[[suggestion]]
Romania
 

Keskeiset luvut ja tiedot

Pääkaupunki

Bukarest

Etniset ryhmät

Romanialaiset 89,5 %, unkarilaiset 6,6 %, romanit 2,5 %, ukrainalaiset 0,3 %, saksalaiset 0,3 %, venäläiset 0,2 %, turkkilaiset 0,2 %, muut 0,4 %

Kieli

Romania, unkari, romani

Uskonto

Ortodoksit 86,8 %, protestanttikristityt 7,5 %, katoliset 4,7 %, muut 1 %

Väkiluku

21 800 000

Valtiomuoto

Tasavalta

BKT per asukas

35 414 Ostovoimapariteetti $

Muut maasivut

Maantiede

Keskellä Romaniaa sijaitsee Karpaattien vuoristo, jonka 14 korkeinta huippua nousevat yli 2000 metrin korkeuteen. Nämä korkeat vuoret sulautuvat eteläpuolen matalampaan harjumaisemaan ja lännessä sekä kaakossa sijaitseviin laajoihin alankoalueisiin. Lähes puolet Romanian maa-alueesta on ekosysteemiltään koskematonta, mistä johtuen Romanian eläimistö ja kasvisto on Euroopan parhaiten säilynyttä. Maalla on laajoja suojeltuja metsäalueita, joiden puusto on istutettu uudelleen kommunismin aikaisten hakkuiden jälkeen. Romanian kaakkoisosassa vallitsee tyypillinen Välimeren ilmasto leutoine talvineen ja lämpimine kesineen. Ilmasto vaihtelee myös eri alueiden välillä korkeuseroista riippuen. Romania joutui huomattavan saastumisen kohteeksi kommunistikauden aikana, kun tekniikaltaan alkeellinen raskas teollisuus pilasi suuria metsäalueita. Suuri osa maasta on saastunut happamien sateiden ja naapurimaassa Ukrainassa vuonna 1986 tapahtuneen Tsernobylin ydinvoimalaonnettomuuden radioaktiivisen laskeuman takia. Neuvostovallan jälkeisinä vuosikymmeninä ympäristönsuojelutyö on päässyt vauhtiin ja monia pahimmin saastuneita alueita on jo puhdistettu.

Historia

Nykyisen Romanian alueella sijainnut Daakian valtio liitettiin Rooman valtakunnan provinssiksi noin vuonna 100 jKr, ja se joutui useiden paimentolaiskansojen ryöstelyn kohteeksi 300-luvulta lähtien Rooman valtakunnan kukistumisen takia. Alue kuului useiden vuosisatojen ajan eri naapurimaiden alaisuuteen, ja valtionmuodostus tapahtui vasta 1300-luvulla Transilvanian, Valakian ja Moldovan ruhtinaskuntien synnyn myötä. Alue liitettiin 1400-luvulla Ottomaanien imperiumiin, joka hallitsi koko nykyisen Romanian aluetta aina 1700-luvulle, kunnes Itävallan keisarikunta valtasi siltä Transilvanian ja Venäjä Bessarabian. Venäjä valtasi 1800-luvulla maan protektoraatikseen, mutta menetti hallintansa Krimin sodan (1853-1856) jälkeen. Vuonna 1877 Romania julistautui itsenäiseksi kuningaskunnaksi, jota hallitsi kuningas Kaarle. Romania osallistui ensimmäiseen maailmansotaan Yhdysvaltojen riveissä ja tämän ansioista se sai Transilvanian alueen sodan hävinneeltä Unkarilta. Toisessa maailmansodassa Romania puolestaan taisteli Saksan rinnalla tappioon päättyneen sodan Neuvostoliittoa vastaan menettäen Bessarabian Neuvostoliitolle. Toisen maailmansodan jälkeen kommunistit nousivat valtaan, ja monarkkia lakkautettiin. 1965-1989 välisenä aikana Romaniaa hallitsi diktaattori Nicolae Ceasescu, joka syöstiin vallasta verisen vallankumouksen avulla 1989. Myrskyisen 1990-luvun jälkeen Romaniasta tuli EU:n jäsen vuonna 2007. Maan talous on kasvanut voimakkaasti ja poliittinen ilmapiiri on ollut suhteellisen vakaa viimeisten vuosien aikana.

