[[suggestion]]
Thaimaa
 

Keskeiset luvut ja tiedot

Pääkaupunki

Bangkok

Etniset ryhmät

Thait 86%, khmerit 3%, malaijit 2%, muut 9% (2019)

Kieli

Thai (virallinen kieli), englanti, lisäksi 70 paikallisväestöjen kieltä

Uskonto

Buddhalaiset 94%, muslimit 4%, kristityt 1%, muut ja uskonnottomat 1%

Väkiluku

71 801 279 (2023)

Valtiomuoto

Kuningaskunta

Pinta-ala

513 120 km2

Valuutta

Thaimaan baht

BKT per asukas

20 672 Ostovoimapariteetti $

Kansallispäivä

5. joulukuuta

Muut maasivut

Maantiede

Thaimaa on Kaakkois-Aasiassa Laosin ja Kambodzhan länsipuolella, Myanmarin itäpuolella. Etelässä pitkän ja kapean Malakan niemimaan kärjessä rajanaapurina on Malesia. Thaimaan pohjoisosassa on vuoristoa. Korkein vuori on Doi Inthanon (2565 m). Vuorten itäpuolella on Khoratin ylänkö. Maan keskiosia halkovat pohjois-eteläsuunnassa Chao Phraya-joen ja sen sivujokien laaksot. Joet ovat aina olleet tärkeitä kulkureittejä. Niiden varsille ovat syntyneet Thaimaan suuret kaupungit. Pääkaupunki Bangkok on Chao Phraya-joen varrella lähellä Siaminlahden pohjukassa sijaitsevan Bangkokinlahden rantaa.

Thaimaassa on lämmin ja kostea ilmasto. Runsain sadekausi ajoittuu toukokuusta lokakuuhun. Lokakuun ja helmikuun välillä ilmasto on kuivimmillaan ja viileimmillään. Keväällä sää lämpenee. Thaimaassa on hienoja hiekkarantoja, jotka houkuttelevat ulkomaalaisia matkailijoita. Khao Yain kansallispuisto sijaitsee Etelä-Thaimaassa Bangkokin itäpuolella. Puistossa on rehevää lehtimetsää ja ruohotasankoa. Alueella elää norsuja, gibboneita, makakiapinoita ja karhuja. Ang Thongin meriluonnon suojelualueeseen kuuluu yli neljäkymmentä Siaminlahden saarta. Saaret ovat kallioisia. Vesi on syövyttänyt kalkkikiveen luolia ja sisälahtia. Saarilla kasvaa kuivuutta sietäviä lehtipuita. Rannoilla on mangrovevöitä. Saarten lähivesillä on koralliriuttoja. Siellä on rikas kalalajisto ja useita lajeja merikilpikonnia.

Lähes 40% Thaimaan pinta-alasta on metsiä. Luonnonmetsien ohella maassa on istutettuja metsiä, joissa kasvatetaan tiikkiä, kumipuita, akasiaa ja eukalyptuspuita teollisuuden raaka-aineiksi. Vuonna 2022 lähes neljäsosa Thaimaan pinta-alasta oli luonnonsuojelualueita. Vuonna 2021 44% Thaimaassa käytetystä energiasta saatiin öljystä. Kaasun osuus oli 33% ja hiilen 16%. Uusiutuvien energianlähteiden osuus oli hyvin vähäinen. Maailman terveysjärjestö on varoittanut Thaimaan viranomaisia ilman saastumisesta. Kaupunki-ilman laatua huonontavat liikenteen pakokaasut, teollisuus sekä öljy- ja hiilivoimalat. Vuoden kuivina aikoina metsäpalot likaavat ilmaa valtavilla savupilvillä.

