[[suggestion]]
Pohjois-Makedonia
 

Keskeiset luvut ja tiedot

Pääkaupunki

Skopje

Etniset ryhmät

makedonialaiset 64,2 %, albaanit 25,2 %, turkkilaiset 3,9 %, romanit 2,7 %, serbit 1,8 %, muut 2,2 % (vuoden 2002 väestönlaskennan mukaan)

Kieli

makedonia 66,5 %, albaani 25,1 %, turkki 3,5 %, romanikieli 1,9%, serbia 1,2 %, muut 1,8 % (vuoden 2002 väestönlaskennan mukaan)

Uskonto

Makedonian ortodoksit 64,7 %, muslimit 33,3 %, muut kristityt 0,37 % muut erittelemättömät 1,63 % (vuoden 2002 väestönlaskennan mukaan)

BKT per asukas

17 918 Ostovoimapariteetti $

Muut maasivut

Maantiede

Pohjois-Makedonia on sisävaltio keskellä Balkanin niemimaata, ja sillä on rajanaapureinaan Albania, Bulgaria, Kreikka, Kosovo ja Serbia. Maasta 80 % on vuoristoa, ja sitä halkoo syvät jokilaaksot sekä kolme suurta järveä, Ohrid, Prespa ja Dojran, jotka kaikki sijaitsevat osittain naapurivaltioiden puolella. Ohridjärvi on tutkimusten mukaan muodostunut 5 miljoonaa vuotta sitten ja on siten yksi maailman vanhimmista järvistä. Siksi se tunnetaankin ainutlaatuisesta kotoperäisestä eliöstöstään.

Pohjois-Makedonian suurimpia ympäristöuhkia ovat saastuminen ja jätteet. Maassa on kolme luonnonsuojelualuetta, mutta ne sijaitsevat täysin asuttamattomilla seuduilla, ja teollisuuskaupungeissa Jugoslavian sosialistihallinnon aikaiset tehtaat ovat yhä toiminnassa. Maan siirryttyä markkinatalouteen saastuminen on kuitenkin hidastunut monien yritysten vähennettyä toimintaansa tai lopetettua kokonaan. Jätteet ovat toinen suuri ongelma, sillä maan ainoa lajittelukeskus sijaitsee pääkaupungissa Skopjessa. Kesällä lämpimän väli-ilmastonsa vuoksi Pohjois-Makedoniassa on myös paikallisia vedenjakeluongelmia, ja vedenkäytön rajoitukset ovatkin yleisiä kuumina aikoina.

Historia

Pohjois-Makedonian alueella oli antiikin aikaan suuri Makedonian valtakunta, joka antoi nimensä koko laajalle maantieteelliselle alueelle. Myöhemmin Rooma valloitti seudun, ja valtakunnan jakauduttua 300- ja 400-luvun vaihteessa siitä tuli osa Bysanttia. Keskiajalla alue kuului myös Bulgarialle ja Serbialle, kunnes osmanit valloittivat sen, ja maa pysyi Osmanien valtakunnan osana aina sen rappioon 1900-luvulle asti. Balkanin sotien jälkeen Pohjois-Makedonia jakautui Kreikan, Bulgarian ja Serbian kesken.

Toisen maailmansodan aikaan nykyisen Pohjois-Makedonian alue oli pitkään Bulgarian ja Italian miehittämänä, ja maan onnistui vapauttaa itsensä Josip Broz Titon johdolla, josta tuli alueelle sodan jälkeen perustetun Jugoslavian johtaja. Pohjois-Makedonian kieli ja kulttuuri kukoistivat Jugoslavian hallinnon aikaan. Kun Itä-Euroopan kommunistivaltiot pikkuhiljaa avautuivat 1900-luvun lopulla, Pohjois-Makedonia julistautui itsenäiseksi Jugoslaviasta vuonna 1991. Se oli entisen Jugoslavian laajan alueen ainoa itsenäistynyt valtio, jonka itsenäistyminen ei aiheuttanut aseellisia konflikteja. Alueen albaaniväestö kieltäytyi kuitenkin osallistumasta itsenäistymistä koskevaan kansanäänestykseen.

Ekologinen jalanjälki

Ei tilastoja saatavilla

0,0

Jos kaikki kuluttaisivat kuten Pohjois-Makedonia asukkaat keskimäärin, tarvitsisimme 0,0 maapalloa. Tarkastele tilastoja ekologisesta jalanjäljestä kaikissa maissa.

Yhteiskunta ja politiikka

Vaikka Pohjois-Makedonian itsenäistymiseen ei alueen monimutkaisesta väestörakenteesta huolimatta liittynyt etnistä eripuraa, myöhemmin vuosina 1995 ja 1997 syntyi yksittäisiä levottomuuksia, ja vuonna 2000 vähemmistöliikkeet saivat jo huomattavasti suosiota. 2001 puhkesi pohjoisessa varsinaisia aseellisia riitoja, joissa albaaniradikaalit vaativat laajempia oikeuksia, ja pian levottomuudet levisivät laajalle. Ongelmana oli albaanien asema, sillä he eivät olleet Jugoslavian hallinnon aikana identifioituneet makedonialaisiksi kuten slaavit. Kansainvälisen rauhansovittelun tuloksena hallituskoalitiota laajennettiin sisältämään sekä makedonialaisten että albaanien poliittiset johtajat. Maa hyväksyttiin Naton jäseneksi vuonna 2006, ja se on jättänyt EU-jäsenhakemuksensa jo vuonna 2004. Yhtenä esteenä liittymiselle on ollut kiista maan nimestä Kreikan kanssa, joka ei hyväksy Pohjois-Makedonian käyttämiä antiikin ajan valtakunnan symboleita ja nimistöä.

