[[suggestion]]
Tšad
 

Keskeiset luvut ja tiedot

Pääkaupunki

N'Djamena

Etniset ryhmät

sarat 27,7 %, arabit 12,3 %, mabat, tubut ja mbumit

Kieli

Ranska (virallinen), arabia (virallinen), sara (etelässä), yli 120 kieltä ja murretta

Uskonto

muslimeja 53,1 %, katolilaisia 20,1 %, protestantteja 14,2 %, animisteja 7,3 %, muita 0,5 %, ei tietoa 1,7 %, ateisteja 3,1 %

Väkiluku

11,4 miljoonaa

Valtiomuoto

tasavalta

BKT per asukas

1 591 Ostovoimapariteetti $

Muut maasivut

Maantiede

Tšadin tasavalta on kolme kertaa suurempi pinta-alaltaan kuin Suomi, ja maa jakaantuu neljään eri ilmastovyöhykkeeseen. Maisemaa leimaavat suuret autiomaat pohjoisessa, Sahelin savannivyöhyke keskisellä alueella, metsäisemmät savannialueet etelässä sekä trooppinen vyöhyke lounaiskulmassa. Vuoristoalueilla on enemmän sateita, kun taas maan pohjoisosa kuuluu Saharaan, jossa vuotuinen sademäärä on noin 200 mm. Sekä sade että sateen kesto kasvavat (600-1000 mm/a) mentäessä kohti etelää, jossa hallitsee aroilmasto. Pohjois-Tšadissa on vulkaaninen Tibestivuoristo, joka yltää yli 3000 metriä merenpinnan yläpuolella. Tšadjärvi Kamerunin rajalla oli aikoinaan Afrikan toiseksi suurin järvi, mutta on nykyään alle kymmenesosan aiemmasta alastaan. Järven kutistumisesta on syytetty sekä veden laajamittaista käyttöä kasteluun että ilmastonmuutosta.

Tšadin suurin ympäristöhaaste on puhtaan veden saanti väestölle. Toinen iso ongelma on jätehuolto, mikä aiheuttaa sekä maaperän että veden saastumista. Myös aavikoituminen on vakava ongelma Tšadissa.

Historia

Tšadin alueella on ollut asutusta esihistoriallisista ajoista lähtien. Alueella on ollut tärkeä rooli kaupankäynnissä Saharan etelänpuolisten valtion keskuudessa, joista hallitseva valtio oli islamistinen Kanem-Bornun kuningaskunta. Tšadista tuli Ranskan siirtokunta vuonna 1900, mikä aiheutti voimakasta vastarintaa paikallisissa. Etelässä lähetyssaarnaajien vaikutus oli voimakas ja suurin osa väestöstä oli käännytetty kristinuskoon. Kulttuuriset erot pohjoisessa asuvien muslimien ja etelässä asuvien kristittyjen välillä ovat vaikuttaneet maan veriseen historiaan koko itsenäisyyden ajan. Toisen maailman sodan aikana 15 00 tšadilaista taisteli Vapaan Ranskan joukoissa. Sodan jälkeen Tšad vaati vapautusta Ranskan hallinnosta. Itsehallinto otettiin käyttöön 1957 ja vuonna 1960 Tšad itsenäistyi, rajat vedettiin keinotekoisesti. Tšadissa on lähes koko itsenäisyyden ajan ollut sisällissotia sekä aseellisia konflikteja pohjoisen arabimuslimien ja etelän mustien kristittyjen välillä sekä myös naapurimaiden Libyan ja Sudanin kanssa.

Ekologinen jalanjälki

9

1,0

Jos kaikki kuluttaisivat kuten Tšad asukkaat keskimäärin, tarvitsisimme 1,0 maapalloa. Tarkastele tilastoja ekologisesta jalanjäljestä kaikissa maissa.

Yhteiskunta ja politiikka


Tšad on presidenttivetoinen tasavalta, jossa presidentti nimittää pääministerin ja hallituksen sekä vaikuttaa tuomareiden, kenraalien ja hallintoalueiden johdon valintaan. Parlamentti on yksikamarinen, ja sen 188 jäsentä valitaan nelivuotiskaudelle. Nykyinen presidentti Idriss Déby tuli valtaan vallankaappauksella vuonna 1990 syrjäyttäen sittemmin sotarikoksista kuolemaan tuomitun Hisséne Habrén. Déby järjesti Tšadin ensimmäiset vapaat monipuoluevaalit vuonna 1996 ja tuli itse valituksi. Kansainväliset tarkkailijat raportoivat vaalivilpistä myös seuraavissa vaaleissa vuonna 2001. Perustuslakiin vuonna 2005 tehty muutos salli Débyn valinnan kolmannelle ja vuonna 2011 neljännelle kaudelle. Oppositio boikotoi molempia vaaleja. Presidentin puolueen (Isänmaallinen pelastusliike) johtamalla puoluekoalitiolla on valta myös parlamentissa, jossa sillä on 133 paikkaa 188:sta.