2020-luvulla kuivuudet ovat supistaneet Thaimaan vesivaroja. Samaan aikaan veden kulutus ja vesistöjen saastuminen ovat lisääntyneet. Matkailuelinkeino, maanviljely, yhdyskunnat ja teollisuus käyttävät entistä enemmän vettä. Monia seutuja ja erityisesti saaria uhkaa vesipula, jos vesivarojen käyttöä ei säädellä kestävällä tavalla. Vuonna 2022 Thaimaa kielsi eräät kertakäyttöiset muovituotteet, mutta tämä ei ole vielä ratkaissut jätehuollon haasteita. Thaimaan tavoitteena on kierrättää kaikki muovijäte viimeistään vuonna 2027. Thaimaa tuottaa vuosittain kaksi miljoonaa tonnia muovijätettä. Sen lisäksi maahan tuodaan ulkomailta vuosittain noin 150 000 tonnia jätemuovia.

Historia

Thaimaassa on elänyt esi-ihmisiä satoja tuhansia vuosia sitten. Maan pohjoisosasta on löydetty yli 30 000 vuotta vanhoja jälkiä ihmisasutuksesta. Siellä sijaitsevaa Tham Lodin kalliosuojaa on käytetty tuhansien vuosien ajan kiviveitsien, kaapimien, vasaroiden ja muiden kivityökalujen valmistuspajana. Kalliosuojasta on löytynyt myös yli 10 000 vuotta vanhoja ihmisluurankoja. Pha Taemin luolassa Itä-Thaimaassa lähellä Laosin rajaa on yli kolme tuhatta vuotta sitten tehtyjä kalliomaalauksia, joissa kuvataan ihmisiä ja Mekongjoen kaloja. Thaimaan varhaisasukkaat olivat metsästäjiä, keräilijöitä ja kalastajia. Riisin viljely lienee levinnyt alueelle noin 4000 vuotta sitten. 2000 vuotta sitten Thaimaan rannikolla oli satamakaupunkeja, jotka olivat mukana laajoissa tavarakaupan verkostoissa. Intiasta tuli uskonnollisia, poliittisia ja kulttuurivaikutteita. Thaimaan valtauskonto buddhalaisuus levisi maahan Intiasta ja Sri Lankasta.

Thaikansat vaelsivat nykyisen Thaimaan alueelle 800-luvulta alkaen. Thait ovat alun alkaen lähtöisin Kiinasta. 1100-luvulla Thaimaan keskiosissa Chao Phraya-joen viljavissa laaksoissa oli jo useita thaiväestön pieniä ruhtinaskuntia, joista jotkut laajenivat suuremmiksi valtioiksi. 1300-luvulla Ayutthayan kuningaskunnasta tuli voimakkain mahti. 1700-luvun alussa Ayutthayan kaupungissa asui lähes miljoona ihmistä. Se oli tuolloin yksi maailman isoimmista kaupungeista. 1500-luvulta alkaen Euroopan maat harjoittivat kauppaa Ayutthayan kanssa. Espanjalaiset, portugalilaiset ja hollantilaiset tunsivat Ayutthayan Siamin nimellä. Ayutthaya kävi sotia Burmaa vastaan. Vuonna 1767 Burman armeija tuhosi Ayutthayan kaupungin.

Ayutthayan kukistumisen jälkeen Siam hajosi. Vuonna 1782 kuninkaaksi nousi Rama ensimmäinen. Hän perusti uuden pääkaupungin, nykyisen Bangkokin. Hän yhdisti Siamin ja karkotti burmalaiset miehittäjät. 1820-luvulla Iso-Britannia valloitti Hollannilta Malakan niemimaan kärjen Siamin eteläpuolella ja liitti Siamin läntisen naapurimaan Burman brittiläiseen Intiaan. 1830- ja 1840-luvuilla Siam kävi sotia Vietnamia vastaan. 1850-luvulla Iso-Britannia pakotti Siamin luopumaan maan vanhoillisten tahojen haluamasta eristäytymisestä ja liittymään eurooppalaisten toivomaan kansainväliseen kauppaan. Siam myi raaka-aineitaan: riisiä, jalopuuta ja tinaa, ja avasi kotimarkkinansa eurooppalaisille teollisuustuotteille. 1880- ja 1890-luvuilla Ranska laajensi siirtomaavaltaansa Kaakkois-Aasiaan valtaamalla Siamin itäiset naapurimaat Laosin, Kambodzhan ja Vietnamin. Siam säilyi itsenäisenä kahden voimakkaan siirtomaavallan välissä. Ensimmäisen maailmansodan aikana Siam, eli Thaimaa, lähetti 1280 sotilasta Eurooppaan taistelemaan Ison-Britannian ja Ranskan rinnalla Saksaa ja Itävalta-Unkaria vastaan.

