[[suggestion]]
Kemiallisten aseiden kieltosopimus

Kemiallisten aseiden kieltosopimuksessa luetellaan aineita, jotka luokitellaan kemiallisiksi aseiksi joko aineen omien ominaisuuksien takia, tai koska niitä voidaan käyttää kemiallisten aseiden valmistukseen. Kemiallisten aseiden kieltosopimuksen piiriin kuuluu sopimuksessa nimettyjen kemiallisten aineiden käyttö ja varastointi sekä toiminta, joka pyrkii synteettisesti valmistamaan tiettyjä orgaanisia kemikaaleja.

Sopimus kieltää kokonaan kemialliset aseet ja vaatii kaikkien olemassa olevien varastojen tuhoamista. Kieltosopimuksen myötä pyritään myös varmistamaan, ettei vaarallisia aineita ajaudu harhateille niin, että niitä voitaisiin käyttää kemiallisten aseiden valmistuksessa.

Kemiallisten aseiden kieltosopimuksella perustettiin uusi Kemiallisten aseiden kieltojärjestö OPCW (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons), jonka tarkoituksena on valvoa, että maat jotka ovat allekirjoittaneet kieltosopimuksen myös noudattavat sitä. Järjestölle myönnettiin Nobelin rauhanpalkinto vuonna 2013.

Gjennomføring

Kemiallisten aseiden kieltosopimukseen on liittynyt 190 maata. Maailman kaikista maista vain kuusi ei ole mukana sopimuksessa: Angola, Pohjois-Korea, Egypti ja Etelä-Sudan eivät ole allekirjoittaneet sopimusta lainkaan kun taas Israel ja Myanmar ovat allekirjoittaneet sopimuksen, mutta eivät toistaiseksi ole ratifioineet sitä.

Noin 80 prosenttia maailman kemiallisista aseista on tuhottu kieltosopimuksen seurauksena.

Kieltosopimuksen mukaisia tarkastuksia on suoritettu 86 maassa yhteensä yli 500.

Resurssit