[[suggestion]]
Biologista monimuotoisuutta koskeva yleissopimus

Vedtatt

05.06.1992

Les mer på engelsk

Convention on Biological Diversity

Yleissopimus allekirjoitettiin YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssin (UNCED) yhteydessä Rio de Janeirossa vuonna 1992 ja se astui voimaan vuotta myöhemmin. Tällä yleissopimuksella on kolme tavoitetta, jotka ovat maapallon biologisen monimuotoisuuden säilyttäminen, resurssien kestävän käytön kehittäminen sekä perintöaineksen käytöstä saatavien hyötyjen oikeudenmukainen jakaminen. Jäsenmaat sitoutuvat sisällyttämään yleissopimuksen tavoitteet omiin lakeihinsa ja säädöksiinsä. Erityinen neuvontakomitea antaa jäsenmaille tieteellistä ja teknologista apua. Yleissopimuksen oma Kanadassa sijaitseva sihteeristö valvoo sopimuksen noudattamista ja järjestää osapuolten välisiä kokouksia, joita pidetään suurin piirtein joka toinen vuosi.

Gjennomføring

Biologista monimuotoisuutta koskeva yleissopimus oli yksi viidestä tärkeästä kansainvälisestä sopimuksesta, jotka hyväksyttiin Rion ympäristö- ja kehityskonferenssissa (UNCED). Nämä neljä muuta yleissopimusta olivat Agenda 21, Rion julistus, Metsäperiaatteet ja Ilmastosopimus. Yleissopimusten tarkoituksena on tukea työtä, jota tehdään maapallomme resurssienkestävää käyttöä silmällä pitäen. Tämä tarkoittaa muutakin kuin pelkkää saastuttamisen lopettamista. Nyt on myös ajateltava pitkäjännitteisesti ja käytettävä resursseja siten, ettei niitä tuhota tulevilta sukupolvilta.

Kuten muutkin Rion konferenssissa tehdyt sopimukset, myös biologista monimuotoisuutta koskeva yleissopimus on muodoltaan hyvin yleisluontoinen. Sopimus ei esitä kovinkaan yksityiskohtaisia vaatimuksia jäsenmailleen, vaan sen päätavoitteena on luoda yhteinen lähtökohta, jonka yksityiskohtaisemmat velvoitukset voidaan hyväksyä myöhemmin. Kestävän kehityksen huippukokouksessa vuonna 2002 yleissopimuksen päätavoitteet otettiin uudelleen esille, ja konkreettiseksi tavoitteeksi tämän kokouksen antina tuli planeettamme biologisen monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttäminen vuoteen 2010 mennessä. Vuonna 2006 nämä tavoitteet sisällytettiin YK:n vuosituhattavoitteiseen numero 7 ympäristöystävällisen ja kestävän kehityksen varmistamiseksi.

Resurssit