1900-luvun alussa Thaimaassa syntyi yhteiskunnallisia muutosliikkeitä, jotka vaativat kuninkaan yksinvallan rajoittamista. Valtion varojen käyttö oli suunnittelematonta ja tuhlaavaa. Väärinkäytökset olivat yleisiä. 1920-luvulla Thaimaan julkinen talous oli vararikon partaalla. Vuonna 1931 Thaimaan Kansanpuolueen ja kuningasvaltaan tyytymättömien sotilaiden käynnistämä vallankaappaus pakotti kuningas Rama seitsemännen hyväksymään uuden perustuslain, joka siirsi kuninkaan vallan parlamentille. Armeijan vaikutusvalta kasvoi. 1960-luvulta alkaen tuotantoelämä nykyaikaistui ja yhä suurempi osa väestöstä muutti maalta kaupunkeihin. Vuosikymmenien ajan Thaimaa oli poliittisesti epävakaa. Sotilaskaappaukset kaatoivat hallituksia. Kansanliikkeet täyttivät kadut mielenosoituksilla. Viimeisin sotilaskaappaus tapahtui vuonna 2014. Sen jälkeen Thaimaassa oli sotilasdiktatuuri viiden vuoden ajan. Vuodesta 2019 lähtien maata on hallinnut vaaleilla valitun edustajainhuoneen ja armeijan nimittämän senaatin asettama hallitus, missä sotilailla on suuri valta. Maailman demokratian tilaa seuraavan Freedom House -järjestön luokittelussa Thaimaa ei ole vapaa maa. 

Ekologinen jalanjälki

1 3

1,4

Jos kaikki kuluttaisivat kuten Thaimaa asukkaat keskimäärin, tarvitsisimme 1,4 maapalloa. Tarkastele tilastoja ekologisesta jalanjäljestä kaikissa maissa.

Yhteiskunta ja politiikka

Thaimaa on kuningaskunta. Kuninkaan valtaoikeudet ovat melko muodolliset, mutta kulttuurillisesti kuningas on edelleen tunnustetussa asemassa. Kuningashuoneella on myös valtava omaisuus, jonka osia on sijoitettu yrityksiin, pankkiomistuksiin ja kehitysrahastoihin ja nämä antavat kuninkaalle taloudellista valtaa. Varsinaista poliittista toimeenpanovaltaa käyttää pääministerin johtama hallitus. Pääministerin ja hallituksen on nautittava kaksikamarisen parlamentin enemmistön luottamusta. Parlamenttiin kuuluu vaaleilla valittava 500 jäsenen edustajainhuone sekä 250-paikkainen senaatti, jonka jäsenet on nimittänyt Thaimaan armeija. Pääministerin ja hallituksen luottamusta mitattaessa enemmistöön tarvitaan vähintään 376 ääntä, kansanedustajilta ja senaattoreilta.

