[[suggestion]]
Portugali
 

Keskeiset luvut ja tiedot

Pääkaupunki

Lissabon

Etniset ryhmät

Portugalilaiset

Kieli

Portugali, mirandeesi

Uskonto

Katolisia 84 %, muut/ei eritellyt/ei uskontoa 16 %

Väkiluku

10 500 000

BKT per asukas

35 888 Ostovoimapariteetti $

Muut maasivut

Maantiede

Portugalin pohjoisosa muodostuu vuoristoista, jotka kattavat koko Iberian niemimaan alueen ylittäen rajan Pohjois-Espanjan puolelle. Kauempana etelässä vallitsevat pitkät harjut ja tasangot. Vuoristoalueet ja alankoalueet jakaa kahtia Tejo-joki, joka virtaa Espanjasta koko Portugalin läpi ja laskee mereen pääkaupungin Lissabonin edustalla. Portugalissa vallitsee tyypillinen Välimeren ilmasto, ja lämpötilat ovat Euroopan mantereen korkeimpia. Eteläisillä rannikkoalueilla on huomattavasti lämpimämpää kuin pohjoisilla vuoristoalueilla, joilla keskitalven lämpötila voi laskea kymmeneen pakkasasteeseen. Lähes kolmasosa maan pinta-alasta on metsän peitossa. Eniten metsiä on eteläisillä alankoalueilla. Suuri osa metsästä on istutettu kaupallisessa tarkoituksessa hakkuita ja puun vientiä ajatellen. Portugali kärsii, kuten myös monet muut eurooppalaiset myöhään teollistuneet maat, juomaveden ja ilman voimakkaasta saastumisesta. Tämä johtuu siitä, ettei maassa ollut kunnollista ympäristönsuojelulakia ennen kuin sen sotilasdiktatuuri syrjäytettiin vuonna 1974. Sen jälkeen onkin käynnistetty monia ympäristötoimia ja tilanne on alkanut monilla alueilla parantua.

Historia

Portugalin alueen iiberien joukkoon saapui kelttejä viimeisellä vuosituhannella ennen ajanlaskumme alkua, jolloin syntyi keltiberien heimokansa. Monien kovien taisteluiden jälkeen alue liitettiin Rooman valtakuntaan noin 200 eaa. Roomalaisen valtakunnan romahtamisen jälkeen maa jakautui moniin kuningaskuntiin, joista suurin osa jäi arabivalloituksen jalkoihin vuonna 711 jaa. Portugalin valtion katsotaan syntyneen Sao Mameden taistelun jälkeen vuonna 1128, kun ruhtinas Afonso nimitti itsensä Portugalin ensimmäiseksi kuninkaaksi. Portugalin raja Espanjaa vasten on pysynyt tämän jälkeen miltei muuttumattomana. Seuraavien vuosisatojen aikana Portugalista kasvoi yksi Euroopan rikkaimmista maista ja se oli johtavassa asemassa sekä tieteen että merenkulun aloilla. Portugalilaiset merimatkaajat perustivat siirtokuntia ja kauppa-asemia kaukaisiin maihin kuten Japaniin, Indonesiaan, Brasiliaan ja Angolaan, ja toivat valtavia rikkauksia kotimaahansa. 1500-luvun puolivälissä Portugalin asukasluku oli kaksi miljoonaa, mutta se johti silti yhtä maailman suurinta imperiumia. Kehitys kääntyi huonompaan suuntaan vuonna 1580, jolloin Espanja miehitti Portugalin ja kun Alankomaat ja Englanti muutamia vuosia myöhemmin valtasivat useita Portugalin siirtokuntia. Kun maa jälleen itsenäistyi vuonna 1668, siirtokuntien menetys kuitenkin jatkui jatkumistaan. Portugalin jouduttua Ranskan miehittämäksi vuonna 1807 ja menetettyään Brasilian vuonna 1822, portugalilainen imperiumi oli lähes täysin lakannut olemasta. Monarkia syrjäytettiin vuonna 1910 ja tätä seurasi useiden vuosien pituinen poliittinen kaaos. Vuonna 1926 armeija teki vallankaappauksen. Joitakin vuosia myöhemmin diktaattori Antoniò Salazar nousi valtaan ja maasta tuli alikehittynyt diktatuuri vuoteen 1974 asti, jolloin tehtiin uusi vallankaappaus. Vuonna 1975 Portugali luovutti viimeiset afrikkalaiset siirtomaansa ja maassa on sen jälkeen vallinnut suhteellisen vakaa demokratia.

Ekologinen jalanjälki

1 2 5

2,6

Jos kaikki kuluttaisivat kuten Portugali asukkaat keskimäärin, tarvitsisimme 2,6 maapalloa. Tarkastele tilastoja ekologisesta jalanjäljestä kaikissa maissa.