Pohjois-Makedonian yksikamarisessa eduskunnassa on 120 edustajaa, jotka valitaan kuudesta vaalipiiristä neljäksi vuodeksi kerrallaan. Suurimman puolueen nimittämä pääministeri on hallituksen johtaja, eivätkä ministerit voi toimia edustajina ministerinvirassa ollessaan. Presidentti edustaa maata sisä- ja ulkopolitiikassa ja on samalla maan asevoimien päämies. Hänen virkakautensa on viisivuotinen, ilman oikeutta asettua uudelleen ehdolle. Tuomiovaltaa käyttää korkein oikeus, hallinto-oikeus ja paikallistuomioistuimet.

Inhimillisen kehityksen indeksi

15

81 av 188

Pohjois-Makedonia sijoittuu sijalle 81 inhimillisen kehityksen indeksissä 188 maasta.

Talous ja kaupankäynti

Pohjois-Makedonialla on pieni ja hyvin kansainväliseen kauppaan sopeutunut, avoin talousjärjestelmä. Maatalous ja teollisuus ovat aiemmin olleet tärkeimmät talouden haarat, mutta viime vuosina palvelusektori on kasvanut niitä suuremmaksi. Talous kärsii vielä muutamista sosialismin ja markkinatalouden välisen siirtymävaiheen ongelmista: sen vanhentunut infrastruktuuri ei ole muutoskauden aikana juuri houkutellut ulkomaisia sijoittajia, mutta tietotaito tietyillä teknisillä ja teollisilla aloilla on korkeatasoista, joskin muilla aloilla heikkoa. Huonojen työllisyysolosuhteiden vuoksi aivovuoto ulkomaille on yleistä. Keskeisimmät taloudelliset haasteet ovat juuri korkeat työttömyysluvut, alhainen elintaso ja vaatimaton talouskasvu. Pohjois-Makedonian elintaso on edelleen hieman itsenäistymistä edeltäviä aikoja alhaisempi. Vuoden 2001 etniset konfliktit keskeyttivät viisi vuotta jatkuneen talouden nousukauden, joka jatkui muutaman vuoden päästä keskeytyäkseen jälleen vuoden 2009 maailmanlaajuiseen talouskriisiin. Rahoitusmarkkinat pysyivät kuitenkin melko vakaalla pohjalla.

Kartat

Tilastot

YK:n vuosituhattavoitteet Tältä sivulta löydät arvot maalle Pohjois-Makedonia koskien kaikkia indikaattoreita (viimeisin raportoitu vuosi). Tämän indikaattorin

Väestö

Väkiluku

2 082 662

Ihmistä maassa Pohjois-Makedonia

Lasta per nainen

Syntyneiden lasten määrä keskimäärin naista kohden 

1 4

1,5

lasta per nainen maassa Pohjois-Makedonia

Lapsikuolleisuus

 Ennen viidettä ikävuottaan kuolleiden lasten määrä tuhatta syntymää kohden. 

1 2 3 4 5 6

6

kuollutta lasta 1000 elävänä syntyttä lasta kohden maassa Pohjois-Makedonia

Köyhyys

BKT asukasta kohden

Bruttokansantuotteen arvo jaettuna kokonaisväkimäärällä, korjattuna ostovoimalla. 

5

17 918

BKT asukasta kohden PPP-dollareissa maassa Pohjois-Makedonia

Nälkä

Aliravittujen ihmisten osuus väestöstä

3 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0

väestöstä kärsii aliravitsemuksesta maassa Pohjois-Makedonia

Ilmasto

CO2-päästöt

 CO-päästöjen määrä tonneissa henkilöä kohden 

1 2 3 9

4,0

tonnia CO2-päästöjä henkeä kohti maassa Pohjois-Makedonia

Terveys

Rokote

Tuhkarokkoa vastaan ​​rokotettujen lasten osuus

1 2 3 4 5
6 3 8 9 10

6,3

10 lapsesta on rokotettu tuhkarokkoa vastaan Pohjois-Makedonia

Juomavesi

Prosenttiosuus väestöstä, jolla on mahdollisuus puhtaaseen juomaveteen 

1 2 3 4 5
6 7 7 9 10

7,7

henkilöllä 10:stä on mahdollisuus puhtaaseen juomaveteen maassa Pohjois-Makedonia

Koulutus

Luku- ja kirjoitustaidot

Luku- ja kirjoitustaitoisten yli 15-vuotiaiden henkilöiden osuus väestöstä

1 2 3 4 5
6 7 8 9 8

9,78

10:stä yli 15-vuotiaasta henkilöistä osaa lukea ja kirjoittaa maassa Pohjois-Makedonia

Koulunkäynti

Kuinka monta vuotta lapsi käy koulua keskimäärin? 

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11

11,0

koulunkäyntiä keskimäärin maassa Pohjois-Makedonia

Tasa-arvo

Työ