[[suggestion]]
Paraguay
 

Keskeiset luvut ja tiedot

Pääkaupunki

Asunción

Etniset ryhmät

Monietniset/mestizo 95%, muut 5%

Kieli

Espanja, guarani (viralliset kielet)

Uskonto

Katoliset 90%, protestantit 6%, muut ja uskonnottomat 4% (2002)

Väkiluku

7 219 641 (2021)

Valtiomuoto

Tasavalta

Pinta-ala

406 752 km2

Valuutta

Paraguayn guarani

BKT per asukas

15 977 Ostovoimapariteetti $

Kansallispäivä

14. toukokuuta

Muut maasivut

Maantiede

Paraguay on Etelä-Amerikan sisämaavaltio, naapureinaan Brasilia, Argentiina ja Bolivia. Brasiliasta virtaava Paraguayjoki jakaa maan kahtia. Joen länsipuolelle jää Gran Chacon tasanko. Itäpuolella on kukkuloita. Maan korkein kohta Tres Kandu (842 m) on etelässä. Kukkuloiden rinteillä on vielä metsiä, samoin niiden läheisillä tasamailla ja jokien varsilla. Puusto vähenee kuitenkin huolestuttavaa vauhtia. Laittomat hakkuut sekä soijantuotannon ja hampun viljelyn laajeneminen tuhoavat luonnonmetsiä. Viimeksi kuluneiden 20 vuoden aikana Paraguayssa on hävitetty yli kuusi miljoonaa hehtaaria metsää.

Etelän kesällä, lokakuusta maaliskuuhun, Paraguayn itäosien ilmasto on lämmin ja kostea. Talvella, huhtikuusta syyskuuhun, lämpötilat laskevat. Kylmimpinä päivinä voi olla pakkasta. Maan länsiosa on kuivempi kuin itä, kesällä siellä on helteitä, talvi on lauhkea. Gran Chacon laajalla tasangolla on suuri luonnonsuojelualue. Siellä kasvaa matalaa puustoa, pensaita, kaktuksia. Suojelualueella elää puumia ja muita kissaeläimiä sekä tapiireja, vyötiäisiä ja nanduja. Karjatalous leviää jatkuvasti luonnonalueille.

Paraguayssa on kaksi valtajokea, Paraguayjoki ja Paranajoki, molempiin laskee pitkiä sivuhaaroja. Jokia on käytetty kulkuväylinä. Paranajokeen rakennettu Paraguayn ja Brasilian yhteinen Itaipun patovoimala on yksi maailman suurimmista vesivoimalaitoksista.  

Historia

Paraguayssa on asunut ihmisiä tuhansia vuosia sitten. Maan itäosasta Guazun kukkulalta on löydetty jäänteitä yli 5000 vuotta vanhasta asutuksesta. Paikalla on myös kivikaiverruksia. Ne esittävät monien eri eläinten jälkiä. Guaranit asuttivat Paraguayn itäosat 4000 vuotta sitten. He kasvattivat bataatteja, maniokkia ja maissia. He metsästivät ja kalastivat. Paraguayn länsiosissa asui muita kansoja, joista varhaisimmat olivat metsästäjiä ja keräilijöitä.

Espanjalaiset perustivat asutuksia nykyisen Asuncionin seudulle 1530-luvulta alkaen. He rakensivat myös linnakkeita Portugalille kuuluneen Brasilian vastaiselle rajalle. 1600-luvulla jesuiittaveljestö loi yhdyskuntien verkoston, joka alkoi muistuttaa erillistä valtiota. Jesuiittayhdyskunnissa asui enimmillään yli 150.000 intiaania. Vuonna 1767 Paraguayn espanjalainen hallinto karkotti jesuiitat maasta. 1800-luvun alussa Paraguayssa, kuten muuallakin espanjalaisessa Etelä-Amerikassa, syntyi liikkeitä maan irrottamiseksi Espanjan kuninkaan vallasta. Paraguay julistautui itsenäiseksi vuonna 1811.

Vuonna 1864 Paraguay ajautui sotaan Brasiliaa, Uruguayta ja Argentiinaa vastaan. Tämä kuusi vuotta kestänyt sota oli Latinalaisen Amerikan historian tuhoisimpia. Taistelut, taudit ja nälkä surmasivat yli puolet Paraguayn asukkaista.