Yhteiskunta ja politiikka


Portugali on vuonna 1976 hyväksytyn perustuslain mukaan tasavalta, jonka päämies on presidentti. Hän on myös armeijan ylipäällikkö. Presidentti nimittää pääministerin 230 jäsenen parlamentin esityksestä. Kaksi valtapuoluetta ovat keskusta-vasemmistolainen Sosialistipuolue (PS) ja Sosiaalidemokraattinen puolue (PSD), joka nimestään huolimatta on oikeistopuolue. Ne ovat olleet hallitusvastuussa vuoronperään. Vuoden 2015 vaaleissa PSD menetti enemmistönsä ja kuukauden kestäneen poliittisen kiistan jälkeen sosialistipuolue muodosti kahden muun vasemmistopuolueen kanssa vähemmistöhallituksen ja sosialistien Antonio Costa nousi pääministeriksi. Presidentti Aníbal Cavaco Silva on PSD-puolueesta.
Valtiontalouden tasapainottaminen ja talouskasvun vauhdittaminen ovat hallituksen suurimmat haasteet. Vuonna 2008 alkanut kansainvälinen finanssikriisi vei 2010-luvun alussa Portugalin talouskriisiin. Valtio oli pahasti velkaantunut ja talouskasvu heikkoa. Portugali joutui turvautumaan EU:n ja Kansainvälisen valuuttarahasto IMF:n 78 miljardin euron tukilainaan vuonna 2011. Tuen ehtona oli tiukka säästöohjelma, joka merkitsi mm. verojen ja maksujen korotuksia, irtisanomisia, palkkojen alennuksia, eläkkeiden jäädytyksiä, yksityistämisiä. Kulutuskysynnän heikkenemisestä seurasi yrityskonkursseja, työttömyys nousi ennätyslukemiin ja kymmenet tuhannet ihmiset muuttivat maasta. Portugali oli jo ennen kriisiä yksi Länsi-Euroopan köyhimmistä maista, ja köyhyys paheni entisestään. Jo ennestään heikkoa sosiaaliturvaa heikennettiin myös. Yhteiskunnalliset levottomuudet ovat kuitenkin jääneet verraten vähäisiksi verrattuna muihin kriisimaihin Espanjaan ja Kreikkaan.

Inhimillisen kehityksen indeksi

17

37 av 188

Portugali sijoittuu sijalle 37 inhimillisen kehityksen indeksissä 188 maasta.

Talous ja kaupankäynti

Diktatuurin aikana valtio otti haltuunsa suurimman osan elinkeinoelämästä ja loi maahan raskassoutuisen vanhanaikaisen byrokratian, joka yhä aiheuttaa ongelmia Portugalin taloudelle. Maa on 1970-luvulta lähtien uudistanut elinkeinoelämäänsä. Teollisuustuotanto on monipuolistunut etenkin vuoden 1986 EY:hyn liittymisen jälkeen. Aiemmin hallitseva maatalous on voimakkaasti vähentynyt, kun taas kauppa- ja palveluelinkeinot ovat kasvaneet. Erityisesti turismi on kasvanut voimakkaasti viime vuosina ja sen osuus bruttokansantuotteesta on suuri. Palvelusektorin osuus BKT:sta  on jo yli 70 prosenttia, teollisuuden ja rakentamisen 25 prosenttia ja maatalouden ja kalastuksen noin neljä prosenttia. Harmaa talous on suurta, sen arvioidaan olevan jopa neljännes BKT:sta. Teollisuuden tärkeimmät vientituotteet ovat öljy- ja kemianteollisuuden tuotteet sekä vaatteet ja jalkineet. Tärkeimmät maatalouden vientituotteet ovat viini, kalajalosteet ja nahka. Maailman korkkituotannosta 80 prosenttia on Portugalissa ja korkit ovat myös tärkeä vientituote.

Kartat

Tilastot

YK:n vuosituhattavoitteet Tältä sivulta löydät arvot maalle Portugali koskien kaikkia indikaattoreita (viimeisin raportoitu vuosi). Tämän indikaattorin

Väestö

Väkiluku

10 167 923

Ihmistä maassa Portugali

Lasta per nainen

Syntyneiden lasten määrä keskimäärin naista kohden 

1 3

1,4

lasta per nainen maassa Portugali

Lapsikuolleisuus

 Ennen viidettä ikävuottaan kuolleiden lasten määrä tuhatta syntymää kohden. 

1 2 3

3

kuollutta lasta 1000 elävänä syntyttä lasta kohden maassa Portugali

Köyhyys

BKT asukasta kohden

Bruttokansantuotteen arvo jaettuna kokonaisväkimäärällä, korjattuna ostovoimalla. 

9

35 888

BKT asukasta kohden PPP-dollareissa maassa Portugali

Nälkä

Aliravittujen ihmisten osuus väestöstä

Ei tilastoja saatavilla
väestöstä kärsii aliravitsemuksesta maassa Portugali

Ilmasto

CO2-päästöt

 CO-päästöjen määrä tonneissa henkilöä kohden 

1 2 3 4 2

4,3

tonnia CO2-päästöjä henkeä kohti maassa Portugali

Koulutus

Luku- ja kirjoitustaidot

Luku- ja kirjoitustaitoisten yli 15-vuotiaiden henkilöiden osuus väestöstä

1 2 3 4 5
6 7 8 9 6

9,61

10:stä yli 15-vuotiaasta henkilöistä osaa lukea ja kirjoittaa maassa Portugali

Koulunkäynti

Kuinka monta vuotta lapsi käy koulua keskimäärin? 

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14

13,9

koulunkäyntiä keskimäärin maassa Portugali

Terveys

Rokote

Tuhkarokkoa vastaan ​​rokotettujen lasten osuus

1 2 3 4 5
6 7 8 9 9

9,9

10 lapsesta on rokotettu tuhkarokkoa vastaan Portugali

Juomavesi

Prosenttiosuus väestöstä, jolla on mahdollisuus puhtaaseen juomaveteen 

1 2 3 4 5
6 7 8 9 5

9,5

henkilöllä 10:stä on mahdollisuus puhtaaseen juomaveteen maassa Portugali

Tasa-arvo

Työ