Ekologinen jalanjälki

1 2 0

2,0

Jos kaikki kuluttaisivat kuten Romania asukkaat keskimäärin, tarvitsisimme 2,0 maapalloa. Tarkastele tilastoja ekologisesta jalanjäljestä kaikissa maissa.

Yhteiskunta ja politiikka


Valtion päämies on presidentti, joka valitaan viideksi vuodeksi kerrallaan. Sama henkilö voi olla presidenttinä enintään kaksi kautta. Presidentti nimittää pääministerin, neuvottelee kansainväliset sopimukset, jotka parlamentti sen jälkeen ratifioi. Hän joko hyväksyy parlamentin säätämät lait tai palauttaa ne parlamentille uuteen käsittelyyn.

Romanian parlamentti on kaksikamarinen koostuen edustajainhuoneesta (Camera deputaţilor, 412 jäsentä) ja senaatista (Senatul, 176 jäsentä). Parlamenttiedustajat valitaan vapailla ja salaisilla vaaleilla joka neljäs vuosi. Vuoden 2012 parlamenttivaaleissa sosiaalidemokraateista (PSD), kansallisliberaaleista (PNL) ja konservatiiveista (PC) koostuva sosiaaliliberaali unioni (USL) saavutti murskavoiton, 59 prosenttia äänistä. Toiseksi eniten ääniä eli 16 prosenttia keräsi entisen päähallituspuolue PDL:n ympärille rakentunut oikeistoliittouma ARD 

Äänestysprosentti jäi 41:een, mikä oli vain hieman korkeampi kuin edellisten, vuoden 2008 parlamenttivaalien ennätysalhainen 39 prosenttia.

Politiikka on henkilökeskeistä, eikä ole ollenkaan epätavallista, että poliitikot vaihtavat puoluetta tai muodostavat yhteistyöhallituksia entisten vastustajiensa kanssa.

Romaniassa on yli 20 vähemmistökansallisuutta. Suurimmat näistä  ovat unkarilaiset 1,2 miljoonaa ja romanit. Romaniväestön huono asema iso yhteiskunnallinen ongelma. Romaneja arvioidaan olevan jopa 2,5 miljoonaa. Usein romaneilla ei ole minkäänlaisia henkilöllisyyspapereita ja he jäävät väestönlaskennan, sosiaaliturvan ja terveydenhuollon ulkopuolelle. He ovat laajamittaisen ja avoimen syrjinnän kohteena niin tiedotusvälineiden, virkamiesten kuin tavallisten kansalaistenkin taholta. Romanian EU-jäsenyyden myötä romanit ovat lähteneet hakemaan parempia elinoloja muualta Euroopasta. Suuri halu muuttaa pois maasta asettaa romanit potentiaalisiksi ihmiskaupan uhreiksi. Romanien lisäksi Romaniassa on paljon myös muita ihmisoikeusongelmia: naiskauppa, perheväkivalta, orpo- ja huostaan otettujen lasten huono kohtelu, poliisiväkivalta ja seksuaalivähemmistöjen syrjintä.
Köyhyydessä elää yli 20 prosenttia väestöstä.  Lahjonta on maassa varsin yleistä kaikilla hallinnon tasoilla. Julkisen sektorin alhaiset palkat, lainsäädännön kehittymättömyys ja raskas byrokratia ovat luoneet otollisen pohjan korruptiolle.

Inhimillisen kehityksen indeksi

16

51 av 188

Romania sijoittuu sijalle 51 inhimillisen kehityksen indeksissä 188 maasta.

