[[suggestion]]
Odotettu koulunkäyntiaika vuosissa

Selitys

Täällä voit tarkastella sitä, kuinka monta vuotta yksilön voidaan odottaa käyvän koulua eri maissa. Luvut on laskettu sen avulla, mikä osuus eri ikäluokista on ollut kirjoilla jossain koululaitoksessa.