[[suggestion]]
Sri Lanka
 

Keskeiset luvut ja tiedot

Pääkaupunki

Colombo

Etniset ryhmät

Singaleesit 73,8 %, Sri Lankan moorit 7,2 %, Intian tamilit 4,6 %, Sri Lankan tamilit 3,9 %, muut ja erittelemättömät 10,5 % (2001)

Kieli

Sinhali (virallinen ja kansallinen kieli), tamili (kansallinen kieli), lisäksi muita kieliä

Uskonto

Buddhalaisia 69,1 %, muslimeja 7,6 %, hinduja 7,1 %, kristittyjä 6,2 %, ei eritellyt 10 % (2001)

Väkiluku

21,8 miljoonaa

BKT per asukas

14 127 Ostovoimapariteetti $

Muut maasivut

Maantiede

Sri Lankan saari sijaitsee Intian valtameressä. Saareen maasto voidaan jakaa kolmeen eri päätyyppiin. Saaren lounaissosat ovat sateisia, kun taas sen koillisosa muodostuu kuivasta alankoalueesta ja eteläosa ylängöistä. Sri Lankan korkein vuori nimeltä Adam Peak on 2238 metriä korkea. Lukuisat joet virtaavat alas vuorilta moniin eri suuntiin. Rannikolla on hiekkarantoja ja laguuneja. Ilmasto on trooppinen ja lämmin, ja eri vuodenaikojen väliset erot ovat pieniä. Lämpötilat vaihtelevat kuitenkin alueittain. Maan lounaisosissa on lämmintä ja kosteaa, pohjoisessa kuivaa ja erittäin lämmintä ja eteläpuolen ylängöillä taas kylmempää.

Sri Lankan suurin ympäristöongelma on nopea metsien tuhoaminen. Tämä on johtanut huomattavaan maanpinnan eroosioon, eläinten luontaisten elinympäristöjen tuhoutumiseen sekä altistanut alueen myös tulville. 1970-luvulla Sri Lankan viranomaiset aloittivat puunistutusohjelman, kielsivät puutavaran viennin ja myös metsän hakkuut yli 1500 metrin korkeudessa. Nämä toimenpiteet ovat kuitenkin osoittautuneet tehottomiksi ja Sri Lankan metsien häviäminen jatkuu.

Historia

Ennen kuin portugalilaiset saapuivat Sri Lankaan vuonna 1505, oli sen eteläosassa kaksi singalesien kuningaskuntaa ja tamilien valtakunta saaren pohjoisosassa. Voimakkaasta vastarinnasta huolimatta portugalilaiset ottivat saareen siirtomaakseen hyvin nopeasti. 1600-luvulla alankomaalaiset syrjäyttivät portugalilaiset, kun taas 1700-luvun lopulla englantilaiset ottivat saaren haltuunsa. Englantilaiset perustivat saarelle suuria tee- ja kumiplantaaseja, toivat mukanaan rahatalouden ja pakottivat saaren alkuperäiset asukkaat maksamaan veroa. Siirtomaavallan toiminnan seurauksena syntyikin vapautusliike, joka vaati itsenäisyyttä Sri Lankalle. Vasta vuonna 1948 maasta tuli itsenäinen valtio, joka kuuluu Brittiläiseen Kansainyhteisöön. Buddhalaisten singaleesien ja hindulaisen tamilivähemmistön väliset erimielisyydet lisääntyivät mm. singaleesiväestön saamien etuuksien vuoksi. Lisäksi oli päätetty, että singaleesista tehtäisiin maan virallinen kieli ja buddhalaisuus otettiin maan viralliseksi uskonnoksi. Kaiken tämän seurauksena kasvoi tamilien radikaalinen liike nimeltä Tamilitiikerit (LTTE), joka vaati oman itsenäisen tamilivaltion perustamista. Sri Lankan tamilien ja maan hallituksen välinen konflikti jatkui yli 25 vuotta (1983–2009).

Ekologinen jalanjälki

8

0,9

Jos kaikki kuluttaisivat kuten Sri Lanka asukkaat keskimäärin, tarvitsisimme 0,9 maapalloa. Tarkastele tilastoja ekologisesta jalanjäljestä kaikissa maissa.