Vuonna 2023 järjestettyihin edustajainhuoneen vaaleihin osallistui 67 puoluetta ja 18 sai kansanedustajia. Vähän yli 75% äänioikeutetuista kävi äänestämässä. Vaalien voittajiksi nousi kaksi oppositiopuoluetta, keskustavasemmistolainen Edistysliike ja oikeistolaisempi Pheu Thai, jotka saivat yhteensä 292 kansanedustajaa. Sotilashallintoa tukenut Kansanvaltapuolue menetti valtaosan kansanedustajistaan ja sai vain 40 paikkaa. Vain 16% edustajainhuoneen jäsenistä on naisia. Armeijan valtaa vastustavalla puolueryhmällä on selvä enemmistö edustajainhuoneessa ja se voi saada tukea myös joiltakin senaattoreilta. On kuitenkin vielä epävarmaa, antaako Thaimaan armeija tilaa uusille päättäjille vai käyttääkö se voimaansa pysyäkseen vallassa. Vuoden 2023 vaalit ovat osoittaneet hyvin selvästi, että thaimaalaisten enemmistö kaipaa avointa yhteiskuntaa ilman jatkuvia väärinkäytöksiä. Viime aikoina elinkustannukset ovat kohonneet ja yhä useammilla ihmisillä on toimeentulohuolia. Sotilasvaltaa pidetään tukahduttavana ja sen katsotaan jarruttavan maan kehitystä.

Inhimillisen kehityksen indeksi

16

64 / 188

Thaimaa sijoittuu sijalle 64 inhimillisen kehityksen indeksissä 188 maasta.

Talous ja kaupankäynti

Maailmanpankki luokittelee Thaimaan ylemmän keskitulotason maaksi. Viime vuosien aikana maan talouskasvu ei ole ollut kovin nopeaa, mutta kasvu on kuitenkin jatkunut vuotta 2020 lukuun ottamatta. Tuolloin koronalama supisti Thaimaan taloutta 6%. Elpyminen alkoi vuonna 2021, joskin hitaasti. Vuonna 2021 kolmasosa Thaimaan työvoimasta sai toimeentulon maataloudesta tai kalastuksesta, 23% toimi teollisuuden tehtävissä ja 44% työskenteli palvelualoilla. Thaimaa on suuri riisin tuottaja. Viljelijät kasvattavat myös sokeriruokoa, maniokkia, mangohedelmiä, ananasta, banaaneja ja monia muita hedelmiä, maissia, kookospähkinöitä ja vihanneksia. Thaimaa on merkittävä luonnonkumin ja palmuöljyn viejä. Kahvin kasvatus on lisääntynyt viime vuosina. Thaimaan perinteisesti voimakas kalastuselinkeino on menettänyt kannattavuuttaan, koska liikapyynti on vähentänyt kalakantoja.

Thaimaassa on vahva ja monipuolinen teollisuus, vaikka vähitellen on alkanut näkyä merkkejä siitä, että eräiden alojen yritykset pyrkivät siirtämään tuotantoaan Vietnamiin ja muihin maihin, joissa työvoimakustannukset ovat alhaisempia. Thaimaassa tehdään autoja ja tietokoneita. Thaimaa on yksi maailman suurimmista kiintolevyjen valmistajista. Vuonna 2022 maassa oli lähes kolme tuhatta tekstiili- ja vaatetehdasta. Vuonna 2021 Thaimaan viennin kokonaisarvo oli 280 miljardia euroa. Tuonnin arvo oli 250 miljardia euroa. Vientituotteita olivat mikropiirit, tietokoneet, puhelimet ja muu elektroniikka, ajoneuvot, koneet ja laitteet, vaatteet ja kankaat, renkaat ja kumi, öljy, kulta, riisi, hedelmät, kala sekä jalokivet. Tärkeimpiä vientimaita olivat Yhdysvallat, Kiina, Japani, Vietnam ja Australia. Suurimmat tuontimaat olivat Kiina, Japani, Malesia, Yhdysvallat ja Yhdistyneet arabiemiirikunnat. Vuonna 2022 ulkomailla asuvat thaimaalaiset lähettivät kotimaahan yhteensä 9 miljardia euroa.