Talous ja kaupankäynti


Romanian vientivetoinen talous on vahvasti riippuvainen maailmantalouden tilasta. 2000-luvun alun voimakkaan kasvun jälkeen talouskriisi iski Romaniaan pahasti vuonna 2009 ja toipuminen on ollut hidasta. Budjettivaje  kasvoi äkillisesti 7,3 prosenttiin bruttokansantuotteesta. Hallitus aloitti ankaran uudistusohjelman ja mm. leikkasi muun muassa kesällä 2010 julkisen sektorin palkkoja 25 prosenttia ja korotti arvonlisäveron 19 prosentista 24 prosenttiin. Julkishallinnon säästölinjaa jatketaan yhä, minkä lisäksi heikon verotuspohjan laajentamisella ja tehostamisella pyritään ehkäisemään veronkiertoa ja saamaan aikaan lisää verotuloja.

Romania teki kaksi myös lainasopimusta Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF), Euroopan komission ja Maailmanpankin kanssa vuosina 2009 ja 2011.

Romanian ylivoimaisesti tärkeimpiä kauppakumppaneita ovat EU-maat. Tärkeimmät vientimaat vuonna 2012 olivat Saksa, jonka osuus kokonaisviennistä oli 18,6 prosenttia ja Italia, jonka osuus viennistä 12,1 prosenttia.

Tärkeimpiä vientituotteita ovat koneet ja laitteet, kulkuneuvot (erityisesti Renault Dacia -autot), metallurgiatuotteet sekä tekstiilit ja vaatteet. Myös maataloustuotteiden vienti on merkittävää, ja maatalous on suunnilleen yhtä suuri työllistäjä kuin teollisuus.
Romania tuottaa itse öljyvaroistaan noin 30 prosenttia ja kaasuvaroistaan noin 70 prosenttia. Siitä huolimatta Romania panostaa myös ydinvoimaan ja uusiutuviin energialähteisiin.

Kartat

Tilastot

YK:n vuosituhattavoitteet Tältä sivulta löydät arvot maalle Romania koskien kaikkia indikaattoreita (viimeisin raportoitu vuosi). Tämän indikaattorin

Väestö

Väkiluku

19 031 330

Ihmistä maassa Romania

Lasta per nainen

Syntyneiden lasten määrä keskimäärin naista kohden 

1 6

1,7

lasta per nainen maassa Romania

Lapsikuolleisuus

 Ennen viidettä ikävuottaan kuolleiden lasten määrä tuhatta syntymää kohden. 

1 2 3 4 5 6 7

7

kuollutta lasta 1000 elävänä syntyttä lasta kohden maassa Romania

Köyhyys

BKT asukasta kohden

Bruttokansantuotteen arvo jaettuna kokonaisväkimäärällä, korjattuna ostovoimalla. 

9

35 414

BKT asukasta kohden PPP-dollareissa maassa Romania

Nälkä

Aliravittujen ihmisten osuus väestöstä

Ei tilastoja saatavilla
väestöstä kärsii aliravitsemuksesta maassa Romania

Ilmasto

CO2-päästöt

 CO-päästöjen määrä tonneissa henkilöä kohden 

1 2 3 7

3,8

tonnia CO2-päästöjä henkeä kohti maassa Romania

Terveys

Rokote

Tuhkarokkoa vastaan ​​rokotettujen lasten osuus

1 2 3 4 5
6 7 8 6 10

8,6

10 lapsesta on rokotettu tuhkarokkoa vastaan Romania

Juomavesi

Prosenttiosuus väestöstä, jolla on mahdollisuus puhtaaseen juomaveteen 

1 2 3 4 5
6 7 8 2 10

8,2

henkilöllä 10:stä on mahdollisuus puhtaaseen juomaveteen maassa Romania

Koulutus

Luku- ja kirjoitustaidot

Luku- ja kirjoitustaitoisten yli 15-vuotiaiden henkilöiden osuus väestöstä

1 2 3 4 5
6 7 8 9 9

9,88

10:stä yli 15-vuotiaasta henkilöistä osaa lukea ja kirjoittaa maassa Romania

Koulunkäynti

Kuinka monta vuotta lapsi käy koulua keskimäärin? 

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12

11,8

koulunkäyntiä keskimäärin maassa Romania

Tasa-arvo

Työ