Ekologinen jalanjälki

1 7

1,8

Jos kaikki kuluttaisivat kuten Paraguay asukkaat keskimäärin, tarvitsisimme 1,8 maapalloa. Tarkastele tilastoja ekologisesta jalanjäljestä kaikissa maissa.

Yhteiskunta ja politiikka

1950-luvulta 1980-luvun lopulle Paraguayta hallitsi diktaattori, kenraali Alfredo Stroessner. Hänen hallintonsa vastustajat vangittiin, heitä kidutettiin ja surmattiin. Vaalipetokset olivat julkeita. Vuoden 1988 vaaleissa Stroessner sai lähes 90% äänistä. Vuonna 1989 sotilaskaappaus kaatoi Stroessnerin ja Paraguayn yhteiskuntaelämä vapautui.

Vuonna 2023 Paraguayn presidentiksi valittiin konservatiivisen Colorado-puolueen Santiago Peña. Hän on 44-vuotias taloustieteilijä ja entinen valtionvarainministeri. Kansainvälisten tarkkailijoiden mukaan vaalit olivat vapaat ja uskottavat. Demokratian kehitystä seuraava järjestö Freedom House luokittelee Paraguayn nykyisin osittain vapaaksi maaksi. Poliittiset valtarakenteet ovat luutuneita ja vallan käyttöön liittyy avoin taloudellisten etujen tavoittelu. Colorado-puolueen asema on vahva. Puolue on hävinnyt vain yhdet vaalit viimeksi kuluneiden 76 vuoden aikana.

Paraguayn yhteiskunnan ja talouden vahvoihin tahoihin kuuluvat suuret soijantuottajat, sähköyhtiöt ja karjatilalliset. Paljon heikommassa asemassa ovat pienemmät viljelijät, kaupunkeihin muuttavat maaseudun työttömät, intiaaniväestöön kuuluvat ihmiset sekä pienyrittäjät, joista yli puolet toimii epävirallisen eli harmaan talouden piirissä. Huumekauppa on kasvanut laajaksi elinkeinoksi ja sen rahavirrat näkyvät maan talouden eri aloilla.

Naisiin kohdistuva väkivalta on vakava ongelma. Ihmisoikeusjärjestöjen mielestä Paraguayn viranomaiset eivät ole ryhtyneet riittävän ponteviin toimiin suojellakseen tyttöjä häirinnältä ja sukupuoliselta väkivallalta. Vuosittain raportoidaan satoja 10-14 -vuotiaiden tyttöjen raskauksia. Laki ei salli aborttia, vaikka alaikäisen raskaus olisi seurausta raiskauksesta.

Nykytaiteilija maalaa taulujen täydeltä ihmisiä. Taulut ovat rehellisen ruma peili. Ne näyttävät, mitä kaikkea Paraguayssa tapahtuu, kirkkain värein, vaikka näkymä ei miellyttäisi kaikkia. Kuvahakuvihje: Fidel Fernandez pintor.     

Inhimillisen kehityksen indeksi

14

103 / 188

Paraguay sijoittuu sijalle 103 inhimillisen kehityksen indeksissä 188 maasta.

Talous ja kaupankäynti

Maailmanpankki luokittelee Paraguayn ylemmän keskitulotason maaksi. Kuivuudet ja koronalama ovat heikentäneet taloutta. Maa on velkaantunut. Viime vuosien talouskehitys on ollut vaihteleva. Vuonna 2020 koronalama supisti Paraguayn taloutta yhdellä prosentilla. Vuonna 2021 talous elpyi ja kasvoi 4%. Vuonna 2022 kansantalous ei kasvanut lainkaan. Vuonna 2023 kasvun ennakoidaan taas nousevan vuoden 2021 tasolle. Vuonna 2022 neljäsosa Paraguayn asukkaista eli köyhyydessä. Vuonna 2019 viidesosa Paraguayn työvoimasta sai toimeentulon maataloudesta, 18% toimi teollisuuden tehtävissä ja 62% työskenteli palvelualoilla.  

