[[suggestion]]
Primaarisektori

Forklaring

Primaarituotannolla tarkoitetaan maatalouden sekä kotieläintuotannon lisäksi metsäteollisuutta, metsästystä ja kalastusta.