovat olleet televiestintä, aseteollisuus ja palvelusektori. Tekstiiliteollisuus on myös merkittävää. Pakistanilla on paljon ulkomaanvelkoja, jotka aiheutuivat muun muassa konfliktista Intian kanssa, joka jatkui pitkään ja kävi monella tapaa kalliiksi. Pakistanin osallistuminen ”sotaan terrorismia vastaan” sai aikaan sen, että Yhdysvallat antoi suuren osan maan veloista anteeksi. Pakistan on pitkään tehnyt yhteistyötä Kiinan kanssa, ja viimeisimmän vuosikymmenen aikana kauppa on kasvanut Kiinan taloudellisen tilanteen kehittymisen tahdissa. Myös suhteet Intiaan ovat paranemaan päin.

Kartat

Tilastot

YK:n vuosituhattavoitteet Tältä sivulta löydät arvot maalle Pakistan koskien kaikkia indikaattoreita (viimeisin raportoitu vuosi). Tämän indikaattorin

Väestö

Väkiluku

225 199 929

Ihmistä maassa Pakistan

Lasta per nainen

Syntyneiden lasten määrä keskimäärin naista kohden 

1 2 3 1

3,2

lasta per nainen maassa Pakistan

Lapsikuolleisuus

 Ennen viidettä ikävuottaan kuolleiden lasten määrä tuhatta syntymää kohden. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65

65

kuollutta lasta 1000 elävänä syntyttä lasta kohden maassa Pakistan

Köyhyys

BKT asukasta kohden

Bruttokansantuotteen arvo jaettuna kokonaisväkimäärällä, korjattuna ostovoimalla. 

2

5 878

BKT asukasta kohden PPP-dollareissa maassa Pakistan

Nälkä

Aliravittujen ihmisten osuus väestöstä

1 3 3 4 5
6 7 8 9 10

1

väestöstä kärsii aliravitsemuksesta maassa Pakistan

Ilmasto

CO2-päästöt

 CO-päästöjen määrä tonneissa henkilöä kohden 

8

0,9

tonnia CO2-päästöjä henkeä kohti maassa Pakistan

Terveys

Rokote

Tuhkarokkoa vastaan ​​rokotettujen lasten osuus

1 2 3 4 5
6 7 8 3 10

8,3

10 lapsesta on rokotettu tuhkarokkoa vastaan Pakistan

Juomavesi

Prosenttiosuus väestöstä, jolla on mahdollisuus puhtaaseen juomaveteen 

1 2 3 6 5
6 7 8 9 10

3,6

henkilöllä 10:stä on mahdollisuus puhtaaseen juomaveteen maassa Pakistan

Tasa-arvo

Työ

Koulutus

Luku- ja kirjoitustaidot

Luku- ja kirjoitustaitoisten yli 15-vuotiaiden henkilöiden osuus väestöstä

1 2 3 4 5
8 7 8 9 10

5,80

10:stä yli 15-vuotiaasta henkilöistä osaa lukea ja kirjoittaa maassa Pakistan

Koulunkäynti

Kuinka monta vuotta lapsi käy koulua keskimäärin? 

1 2 3 4 5
6 7 8 9

9,4

koulunkäyntiä keskimäärin maassa Pakistan