[[suggestion]]
Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus

Vedtatt

13.12.2006

Les mer på engelsk

Convention on the Rights of Persons with Disabilities

Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus hyväksyttiin lopultakin YK:n yleiskokouksessa 13. joulukuuta 2006 ja sopimus astui voimaan 3. toukokuuta 2008, kun 20 maata oli hyväksynyt sopimuksen. Yleissopimus ei sisällä mitään uusi erityisiä oikeuksia vammaisille, mutta se asettaa jäsenmailleen vaatimuksia siitä, kuinka niiden tulisi edesauttaa vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia nauttia YK:n muihin yleissopimuksiin sisältyvistä ihmisoikeuksista. Tällä sopimuksella pyritään erityisesti luomaan vammaisten syrjintää kieltäviä lakeja ja säädöksiä, sekä takaamaan vammaisille tasapuolinen kohtelu kaikilla elämänalueilla. Jäsenmaiden on raportoitava säännöllisesti erityiselle komitealle, joka valvoo yleissopimuksen toimeenpanoa sen voimaanastumisen jälkeen.

Gjennomføring

Hyvinvoinnin ja elintason noustua on jossakin elämänsä vaiheessa jonkinasteisesti vammautuneiden ihmisten määrä noussut ja nykyisin lähes 10 prosenttia maailman väestöstä on vammautunut jollakin tavalla. Vammaiset henkilöt ovatkin täten maailman selvästi suurin vähemmistö. Tämän yleissopimuksen tavoitteena onkin luoda tietyt standardisäännöt sille, miten tämä suuri ja hyvin vaihteleva vähemmistö voisi nauttia samoista oikeuksista kuin kaikki muutkin ihmiset. Tämä yleissopimus on jatkoa YK:n yleiskokouksen vuonna 1993 aloittamalle työlle, jolloin vammaisten ihmisten oikeuksien standardien muokkaus aloitettiin. Nämä säännöt eivät olleet sitovia, mutta kuitenkin niiden myötä lukuisat maat ympäri maailmaa säätivät uusia vammaisten oikeuksia koskevia lakeja. Tämän uuden yleissopimuksen tavoitteena on tavoittaa ne maat, jotka eivät vielä ole ryhtyneet toimenpiteisiin vammaisten henkilöiden oikeuksien parantamiseksi.   

Resurssit