Yhteiskunta ja politiikka

Sri Lanka on demokraattinen sosialistinen tasavalta, jossa vallanvaihto tapahtuu vaalien kautta. Maan perustuslaki rakentuu ranskalaiseen malliin, jossa presidentin asema on voimakas. Presidentti ja parlamentti valitaan joka kuudes vuosi. Presidentti on myös hallituksen johtaja. Maan hallituksen ja Tamilitiikerien (LTTE) välinen konflikti on leimannut maan politiikkaa. Vuonna 2011 YK:n laatiman raportin mukaan sodan molemmat osapuolet syyllistyivät sotarikoksiin. Sri Lankan hallitus on kiistänyt raportin tiedot. Vuonna 2013 tamili-oppositio voitti maan pohjoisosan osittain itsehallinnollisella alueella järjestetyt vaalit. Vaalitarkkailijat raportoivat armeijan pelotelleen äänestäjiä. Vaikka Sri Lanka on näennäisesti demokraattinen valtio, on maan hallinto kuitenkin syyllistynyt vallan väärinkäyttöön, vaalivilppiin, korruptioon ja poliittiseen sortoon. Vuoden 2015 presidentinvaalit voitti yllättäen opposition ehdokas Maithripala Sirisena, joka sai kannatusta myös maan tamili- ja muslimiväestöltä. Vastaehdokkaana ollut edellinen presidentti Mahinda Rajapaksa oli ajanut läpi perustuslakimuutoksen, joka mahdollisti hänen ehdokkuutensa kolmannelle kaudelle. Rajapaksan hallintoa arvosteltiin korruptiosta, itsevaltaisista otteista ja sukulaisten suosimisesta. Rajapaksan entinen puoluetoveri Sirisena on luvannut rajoittaa presidentin valtaoikeuksia, uudistaa perustuslakia, vähentää hallinnon korruptiota ja lisätä lehdistönvapautta. Hän myös kieltäytyi vuonna 2013 noudattamasta YK:n suosituksia, joissa vaadittiin maata tekemään tutkimus sotarikoksista. Sirisenan uudessa hallituksessa on mukana myös etnisten ja uskonnollisten vähemmistöjen edustajia. Hallitus ilmoitti maaliskuussa suunnitelmista päästää kuusitoista järjestöä ja satoja yksittäisiä tamileja "ulkomaisten terroristien" tarkkailulistalta.

Viimeisten vuosikymmenten aikana Sri Lankan köyhyys on vähentynyt, mutta silti lähes neljäsosa maan asukkaista elää köyhyysrajan alapuolella. Muihin alueen maihin verrattuna on Sri Lankan hyvinvointijärjestelmä suhteellisen hyvä. Monet terveyspalvelut ovat ilmaisia ja maassa on monia sairaaloita. Naisten asema on heikko, ja työelämässä ja koulutuslaitoksessa tapahtuu syrjintää.

Inhimillisen kehityksen indeksi

15

71 av 188

Sri Lanka sijoittuu sijalle 71 inhimillisen kehityksen indeksissä 188 maasta.

Talous ja kaupankäynti

Sri Lankan talous perustui aiemmin maatalouteen ja yksinkertaiseen teollisuuteen. 1960-luvun loppupuolella 90 prosenttia maan vientituloista saatiin teen, kookoksen ja kumin viennistä. Nykyisinkin näiden tuotteiden osuus on merkittävä maan viennistä. Suurin vientimaa on Yhdysvallat. Turismi on tärkeä tulonlähde, ja se on elpynyt sisällissodan jälkeen vauhdilla. Sri Lankan vienti on vähäisempää kuin sen tuonti, minkä vuoksi maalla on paljon ulkomaanvelkaa. Ulkomailla työskentelevien srilankalaisten rahalähetyksillä on huomattavaa merkitystä vaihtotaseen vajeen supistamisessa. Sri Lankan työttömyysaste on laskenut viime vuosien aikana.

Kartat

Tilastot

YK:n vuosituhattavoitteet Tältä sivulta löydät arvot maalle Sri Lanka koskien kaikkia indikaattoreita (viimeisin raportoitu vuosi). Tämän indikaattorin

Väestö

Väkiluku

21 497 306

Ihmistä maassa Sri Lanka

Lasta per nainen

Syntyneiden lasten määrä keskimäärin naista kohden 

1 2 0

2,1

lasta per nainen maassa Sri Lanka

Lapsikuolleisuus

 Ennen viidettä ikävuottaan kuolleiden lasten määrä tuhatta syntymää kohden. 

1 2 3 4 5 6 7

7

kuollutta lasta 1000 elävänä syntyttä lasta kohden maassa Sri Lanka

Köyhyys

BKT asukasta kohden

Bruttokansantuotteen arvo jaettuna kokonaisväkimäärällä, korjattuna ostovoimalla. 

4

14 127

BKT asukasta kohden PPP-dollareissa maassa Sri Lanka

Nälkä

Aliravittujen ihmisten osuus väestöstä

7 2 3 4 5
6 7 8 9 10

1

väestöstä kärsii aliravitsemuksesta maassa Sri Lanka

Ilmasto

CO2-päästöt

 CO-päästöjen määrä tonneissa henkilöä kohden 

1 0

1,1

tonnia CO2-päästöjä henkeä kohti maassa Sri Lanka

Terveys

Rokote

Tuhkarokkoa vastaan ​​rokotettujen lasten osuus

1 2 3 4 5
6 7 8 9 6

9,6

10 lapsesta on rokotettu tuhkarokkoa vastaan Sri Lanka

Juomavesi

Prosenttiosuus väestöstä, jolla on mahdollisuus puhtaaseen juomaveteen 

Ei tilastoja saatavilla
henkilöllä 10:stä on mahdollisuus puhtaaseen juomaveteen maassa Sri Lanka

Koulutus

Luku- ja kirjoitustaidot

Luku- ja kirjoitustaitoisten yli 15-vuotiaiden henkilöiden osuus väestöstä

1 2 3 4 5
6 7 8 9 2

9,24

10:stä yli 15-vuotiaasta henkilöistä osaa lukea ja kirjoittaa maassa Sri Lanka

Koulunkäynti

Kuinka monta vuotta lapsi käy koulua keskimäärin? 

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13

13,2

koulunkäyntiä keskimäärin maassa Sri Lanka

Tasa-arvo

Työ