[[suggestion]]
Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus

Vedtatt

18.12.1979

Trådt i kraft

3.09.1981

Les mer på engelsk

Convention on the elimination of all forms of discrimination against women

Tämä Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus avattiin allekirjoituksille 18. joulukuuta 1979. Yleissopimus astui voimaan vuonna 1981 sen jälkeen kun 20 maata oli hyväksynyt sopimuksen ehdot. Tämän yleissopimuksen tavoitteena on suojella naisten oikeuksia ja vahvistaa tasa-arvoisuusartikloja muissa ihmisoikeuksia käsittelevissä yleissopimuksissa. Yleissopimuksen toteuttamista valvoo YK:n naiskomitea, joka arvioi jäsenmaiden raportit joka neljäs vuosi.

Gjennomføring

Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus perustuu YK:n julistukseen naisten oikeuksista, joka hyväksyttiin vuonna 1967. Julistus oli tulosta YK:n naisten oikeuksien komitean pitkäaikaisesta työstä. Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevaa yleissopimusta pidetään yhtenä hankalimmista YK:n ihmisoikeuksia koskevista yleissopimuksista, koska käsite tasa-arvoisuus vaihtelee hyvin paljon eri puolilla maailmaa. Erimielisyydet ovat johtaneet siihen, että monet allekirjoittajamaat ovat esittäneet ehtoja sille, mitä oikeuksia he oikeastaan haluavat puolustaa. Ihmisoikeusaktivistit ovat kritisoineet tätä ja ovat sitä mieltä, että sopimuksen allekirjoitus on ollut monelle symbolinen teko, jolla ei ole ollut todellista merkitystä naisten asemalle. Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen ongelmat ovat osoittaneet, että ihmisoikeuksien kansainvälinen suojaaminen ei ole pelkästään juridinen, vaan myös poliittinen ja kulttuurisidonnainen kysymys.

Tilaa veloituksetta Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus suomeksi YK-liiton sivuilta.

Resurssit