Paraguayn talous ja vienti ovat riippuvaisia maataloudesta. Paraguay on yksi maailman suurista soijan tuottajista. Maassa viljellään myös sokeriruokoa, maissia, maniokkia, riisiä ja vehnää. Lihan tuotanto (naudanliha, sika ja kana) on myös vahva elinkeino. Teollisuus tuottaa noin 20% kansantulosta. Paraguayn teollisuus on enimmäkseen pienimuotoista. Elintarvikkeiden valmistaminen on suurin teollisuuden ala. Sen lisäksi maassa on tekstiili- ja vaateteollisuutta, kone- ja laitevalmistusta sekä muoviteollisuutta. Paraguayn vesivoimalaitokset tuottavat sähköä kotimaan tarpeisiin ja vientiin. Sähköä myydään Brasiliaan ja Argentiinaan. Vuonna 2022 Paraguayn matkailutulot olivat 455 miljoonaa dollaria.

Vuonna 2021 Paraguayn viennin kokonaisarvo oli 11 miljardia dollaria. Tuonnin arvo oli 13 miljardia dollaria. Tärkein vientituote oli soija. Soijapapujen, -öljyn ja -jauhon osuus oli 41% koko viennin arvosta. Muita vientituotteita olivat sähköenergia 15%, liha ja lihanjalosteet 14% sekä ruokaviljat 8% (maissi, riisi ja vehnä). Suurimmat vientimaat olivat Brasilia, Argentiina, Chile, Venäjä ja Intia. Tärkeimpiä tuontimaita olivat Kiina, Brasilia, Yhdysvallat, Argentiina ja Chile. Vuonna 2021 ulkomailla asuvat paraguaylaiset lähettivät kotimaahan perheilleen 585 miljoonaa dollaria.

Kartat

Tilastot

Maan Paraguay tilastot valituista aiheista. Kaikki väestöä, köyhyyttä, terveyttä, koulutusta, tasa-arvoa ja työelämää koskevat luvut ovat peräisin YK:n eri järjestöiltä. BKT ja CO2-päästöt ovat Maailmanpankilta. Lisää tietoa löydät maan tilastotietojen sivulla, mukaan lukien YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (viimeksi raportoitu vuosi). Tämän indikaattorin

Väestö

Väkiluku

6 861 524

Ihmistä maassa Paraguay

Lasta per nainen

Syntyneiden lasten määrä keskimäärin naista kohden 

1 2 3

2,4

lasta per nainen maassa Paraguay

Lapsikuolleisuus

 Ennen viidettä ikävuottaan kuolleiden lasten määrä tuhatta syntymää kohden. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18

18

kuollutta lasta 1000 elävänä syntyttä lasta kohden maassa Paraguay

Köyhyys

BKT asukasta kohden

Bruttokansantuotteen arvo jaettuna kokonaisväkimäärällä, korjattuna ostovoimalla. 

4

15 977

BKT asukasta kohden PPP-dollareissa maassa Paraguay

Nälkä

Aliravittujen ihmisten osuus väestöstä

9 2 3 4 5
6 7 8 9 10

1

väestöstä kärsii aliravitsemuksesta maassa Paraguay

Ilmasto

CO2-päästöt

 CO-päästöjen määrä tonneissa henkilöä kohden 

1 0

1,1

tonnia CO2-päästöjä henkeä kohti maassa Paraguay

Terveys

Rokote

Tuhkarokkoa vastaan ​​rokotettujen lasten osuus

1 2 3 4 5
6 8 8 9 10

6,8

10 lapsesta on rokotettu tuhkarokkoa vastaan Paraguay

Juomavesi

Prosenttiosuus väestöstä, jolla on mahdollisuus puhtaaseen juomaveteen 

1 2 3 4 5
6 4 8 9 10

6,4

henkilöllä 10:stä on mahdollisuus puhtaaseen juomaveteen maassa Paraguay

Koulutus

Luku- ja kirjoitustaidot

Luku- ja kirjoitustaitoisten yli 15-vuotiaiden henkilöiden osuus väestöstä

1 2 3 4 5
6 7 8 9 5

9,45

10:stä yli 15-vuotiaasta henkilöistä osaa lukea ja kirjoittaa maassa Paraguay

Koulunkäynti

Kuinka monta vuotta lapsi käy koulua keskimäärin? 

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11

11,3

koulunkäyntiä keskimäärin maassa Paraguay

Tasa-arvo

Työ