[[suggestion]]
Vertaa maailman maita

Vertaa maailman maita

vertaa .

Pinta-ala

Suomi fi

338 450 km2

  • Suomi punaisella
  • Ukraina sinisellä

Ukraina ua

603 550 km2

Ukraina on 1,78 kertaa suurempi kuin Suomi

Väestö

Väkiluku

5 545 475

Ihmistä maassa Suomi

36 744 634

Ihmistä maassa Ukraina

Lasta per nainen

Syntyneiden lasten määrä keskimäärin naista kohden 

1 3
1,4
lasta per nainen maassa Suomi
1 2
1,3
lasta per nainen maassa Ukraina

Lapsikuolleisuus

 Ennen viidettä ikävuottaan kuolleiden lasten määrä tuhatta syntymää kohden. 

1 2
2
kuollutta lasta 1000 elävänä syntyttä lasta kohden maassa Suomi
1 2 3 4 5 6
7 8
8
kuollutta lasta 1000 elävänä syntyttä lasta kohden maassa Ukraina

Köyhyys

BKT asukasta kohden

Bruttokansantuotteen arvo jaettuna kokonaisväkimäärällä, korjattuna ostovoimalla. 

15
59 027
BKT asukasta kohden PPP-dollareissa maassa Suomi
4
12 671
BKT asukasta kohden PPP-dollareissa maassa Ukraina

Inhimillisen kehityksen indeksi

Inhimillisen kehityksen indeksi (human development index) kuvaa valtion sijoittumista kolmella mittarilla mitattuna: odotettu elinikä, koulutus sekä elintaso (BKT/henkilö)

18
10 / 188
Human Develompent Index massa Suomi
15
75 / 188
Human Develompent Index massa Ukraina

Nälkä

Aliravittujen ihmisten osuus väestöstä

Ei tilastoja saatavilla

Puuttuva tieto

Ei tilastoja saatavilla

Puuttuva tieto

Ilmasto

CO2-päästöt

 CO-päästöjen määrä tonneissa henkilöä kohden 

1 2 3 4 5 6 5
6,6
tonnia CO2-päästöjä henkeä kohti maassa Suomi
1 2 3 7
3,8
tonnia CO2-päästöjä henkeä kohti maassa Ukraina

Ekologinen jalanjälki

 Jos kaikki ihmiset kuluttaisivat yhtä paljon kuin maan asukkaat keskimäärin kuluttavat, kuinka monta maapalloa tarvitsisimme?

1 2 3 7
3,8
maapalloa maassa Suomi
1 3
1,4
maapalloa maassa Ukraina

Terveys

Rokote

Tuhkarokkoa vastaan ​​rokotettujen lasten osuus

1 2 3 4 5
6 7 8 9 3
9,3
10 lapsesta on rokotettu tuhkarokkoa vastaan Suomi
1 2 3 4 5
6 7 8 8 10
8,8
10 lapsesta on rokotettu tuhkarokkoa vastaan Ukraina

Juomavesi

Prosenttiosuus väestöstä, jolla on mahdollisuus puhtaaseen juomaveteen 

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
10,0
henkilöllä 10:stä on mahdollisuus puhtaaseen juomaveteen maassa Suomi
1 2 3 4 5
6 7 8 8 10
8,8
henkilöllä 10:stä on mahdollisuus puhtaaseen juomaveteen maassa Ukraina

Koulutus

Luku- ja kirjoitustaidot

Luku- ja kirjoitustaitoisten yli 15-vuotiaiden henkilöiden osuus väestöstä

Ei tilastoja saatavilla

Puuttuva tieto

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
10,00
10:stä yli 15-vuotiaasta henkilöistä osaa lukea ja kirjoittaa maassa Ukraina

Koulunkäynti

Kuinka monta vuotta lapsi käy koulua keskimäärin? 

1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14
13,7
koulunkäyntiä keskimäärin maassa Suomi
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13
12,9
koulunkäyntiä keskimäärin maassa Ukraina