[[suggestion]]
Poliittiset oikeudet

Selitys

Asteikossa 1 tarkoittaa täyttä poliittista vapautta ja 7 hyvin vähäistä poliittista vapautta.