[[suggestion]]
Tertiaarisektori

Selitys

Tertiaarisektorilla tarkoitetaan palvelualoja. Se sisältää päivittäistavarakaupan (sisältäen hotelli- ja ravintolatoiminnan), kuljetusalan, hallinnon, rahoituksen sekä erilaisia palveluja kuten koulut, sairaalat sekä kiinteistöjen oston ja myynnin.