Matkailu on Thaimaassa tärkeä tulonlähde. Vuonna 2019 Thaimaassa kävi lähes 40 miljoonaa ulkomaista matkailijaa ja turismi tuotti 64 miljardia euroa. Matkailupalvelut työllistivät yli neljä miljoonaa ihmistä ja kolme tuhatta norsua. Eniten matkailijoita tuli Kiinasta, Malesiasta ja Intiasta. Vuonna 2020 saapuneiden matkailijoiden määrä romahti koronarajoitusten vuoksi. Thaimaan matkailu on elpynyt vähitellen. Vuonna 2022 maassa kävi 11 miljoonaa ulkomaista turistia. Thaimaa on hyvin suosittu rantalomakohde. Matkanjärjestäjien mainokset esittelevät parhaita rantoja ja upeimpia saaria. Turistit kehuvat tulista, maukasta thaimaalaista ruokaa, johon antavat lisäsävyä intialaiset ja kiinalaiset vaikutteet. Pääkaupungissa Bangkokissa on vilkkaimpina vuosina käynyt yli 20 miljoonaa turistia. Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön mukaan Thaimaassa oli vuonna 2019 lähes 4 miljoonaa ulkomaalaista vierastyöläistä. Ulkomaalainen työvoima tuli enimmäkseen Kambodzhasta, Laosista, Myanmarista ja Vietnamista. 

Kartat

Tilastot

Maan Thaimaa tilastot valituista aiheista. Kaikki väestöä, köyhyyttä, terveyttä, koulutusta, tasa-arvoa ja työelämää koskevat luvut ovat peräisin YK:n eri järjestöiltä. BKT ja CO2-päästöt ovat Maailmanpankilta. Lisää tietoa löydät maan tilastotietojen sivulla, mukaan lukien YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (viimeksi raportoitu vuosi). Tämän indikaattorin

Väestö

Väkiluku

71 801 279

Ihmistä maassa Thaimaa

Lasta per nainen

Syntyneiden lasten määrä keskimäärin naista kohden 

1 2

1,3

lasta per nainen maassa Thaimaa

Lapsikuolleisuus

 Ennen viidettä ikävuottaan kuolleiden lasten määrä tuhatta syntymää kohden. 

1 2 3 4 5 6 7 8

8

kuollutta lasta 1000 elävänä syntyttä lasta kohden maassa Thaimaa

Köyhyys

BKT asukasta kohden

Bruttokansantuotteen arvo jaettuna kokonaisväkimäärällä, korjattuna ostovoimalla. 

6

20 672

BKT asukasta kohden PPP-dollareissa maassa Thaimaa

Nälkä

Aliravittujen ihmisten osuus väestöstä

8 2 3 4 5
6 7 8 9 10

1

väestöstä kärsii aliravitsemuksesta maassa Thaimaa

Ilmasto

CO2-päästöt

 CO-päästöjen määrä tonneissa henkilöä kohden 

1 2 3 6

3,7

tonnia CO2-päästöjä henkeä kohti maassa Thaimaa

Terveys

Rokote

Tuhkarokkoa vastaan ​​rokotettujen lasten osuus

1 2 3 4 5
6 7 8 9 6

9,6

10 lapsesta on rokotettu tuhkarokkoa vastaan Thaimaa

Juomavesi

Prosenttiosuus väestöstä, jolla on mahdollisuus puhtaaseen juomaveteen 

Ei tilastoja saatavilla
henkilöllä 10:stä on mahdollisuus puhtaaseen juomaveteen maassa Thaimaa

Koulutus

Luku- ja kirjoitustaidot

Luku- ja kirjoitustaitoisten yli 15-vuotiaiden henkilöiden osuus väestöstä

1 2 3 4 5
6 7 8 9 4

9,41

10:stä yli 15-vuotiaasta henkilöistä osaa lukea ja kirjoittaa maassa Thaimaa

Koulunkäynti

Kuinka monta vuotta lapsi käy koulua keskimäärin? 

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13

12,7

koulunkäyntiä keskimäärin maassa Thaimaa

Tasa-arvo

Työ