Mustaihoisena muslimina Déby tukeutuu islamilaisen väestön ja hänen pienen etnisen ryhmänsä zaghawan jäsenet ovat hyvin edustettuina maan johtopaikoilla. Maassa on monia aseistettuja oppositioryhmiä ja Débyta vastaan on tehty useita murhayrityksiä. Presidentti itse on sekaantunut naapurimaiden konflikteihin (Mali, Keski-Afrikan tasavalta) ja Sudanista on toistuvasti hyökätty maahan. Nigerialainen islamistinen militanttiryhmä Boko Haram iski helmikuussa 2015 ensimmäisen kerran Tšadiin, ja maaliskuussa maan armeija aloitti Nigerin kanssa yhteishyökkäyksen ryhmää vastaan.
Köyhyys on vähentynyt 10 viime vuoden aikana verraten paljon, köyhyysrajan alapuolella on kuitenkin lähes puolet väestöstä. Eliniänodote on myös hieman parantunut, mutta on kuitenkin maailman alhaisimpia, noin 50 vuotta. Tšad on myös maailman korruptoituneimpien maiden listan kärkipaikoilla. Maassa on satoja tuhansia pakolaisia Sudanista ja Keski-Afrikan tasavallasta.

Inhimillisen kehityksen indeksi

7

186 av 188

Tšad sijoittuu sijalle 186 inhimillisen kehityksen indeksissä 188 maasta.

Talous ja kaupankäynti


Tšadin talous on keskittynyt maatalouteen ja öljyyn. Maasta alettiin viedä öljyä vuonna 2004.

Öljyteollisuus on alun alkaen ollut lähinnä amerikkalaisten öljy-yhtiöiden käsissä. Kiinalaisyhtiöt ovat myös mukana hyödyntämässä Tšadin öljyvarantoja ja  ovat rakentaneet 311 kilometriä pitkän öljyputken Kameruniin sekä maan ensimmäisen jalostamon.

Valtaosa väestöstä (80 % ) saa elantonsa omavaraisviljelystä, karjanhoidosta ja kalastuksesta. Mutta maataloustuotteita myös viedään: puuvillaa, karjaa ja karjataloustuotteita, arabikumia. Kaikki ovat tuotteita, jotka ovat alttiita säänvaihteluille, ja kuivuus onkin ilmastonmuutoksen edetessä paheneva ongelma.
Tšadin talouden kasvua rajoittavat epävakaa poliittinen tilanne, heikko lainsäädäntö ja hallinto, byrokratia, korruptio ja alhainen koulutustaso. 

Kartat

Tilastot

YK:n vuosituhattavoitteet Tältä sivulta löydät arvot maalle Tšad koskien kaikkia indikaattoreita (viimeisin raportoitu vuosi). Tämän indikaattorin

Väestö

Väkiluku

16 914 985

Ihmistä maassa Tšad

Lasta per nainen

Syntyneiden lasten määrä keskimäärin naista kohden 

1 2 3 4 5 2

5,3

lasta per nainen maassa Tšad

Lapsikuolleisuus

 Ennen viidettä ikävuottaan kuolleiden lasten määrä tuhatta syntymää kohden. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

110

kuollutta lasta 1000 elävänä syntyttä lasta kohden maassa Tšad

Köyhyys

BKT asukasta kohden

Bruttokansantuotteen arvo jaettuna kokonaisväkimäärällä, korjattuna ostovoimalla. 

1

1 591

BKT asukasta kohden PPP-dollareissa maassa Tšad

Nälkä

Aliravittujen ihmisten osuus väestöstä

1 2 3 2 5
6 7 8 9 10

3

väestöstä kärsii aliravitsemuksesta maassa Tšad

Ilmasto

CO2-päästöt

 CO-päästöjen määrä tonneissa henkilöä kohden 

0

0,1

tonnia CO2-päästöjä henkeä kohti maassa Tšad

Terveys

Rokote

Tuhkarokkoa vastaan ​​rokotettujen lasten osuus

1 2 3 4 7
6 7 8 9 10

4,7

10 lapsesta on rokotettu tuhkarokkoa vastaan Tšad

Juomavesi

Prosenttiosuus väestöstä, jolla on mahdollisuus puhtaaseen juomaveteen 

6 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,6

henkilöllä 10:stä on mahdollisuus puhtaaseen juomaveteen maassa Tšad

Koulutus

Luku- ja kirjoitustaidot

Luku- ja kirjoitustaitoisten yli 15-vuotiaiden henkilöiden osuus väestöstä

1 2 2 4 5
6 7 8 9 10

2,23

10:stä yli 15-vuotiaasta henkilöistä osaa lukea ja kirjoittaa maassa Tšad

Koulunkäynti

Kuinka monta vuotta lapsi käy koulua keskimäärin? 

1 2 3 4 5

5,3

koulunkäyntiä keskimäärin maassa Tšad

Tasa-arvo

Työ